Starostlivosť o pacienta a výživa

O výživu pacientov v Nemocnici Bory sa bude starať tím nutričných terapeutov. Už teraz naši zanietení nutriční terapeuti pracujú na moderných postupoch vo výžive.

Komplexná starostlivosť o pacienta

Základným pilierom multidisciplinárnej starostlivosti o pacienta je holistický prístup. Čo to znamená? Pacienta posudzuje komplexne, nepodceňujeme jeho psychické potreby ani sociálne, a veľkú mieru pozornosti venujeme biologickým potrebám.

Súčasťou tímu multidisciplinárnej starostlivosti o pacienta budú:

  • Lekári a lekári špecialisti
  • Sestry a sestry špecialistky
  • Sociálni pracovníci
  • Nutriční terapeuti
  • Fyzioterapeuti
  • Klinickí psychológovia
  • Iný zdravotnícky personál
  • V neposlednom rade rodinný príslušníci ako podporné osoby pacienta

Keďže súčasťou multidisciplinárnej starostlivosti o pacienta sú aj rodinní príslušníci, v každej pacientskej izbe, vrátane pôrodnice, sa nachádza pohodlné rozťahovacie kreslo. Blízka podporná osoba tak bude mať nielen, kde tráviť čas, ale bude môcť aj prespať.

Nutriční terapeuti a modernizácia stravovacieho režimu

Súčasťou multidisciplinárneho prístupu v liečbe pacienta je aj jeho výživa. Preto aj nutriční terapeuti budú súčasťou multidisciplinárneho tímu. Tím našich nutričných terapeutov tvoria moderne zmýšľajúci odborníci, ktorí túžia po zmene. Chcú byť blízko pacientovi, lebo vedia, že jedlo a strava sú dôležité pri udržaní zdravia pacienta, ale aj liečbe samotnej.

Vo výžive našich pacientov máme ambiciózne ciele. Jedným z nich bude aj modernizácia stravovacieho režimu a diét. Znamená to, že budeme dodržiavať jednotlivé nutrienty a hodnoty, ale budeme ich podávať moderným a príťažlivým spôsobom.

Vo výžive budeme myslieť aj na pacientov s celiakiou

Ďalším naším cieľom je venovať dostatočnú pozornosť ľuďom, ktorí trpia rôznym výživovým problémom ako je napríklad bezlepková strava pre celiatikov. Práve tím našich nutričných terapeutov bude mať na starosti aj individuálne požiadavky v stravovaní každého hospitalizovaného pacienta. Pre pacientov, zamestnancov Nemocnice Bory, ale aj širokú verejnosť bude k dispozícii moderná jedáleň (kantína).

Ako sa dostane strava až k lôžku pacienta?

Aby sa strava k pacientovi dostala včas, v správnej teplote a správnej konzistencii, budú na to slúžiť transportné vozíky tzv. kulináre a kazetový systém. Kulinármi, ktoré udržujú teplotu kaziet, sa prevezú kazety s jedlom k pacientom na lôžkovú časť Nemocnice Bory.

Kazetový systém má mnoho výhod pre pacienta. Vďaka kazetám vieme udržať nielen hygienicko-epidemiologicky štandard, ale aj konzistenciu jedla pacienta. Predsa každý z nás vie, že jeme aj očami. Kazety obsahujú súpravu porcelánového riadu. Každý riad má svoj vlastný kryt, vďaka ktorému zabránime kontaminácii jedla patogénmi z okolia, taktiež udržíme správnu teplotu.

Komunikácia s pacientom

Väčšina úkonov zdravotnej starostlivosti sa bude realizovať priamo pri lôžku pacienta. Tak zabezpečíme intímny priestor a dôvernosť. Súčasťou každého lôžkového traktu bude aj vyšetrovňa. Bude slúžiť na otvorenú komunikáciu lekára alebo sestry a pacienta. Budeme v nej môcť získať všetky potrebné informácie, aby sme vedeli zabezpečiť pacientove potreby.

Prečo je dôležitá komunikácia?

Najbližší kontakt v nemocnici má práve sestra a pacient. Preto je dôležité, aby medzi nimi bola dôvera a otvorená komunikácia. Vďaka tomu získavame o pacientovi dostatok informácií na to, aby sme mu vedeli pomôcť. Otvorená komunikácia má benefity aj pre pacienta aj pre sestru.

Sestra vďaka otvorenej komunikácii získa dostatok informácií, aby vedela pacientovi pomôcť. Pre pacienta to znamená, že bude mať zabezpečené všetky potrebné záležitosti, ktoré k svojmu uzdraveniu potrebuje.

Komunikačné štandardy

Aby všetci pracovníci v Nemocnici Bory rozprávali zrozumiteľne, jasne a prívetivo, zaviedli sme vzdelávanie aj v oblasti komunikácie. Budeme aplikovať aj komunikačné štandardy, pretože nám záleží, aby sme s pacientom správne komunikovali. Častokrát si totiž pacient nepamätá z nemocnice zákrok, ktorý mu robili, ale prístup a komunikáciu personálu a ako sa tam cítil.