V bratislavskom Medissime sme otvorili špičkové centrum pre mozgové príhody a infarkty srdca

Špičkoví odborníci a najmodernejšie technológie. Na pôde bratislavskej nemocnice ProCare Medissimo dnes slávnostne otvorili nové Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

Liečiť bude pacientov s cievnoumozgovou príhodou a infarktom myokardu. Hlavne na tieto ochorenia na Slovensku každých 45 minút zbytočne zomrie jeden človek. Mnohí najmä preto, že sa na liečbu nedostanú včas. tzv. stroke a kardiovaskulárne centrá totiž u nás chýbajú.

Nové pracovisko CINRE sa stalo najkomplexnejším medicínskym zariadením pre miniinvazívnu liečbu cerebrovaskulárnych ochorení na Slovensku.

Pre nemocnicu ProCare Medissimo je to obrovská zmena. Pracovisko CINRE jej prinieslo akútne medicínske výkony na úrovni koncového pracoviska.  Sme radi, že sme boli schopní vytvoriť tímu Ivana Vuleva také podmienky, vďaka ktorým bude neuro a kardiovaskulárna liečba dostupná pre oveľa viac pacientov z celého Slovenska,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare MUDr. Vladimír Dvorový.

 

11-tisíc odvrátiteľných úmrtí

Už prvé týždne prevádzky moderného medicínskeho zariadenia potvrdili, že dostupnosť endovaskulárnych výkonov je na Slovensku nedostatočná.

Náš tím od decembra v priestoroch Medissima uskutočnil až 240 miniinvazívnych operácií na mozgových cievach – tzv. neurointervencií, čo je najviac spomedzi všetkých stroke centier na Slovensku. Zo všetkých slovenských pracovísk poskytujúcich výkony intervenčnej rádiológie sme tiež práve u nás hospitalizovali a operovali najviac akútnych stavov,“ zhodnotil medicínsky riaditeľ CINRE a špičkový intervenčný rádiológ MUDr. Ivan Vulev.

Mozgová príhoda a infarkt myokardu sú na Slovensku hlavnou príčinou úmrtí. Podľa Európskej komisie (EK) u nás pritom každých 45 minút zomrie na tieto ochorenia jeden človek vo veku do 70 rokov zbytočne. EK našej krajine napočítala celkovo 11-tisíc odvrátiteľných úmrtí ročne. Mnohí pacienti sa totiž na liečbu nedostanú včas, keďže u nás tzv. stroke a kardiovaskulárne centrá chýbajú.

V Českej republike dnes na jedno centrum pripadá asi 450-tisíc a v Bulharsku dokonca 250-tisíc obyvateľov. Na Slovensku je to až 980-tisíc obyvateľov. Samotná Praha mala dosiaľ viac centier ako celé Slovensko spolu,“ podotýka primár intervenčnej kardiológie CINRE MUDr. Ladislav Groch, špecialista, ktorý prišiel na Slovensko z Brna. Viac ako desať rokov pôsobil aj v Bulharsku, kde otvoril so svojím tímom tri centrá zamerané na intervenčnú kardiológiu. Groch pripomína, že na výkony, na ktoré sa v Českej republike čaká dva týždne, je na Slovensku čakacia doba šesť až deväť mesiacov.

CINRE je dnes siedmym pracoviskom pre mozgové príhody a infarkty srdca na Slovensku. „Aby sme dosiahli odporúčanú dostupnosť 420-tisíc obyvateľov na jedno centrum, malo by ich byť na Slovensku aspoň desať až 12. Niektoré súčasné pracoviská totiž majú limitované vybavenie a tým aj kvalitu liečby,“ vysvetlil Vulev.  Postupom rokov sa pritom ich potreba bude ďalej zvyšovať, keďže mozgové príhody a infarkty myokardu dnes patria k najrýchlejšie rastúcim ochoreniam.

 

Jediné komplexné centrum na Slovensku

CINRE poskytuje neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu a neustály endovaskulárny program. V prevádzkovom režime 24/7 dokáže fungovať vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktorú v takom rozsahu iné podobné zariadenie na Slovensku nemá. Zdravotnú starostlivosť CINRE poskytuje v rámci verejného zdravotného poistenia.

Z neurointervenčných výkonov dosiaľ dominovalo ošetrovanie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, karotický stenting a mechanická stent-trombektómia pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode. Rozbieha sa už aj program intervenčnej kardiológie. Doteraz bolo do nového pracoviska preinvestovaných vyše osem miliónov eur.

Tím CINRE pod vedením intervenčného rádiológa MUDr. Ivana Vuleva tvorí 34 atestovaných špecialistov, ktorí pôsobili na domácich aj zahraničných klinikách. Jeho súčasťou sú aj piati špičkoví českí intervenční kardiológovia z Brna. Primárom intervenčnej kardiológie CINRE je MUDr. Ladislav Groch, ktorý je zároveň primárom kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice u Svätej Anny v Brne a člen Českej kardiologickej spoločnosti. Primárom neurológie je MUDr. Martin Kucharík. Celkovo v CINRE pracuje 54 zdravotníkov.

Je to výzva. My radi niečo tvoríme od nuly a niečo zmysluplné rozbiehame, a to je presne táto situácia. Vieme, že tieto výkony sú na Slovensku potrebné, že je nutné vyplniť prázdny priestor a nie je to niečo navyše. Pacienti toto centrum potrebujú. To bol dôvod nášho rozhodnutia,“ vysvetlil Groch, prečo spolu so svojím tímom prišli pôsobiť na Slovensko.

 

Tím CINRE tvorí:

  • Operačný endovaskulárny tím – päť intervenčných rádiológov, päť intervenčných kardiológov;
  • Operačný chirurgický tím – dvaja neurochirurgovia, dvaja cievni chirurgovia;
  • Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny – päť intenzivistov a anesteziológov;
  • Neurológia – päť neurológov;
  • Angiológia/Interné/Kardiológia – päť lekárov;
  • Diagnostická rádiológia – päť lekárov;
  • 10 endovaskulárnych sestier pre prevádzku 24/7;
  • 10 RTG technikov pre potreby 24/7 prevádzky cathlabov, CT a MR.

Špičkové medicínske zariadenie CINRE tvoria tri endovaskulárne sály (cathlaby) a jedna hybridná chirurgicko-endovaskulárna sála. Tri katetrizačné laboratóriá sú vybavené neurosoftvérom s 3D dynamickým zobrazovaním mäkkých tkanív. Viditeľnosť malých teliesok je lepšia o 70 percent a dávka žiarenia počas vyšetrenia znížená až do 60 percent. Súčasťou je tiež jediná biplane a neuro-dedikovaná endovaskulárna sála na Slovensku, ktorú špecialisti využívajú na liečbu mozgových aneuryziem.

Tím odborníkov tiež pracuje na najmodernejšom počítačovom tomografe v strednej a východnej Európe, ktorý má o 50 až 75 percent nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta. Lekárovi tiež umožňuje 4D dynamické snímanie vo vysokom rozlíšení (o 40 percent vyšší jas a 28-percentnú redukciu šumu), odstraňovanie kovových artefaktov či možnosť priamej navigácie liečby spojením obrazu s angiografmi. Súčasťou je aj softvér pre odhaľovanie vhodných kandidátov mechanickej trombektómie akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody až v 24-hodinovom okne.

CINRE sa zároveň stalo Európskym školiacim centrom pre farmakomechanickú trombektómiu, perkutánnu aterektómiu aterosklerotických plátov, ošetrovanie komplexných mozgových výdutí flowdiverziou a radiačnú protekciu počas neurointervečných výkonov. Prvé školenia už absolvovali špecialisti z Rakúska a Švajčiarska.

Už vyše 500 pacientov

Do CINRE prichádzajú pacienti z nemocníc z celého Slovenska, od decembra ich tam bolo operovaných už viac ako 500. Jednou z pacientiek, ktorá úspešne v CINRE absolvovala život zachraňujúci neurointervenčný zákrok, je aj 61-ročná Mária Hajdenová zo Šurian. Vášnivú turistku do Medissima vo vážnom stave priviezli v apríli s prasknutou a zakrvácanou aneuryzmou z novozámockej nemocnice.

Už keď ma prijímali, cítila som sa ako v inom svete. Prekvapila má ľudskosť a ochota sestier aj lekárov, čisté, moderné a tiché prostredie, kde som si dokázala oddýchnuť. Pracovisko je zároveň výborne vybavené, strava je chutná a personál sa správa milo nielen k pacientom, ale aj k sebe navzájom. Je výborné, že takéto kvalitné pracovisko existuje, že sa zaň nedopláca a  je dostupné pre bežných ľudí,“ zhodnotila svoj štvordňový pobyt pani Mária.

Tím CINRE pacientku akútne ošetril a zachránil jej tak život. Na jeseň tak pani Mária môže pokračovať vo svojich potulkách svetom a chystá sa na turistiku do španielskej Andalúzie.

 

Skúsenosti pre nemocnicu na Boroch

Nemocnica ProCare Medissimo sa za posledné mesiace výrazne reprofilovala. V nemocnici sa dobudovali oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, neurológie a postupne sa vytvára aj oddelenie neurochirurgie, zatiaľ hlavne so spondylochirurgickým programom.

Multiodborová spolupráca medzi nemocnicou a pracoviskom CINRE  zvyšuje kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. Poskytovanie najnáročnejších výkonov na úrovni koncového pracoviska prináša sieti ProCare a Svet zdravia cenné skúsenosti pri príprave nemocnice novej generácie na bratislavských Boroch,“ dodal Dvorový.