Pôrodnica Bory oslávila prvý rok fungovania

Nemocnica Bory spustila pôrodnicu 1. júna 2023, symbolicky na Medzinárodný deň detí.

Najväčšia pôrodnica v Bratislave

Počas prvého roku priviedla na svet 1 895 detí, čím sa stala najväčšou pôrodnicou v Bratislave. Jej fungovanie bolo postupné, aby sa zabezpečila bezpečnosť mamičiek a ich detí.

„Som nesmierne hrdý na to, ako sa Pôrodnica Bory rozbehla a už teraz presahuje záujem mamičiek celkovú kapacity pôrodnice. Chcem poďakovať každému jednému zamestnancovi, ktorý sa podieľa na starostlivosti o mamičky a bábätká. Bez Vás by tu Pôrodnica Bory nebola. Zároveň chcem poďakovať každej mamičke, ktorá si na pôrod vybrala práve našu pôrodnicu,“ uviedol MUDr. Mikuláš Redecha, klinický líder pre gynekológiu a pôrodníctvo v Nemocnici Bory.  

Počas prvého roka fungovania sa v Pôrodnici Bory narodilo 964 chlapcov a 931 dievčat. Celkovo sa vykonalo 1 874 pôrodov. Dvojičky sa narodili 22 mamičkám. Najťažšie bábätko vážilo 4 840 gramov a najľahšie iba 900 gramov. Medzi najčastejšie mužské mená patril Samuel, Jakub a Adam. Najobľúbenejšie ženské mená boli Nina, Olívia a Sofia.

Centrum pôrodnej asistencie

O mamičky s nekomplikovaným priebehom tehotenstva sa v Pôrodnici Bory starajú pôrodné asistentky. V prvom roku fungovania odviedli 51 % vaginálnych pôrodov. Po spontánnom pôrode, sekcii ako aj narodení nedonosených novorodencov sa realizuje bonding, pokiaľ to zdravotný stav dieťaťa alebo matky dovoľuje.

Tím lekárov a sestier gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia sa pravidelne zúčastňuje domácich a medzinárodných vzdelávacích podujatí, čím zabezpečuje zdravotnú starostlivosť podľa najnovších medicínskych postupov. Taktiež sa podieľajú na realizácii pravidelných nácvikov na rôznych simulátoroch priamo v Nemocnici Bory. Zároveň je celý lekársky tím novorodeneckého oddelenia držiteľom medzinárodného certifikátu resuscitácie novorodenca podľa ERC.

Spolu s pôrodnicou oslávilo jeden rok aj prvé bábätko

Prvé bábätko sa v Pôrodnici Bory narodilo hneď v prvý deň jej prevádzky a v týchto dňoch malá Mirele oslávila svoje prvé narodeniny. Dievčatko meralo pri pôrode 49 cm a vážilo 3 480g. Celý pôrod prebehol v poriadku a rodičia si tak mohli užiť prvé chvíle so svojím prvým bábätkom naplno.

„Boli sme šťastní, že sme mohli otvoriť túto pôrodnicu. Mirele je zdravé bábätko a moja žena to zvláda úžasne. Ešte raz by som rád poďakoval lekárom a celému zdravotnému personálu za profesionálnu starostlivosť počas nášho pobytu v pôrodnici. Keďže plánujeme veľkú rodinu,    sme radi za takýto pozitívny zážitok z prvého pôrodu a tešíme sa nabudúce,“ povedal otec prvého dieťatka narodeného v Pôrodnici Bory.

Oddelenie novorodeneckej intenzívnej starostlivosti

Ak novorodenec vyžaduje špecializovanú neonatologickú starostlivosť, nemocnica má pripravených desať intenzívnych rooming – in novorodeneckých izieb s inkubátormi. V týchto izbách môže matka počas celej hospitalizácie zotrvať so svojím dieťaťom, čo je na Slovensku zriedkavé.

V spoločnej miestnosti je k dispozícii ďalších osem inkubátorov pod neustálym dohľadom neonatologického personálu. Ak si matka potrebuje na niekoľko hodín oddýchnuť, alebo ak je potrebné vykonať monitoring či vyšetrenie dieťaťa, môže využiť túto možnosť.

„Doteraz sme na jednotke intenzívnej starostlivosti ošetrili 84 novorodencov. Najmladšie dieťa hospitalizované na NICU bolo narodené v 27. gestačnom týždni a dieťa s najnižšou hmotnosťou malo 900g. Naším cieľom je vytvoriť priestor pre starostlivosť o veľmi nezrelých novorodencov. Zároveň som rada, že sa podarilo úspešne rozbehnúť program darovania materského mlieka, vďaka čomu môžu nedonosení aj donosení novorodenci profitovať z včasného kŕmenia darovaným ženským mliekom,“ povedala MUDr. Irena Dobišová, primárka neonatológie v Nemocnici Bory.

Súčasťou Nemocnice Bory je aj Centrum fetálnej medicíny

V Nemocnici Bory majú tehotné ženy možnosť podstúpiť široké spektrum vnútromaternicových zákrokov. Novinkou je využitie fetoskopických intrauterinných zákrokov s využitím lasera a taktiež výkonov využívajúcich rádiofrekvenčnú energiu pomocou špeciálnych sond.

Na Slovensku zatiaľ neexistovalo komplexné pracovisko fetálnej medicíny, ktoré by sa sústredilo na vysokorizikové prípady a poskytovalo vnútromaternicové operácie plodu v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu bolo často nevyhnutné posielať pacientky do európskych centier, ktoré poskytujú potrebnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť. V spolupráci s Klinikou v Madride bola realizovaná aj úspešná intrauterinná liečba kongenitálnej cystickej malformácie plodu.

Tím gynekológie a pôrodníctva realizoval diagnostiku mnohých morfologických anomálií plodov. Počas prvého roka sa staral o tehotné pacientky so širokým spektrom pôrodníckych aj nepôrodníckych diagnóz. Z najzávažnejších prípadov šlo o tehotné pacientky s novozisteným onkologickým ochorením. Pri komplikovaných medicínskych prípadoch boli realizované multiodborové konzília.