Žiarska nemocnica zrekonštruovala oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom vyše dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila nové zázemie pre pacientov a zamestnancov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

V rámci rekonštrukcie sa komplexne vymenila najmä elektroinštalácia, čo prispelo k zvýšeniu bezpečnosti pacienta. Dnes priestory slávnostne otvorila symbolickým prestrihnutím pásky.

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny zrekonštruovať. Súčasťou rekonštrukcie bola komplexná výmena elektroinštalácie oddelenia a rozvodov medicinálnych plynov, ktoré prispievajú k poskytovaniu bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Nielen pre pacienta, ale i pre personál oddelenia môžeme v súčasnosti ponúknuť pekné a prívetivejšie priestory. Celkové náklady na rekonštrukciu sa vyšplhali na 148-tisíc eur,“ vysvetlil riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý.

Rekonštrukcia priestorov sa uskutočnila počas leta a trvala vyše dva mesiace. Okrem elektroinštalácie a rozvodov medicinálnych plynov sa vymenila i kabeláž medzi rozvádzačmi, zabezpečilo sa nové napojenie na záložný zdroj a bola nainštalovaná nová klimatizácia do pacientskych izieb. Kompletne sa vymenili svietidlá za nové LED panely, podlahové krytiny a v pacientskych izbách pribudli nové keramické obklady.

„Personál oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vníma rekonštrukciu veľmi  pozitívne, hlavne  z pohľadu  bezpečnosti a  komfortu pre  pacientov,  ako aj  pre zamestnancov,“ poznamenal primár OAIM Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom MUDr. Ladislav Kukolík.