Martin Izakovič – klinický líder internej medicíny

MUDr. Martin Izakovič sa po 25 rokoch vracia na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Na Slovensko so sebou prináša koncept hospitalistov, ktorý predstavuje novinku nielen v novej bratislavskej nemocnici, ale aj v slovenskom nemocničnom prostredí.

Zo Slovenska až do americkej nemocnice

Martin Izakovič pochádza z Bratislavy, kde vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Dva roky pracoval v Národnom onkologickom ústave. Atestoval z internej medicíny a neskôr z novoutvorenej špecializácie nemocničnej medicíny v USA.

Narodil som sa v rodine, kde rodičia aj súrodenci sú/boli lekári. Som presvedčený, že práca lekára internistu – hospitalistu je krásnym a vďačným povolaním a poslaním. Počas mojej 25 ročnej kariéry v Amerike som mal možnosť pôsobiť v administratívnych a akademických funkciách v nemocniciach, lekárskych organizáciách a edukačných centrách.”

Podarilo sa mu dohodnúť viacero bilaterálnych programov medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, medzi Univerzitou Komenského a University of Iowa, medzi nemocnicami a viacerými pracoviskami na Slovensku a v USA. Počas posledných dvoch dekád sprostredkoval množstvo návštev a edukačných pobytov slovenských lekárov v USA a amerických lekárov na Slovensku.

Prečo sa rozhodol vrátiť na Slovensko

Na Slovensku má MUDr. Izakovič stále zázemie, širokú rodinu, dobrých kamarátov a silné korene v tradičných hodnotách, v ktorých bol vychovaný, v ktoré verí a ktoré chce zanechať aj svojim deťom. Na Slovensko a do Bratislavy sa rozhodol vrátiť spolu s manželkou a tromi deťmi.

Vraciam sa s pokorou a otvorenou mysľou, s cieľom prispieť k zlepšeniu slovenského zdravotníctva. Hlavne so zameraním na komplexnú nemocničnú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov. Myslím, že lepšia možnosť ako tu a teraz už nebude. Verím, že spolu s rovnako zmýšľajúcimi a motivovanými kolegami v Nemocnici Bory tento cieľ dosiahneme.”

V Nemocnici Bory bude viesť úsek hospitalistiky a pridružené subšpecializácie

„Hospitalistika je koncept efektívnej, kvalitnej a personalizovanej internej medicíny a mohli by sme ju nazvať celostnou holistickou medicínou pre hospitalizovaných pacientov,“ hovorí.

Hospitalisti sú lekári – špecialisti, ktorí poskytujú hospitalizovaným pacientom primárnu zdravotnú starostlivosť a zastrešujú ich liečbu po celú dobu hospitalizácie vrátane príjmu a prepustenia.

Pri hospitalizácii tak bude pacient primárne komunikovať s jedným lekárom – s tým, ktorý ho prijímal. V rámci interdisciplinárnej starostlivosti si hospitalista prizýva na konzíliá špecialistov podľa potreby, na konci dňa to však bude on, kto objasní pacientovi diagnózu, oboznámi ho s navrhovanou liečbou a bude komunikovať aj s jeho rodinnými príslušníkmi.

Začiatky hospitalistiky

MUDr. Izakovič bol pri tom, keď sa v Spojených štátoch pred dvoma desaťročiami rozbiehala táto nová medicínska disciplína a odvtedy počty hospitalistov neustále stúpajú.

Vznik hospitalistiky bol v USA reakciou na neefektívne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Na prelome milénia Spojené štáty dávali do zdravotníctva obrovské peniaze, čo však v mnohých prípadoch viedlo k plytvaniu so zdrojmi. Pacienti boli hospitalizovaní v nemocniciach neúmerne dlho, posielali ich opakovane na nie vždy potrebne vyšetrenia, dostávali nadbytočné množstvo liekov. Nebolo to potrebné a stálo to veľa peňazí. Po roku 2000 začali v USA klásť oveľa väčší dôraz na kvalitu zdravotnej starostlivosti a začali ju aj systematicky merať.

Internista, zjednodušene povedané, sa môže pacientovi venovať od hlavy až po päty. V minulosti automechanik vedel na automobile opraviť všetko, v súčasnosti už sú vozidlá také komplikované, že sa o ich servis musia starať viacerí špecialisti. Podobne je to aj v internej medicíne, kde exponenciálne pribúdajú nové poznatky. Vývoj pokročil natoľko, že aj internisti sa musia špecializovať. V USA sú internisti v tradičnom ponímaní ambulantnými lekármi a úlohy internistov v nemocniciach plnia hospitalisti, ktorí sa zameriavajú na činnosti, ktoré sa dajú robiť len v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti,” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

Hospitalistické programy začali rásť ako huby po daždi

Ukázalo sa, že nemocnice, kde pracujú hospitalisti, vykazujú signifikantne lepšie parametre ako nemocnice, kde ich nemali – či už z hľadiska odvrátiteľných úmrtí, opakovaných hospitalizácií, výskytu preležanín, pádov z lôžka, zápalov močových ciest po zavedení katétra a podobne. Hospitalistické programy začali rásť ako huby po daždi. V súčasnosti hospitalisti tvoria najväčšiu skupinu ústavných lekárov. V nemocniciach ich pôsobí niekoľkonásobne viac ako kardiológov, chirurgov či intenzivistov, pritom pred štvrťstoročím ešte neexistovali.

Dúfam, že sa nám v Nemocnici Bory podarí replikovať americký systém hospitalistiky, keď sa neordinujú úkony a vyšetrenia, ktoré sa počas hospitalizácie vykonať nemusia a naopak úkony a vyšetrenia, ktoré je potrebné vykonať rýchlo, kvalitne, s dôrazom na koordinovaný multidisciplinárny prístup k hospitalizovanému pacientovi. To všetko v súlade s následným s ambulantným doliečením. Hospitalistika sa môže stať základným kameňom novej schémy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú deklaruje Nemocnica Bory,“ dodal Izakovič.

Hospitalisti v Nemocnici Bory

Hospitalisti budú mať v novej bratislavskej nemocnici na starosti viac ako polovicu hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach. Výnimkou budú tí pacienti, ktorí prídu na urgentný príjem a ich stav si bude vyžadovať priamu intervenciu špecialistu, napríklad pôrod novorodenca alebo endovaskulárnu intervenciu pri cievnej mozgovej príhode.

Príjem pacienta na lôžkové oddelenie

V takom prípade pacienta príjme na lôžkové oddelenie priamo špecialista. Hospitalisti sa v rámci internej medicíny budú na rozdiel od klasickej schémy vo väčšej miere riadiť štandardizovanými postupmi a budú vykonávať väčší počet intervenčných zákrokov.

V Nemocnici Bory bude pôsobiť pod vedením Izakoviča najmenej päťdesiat hospitalistov. Tí budú mať pacientov po celej budove nemocnice, od prvého po piate podlažie. Namiesto štandardných lôžkových oddelení bude totiž v Nemocnici Bory hospitalistické oddelenie, ktoré bude postavené na systéme plávajúcich lôžok. 

Koncept hospitalistiky

Koncept hospitalistiky počíta s tým, že budú v Nemocnici Bory pôsobiť v rámci špecializačnej prípravy aj čerství absolventi lekárskych fakúlt. Ako zdôrazňuje Izakovič: „Je to medicína, ktorá sa dá relatívne ľahko osvojiť. Zjednodušene sa dá povedať, že u osemdesiatich percent pacientov sa opakuje dvadsať percent diagnóz. Ak teda hospitalista vie, ako liečiť týchto dvadsať percent diagnóz, vie v podstate ošetriť osemdesiat percent pacientov. K ostatným prípadom si prizve špecialistu.“ Práve preto vidí priestor pre uplatnenie aj mladých lekárov.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.