„Odpovede na všetky dopytované otázky mali v priemere lepšie hodnotenie ako vlani. Domnievame sa, že to súvisí s pandémiou. Nielen my, v Dôvere, ale aj pacienti si veľmi dobre uvedomujú akým náročným obdobím prechádza slovenské zdravotníctvo a obzvlášť slovenské nemocnice. Poďakovanie patrí lekárom a zdravotným sestrám za obetavú zdravotnú starostlivosť, no rovnako aj ostatným zamestnancom nemocníc, ktorí sa starajú o to, aby tieto zdravotnícke zariadenia boli čisté, strava kvalitná a pacienti mali k dispozícii to, čo pri svojej liečbe potrebujú,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Najväčším skokanom tohto roka bola Nemocnica s poliklinikou Myjava, ktorá v kategórii všeobecných nemocníc doslova vystrelila z vlaňajšieho 33. miesta na tohtoročné štvrté. Pritom ide o nemocnicu, ktorá sa v našom rebríčku dlhodobo umiestňovala na spodných priečkach. Na druhej strane sme zaznamenali najvýraznejší prepad v hodnotení Ľubovnianskej nemocnice, ktorá z vlaňajšieho pódiového druhého miesta spadla až na 36. priečku z celkovo 44 hodnotených všeobecných nemocníc. Výrazný prepad v kategórií univerzitných a fakultných nemocníc utrpela Fakultná nemocnica v Prešove (z prvého na ôsme miesto).

Rebríček nemocníc sme zostavili už po 15. krát. Priemerná dosiahnutá známka 1,53 je najlepšou za posledné roky. Dotazník vyplnilo takmer 6500 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, pretože tomu zväčša nerozumejú. Sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení s odstupom času. Dotazníky pozostávali z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok). Pacienti hodnotili ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Dôvera výsledky hodnotenia zakaždým komunikuje jednotlivým nemocniciam, aby mali prehľad o spätnej väzbe od svojich pacientov aj mimo vlastných prieskumov. Cieľom tohto rebríčka je zvyšovanie transparentnosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Prehľad výsledkov pacientskeho hodnotenia nájdete na tejto stránke.