Dr.Max daroval slovenským pôrodniciam 100 monitorov dychu

Spoločnosť Dr. Max a Nadácia Križovatka sa spojili, aby spolu pomáhali nemocniciam a rodičom detí, ktoré sú ohrozené „syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS“.

Významným partnerstvom, ktorého výsledkom je nákup 100 monitorov dychu, prispela spoločnosť Dr.Max k cieľu Nadácie Križovatka, ktorá sa snaží vybaviť týmito zdravotníckymi pomôckami pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na celom Slovensku.

Spolu 100 mimoriadne dôležitých a účinných pomôcok pri prevencii SIDS smeruje vďaka podpore lekární Dr.Max do desiatky slovenských nemocníc. Spojenie neziskovej organizácie s najsilnejšou spoločnosťou poskytujúcou lekárenskú starostlivosť na Slovensku je prirodzená a vychádza z rovnakého cieľa, ktorým je starostlivosť o zdravie pacientov.

Podporu od veľkej a silnej spoločnosti, akou je Dr.Max, si nesmierne vážime. Vďaka ich daru sme o krok ďalej v našom poslaní, ktorým je pomáhať vybaviť nemocnice daným prístrojom. Takisto je našou snahou a cieľom uľahčovať prácu zdravotníckemu personálu pri ich náročnom povolaní, akým starostlivosť o novonarodené dieťa aj jeho matku bezpochyby je,“ uvádza Táňa Tomasch, riaditeľka neziskovej organizácie Nadácia Križovatka.

Pri identifikácii desiatky slovenských nemocníc, z ktorých každá získa vďaka daru Dr.Max 10 monitorov dychu BabySense, vychádzali zástupcovia Nadácie Križovatka z aktuálnej potreby, dlhoročných skúseností a nastavenej spolupráce s vybranými zdravotníckymi zariadeniami.

Profesionálna starostlivosť o zdravie pacientov je základným pilierom každodennej práce a služby, ktorú denne poskytujeme širokej verejnosti. Zároveň je to jedna z našich základných hodnôt, na ktorej staviame a s akou pristupujeme k našej práci. Podpora projektu Nadácie Križovatka, ktorej cieľom je ochrana a bezpečnosť tých najzraniteľnejších osôb – detí a pomoc ich rodičom, je pre nás preto úplne samozrejmá a veľmi si spoluprácu vážime,“ hovorí Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr.Max.

Monitor dychu BabySense je historicky prvým výrobkom na svete tohto druhu. Počas 30 rokov svojej existencie prešiel mnohými úpravami a je neustále modernizovaný tak, aby spĺňal náročné klinické skúšky. Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu. Tento monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťatka a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.

Rozdelenie monitorov dychu pre slovenské nemocnice

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.