Plávajúce lôžka v Nemocnici Bory

Štandardom v nemocniciach je, že pacient je hospitalizovaný na konkrétnom oddelení, na ktorom riešia jeho zdravotný problém. Často sa tak stáva, že pre nedostatočné kapacity na danom oddelení nemôže nemocnica pacienta prijať.

Aj preto sme do našich nemocníc v Michalovciach a na Boroch priniesli systém plávajúcich lôžok. Pacient tak môže počas celej doby hospitalizácie ostať na jednom mieste, čím sa zásadne zvyšuje jeho komfort.

Plávajúce lôžka znamenajú, že v nemocnici neexistujú klasické oddelenia. Oddelením je každá izba pacienta a sme pripravení na pacientov s rôznymi diagnózami.

Budú v Nemocnici Bory plávajúce lôžka?

Áno aj nie. Prvé mesiace až rok prevádzky nemocnice bude pacient hospitalizovaný na klastrových oddeleniach ako to je to aj vo vybraných nemocniciach Svet zdravia. V nemocnici tak budú pacienti ležať podľa špecializácií avšak vďaka jednolôžkovému štandardu už nebudú delení na mužskú a ženskú časť.

Keď sa však naplní kapacita lôžok v Nemocnici Bory, prejdeme na efektívnejší spôsob využívania lôžok tzv. systém plávajúcich lôžok. Vtedy to však už bude mať celý tím vyskúšané a sestry budú plne zaškolené a pripravené na tento systém.

Čo znamená system plávajúcich lôžok?

Plávajúce lôžka znamenajú, že v nemocnici neexistujú klasické oddelenia. Oddelením je každá izba pacienta a sme pripravení na pacientov s rôznymi diagnózami. Výrazne tak zvýšime efektivitu využívania lôžok v Nemocnici Bory. Ošetrovateľský personál bude mať okrem zaujímavejšej práce aj priestor na odborný rast a rozširovanie vedomostí a zručností.

Sestry sú tie, ktoré trávia s pacientom väčšinu času

Preto chceme každej sestre poskytnúť nielen atraktívne pracovné prostredie, ale aj priestor na sebarealizáciu, vzdelávanie a rozvoj. Každá sestra pri nástupe do Nemocnice Bory absolvuje riadený adaptačný proces. Okrem vzdelávania prostredníctvom e-learningov, dostane odbornú pomoc v podobe svojho mentora, ktorý ju prevedie všetkými procesmi a povinnosťami.

K ošetrovateľským úkonom, ktoré sestry nerobia bežne, si privoláme sestru špecialistku. Tá bude vykonávať konziliárnu činnosť. Špecialistka inštruuje, vedie  sestry na ošetrovacej jednotke a v prípade potreby je k dispozícii.

Komfort zamestnancov je na prvom mieste

Moderné priestory lôžkovej časti Nemocnice Bory ponúkajú pre sestry dennú miestnosť. V nej si budú môcť oddýchnuť pri káve so svojou kolegyňou, či uložiť svoje osobné veci. 

Tiež budú mať k dispozícii konferenčnú miestnosť pre tímové porady, vzdelávanie a mentoringové rozhovory.  Tréningové školiace miestnosti so špičkovými trenažérmi, moderná kantína a individuálny prístup ku každej sestre sú ďalšie benefity, ktoré u nás na sestry čakajú. 

Pracujeme na tom, aby vďaka týmto benefitom, priateľskej atmosfére a inováciám, mali sestry a praktické sestry – asistent prácu uľahčenú a boli spokojné a motivované. Vo výsledku to pocíti aj samotný pacient. Samozrejmosťou je aj odborná podpora od kolegov lekárov, či už špecialistov alebo hospitalistov.

Viac sa dozviete v tomto videu