O Nemocnicu Bory prejavilo záujem už vyše 1800 uchádzačov

Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného zdravotného poistenia.

Už vyše 1800 uchádzačov dosiaľ prejavilo záujem pôsobiť v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Bory, ktorá vyrastá v Bratislave. Začiatkom tohto roku nemocnica začala s výberom kolegov do stredného manažmentu v rámci ošetrovateľskej štruktúry a aktuálne hľadá dvadsiatku vedúcich sestier. Tieto výberové konania by mali byť uzatvorené do jesene tohto roku. Súbežne prebieha veľký výber lekárov a na svojich miestach už sú aj hlavní manažéri prevádzky. Nemocnica zverejňuje všetky aktuálne obsadzované pozície na svojom webe www.nemocnica-bory.sk.

„Veľmi sa tešíme z toho, že o našu nemocnicu prejavilo záujem už vyše 1800 uchádzačov. Som veľmi rada, koľko skvelých zdravotníkov s fantastickými myšlienkami máme na Slovensku. Je tu stále dostatok ľudí, ktorí chcú posunúť naše zdravotníctvo vpred, veria mu, chcú v ňom pracovať a majú navyše vynikajúce skúsenosti či už z lokálnych nemocníc alebo zo zahraničia. Zároveň je to aj pre nás záväzok, aby sme dokázali naplniť ich očakávania. Výberové konania teda nie sú len výberom z našej strany, je to výber obojstranný,“ hovorí Jana Palenčárová, personálna riaditeľka budúcej Nemocnice Bory.

Ľudskosť, empatia, rešpekt a flexibilita – to očakávajú od manažérov

Výberový proces na manažérske pozície pozostáva z viacerých krokov. Okrem štandardného behaviorálneho pohovoru sa kandidáti, budúci manažéri, stretávajú aj s praktickými úlohami alebo s psychodiagnostikou, ktorá sa zameriava aj na osobnostné črty a umožňuje zistiť, ako kandidát pracuje na rôznych úlohách a ako dokáže spolupracovať.

„Posledným krokom výberového procesu sú modelové situácie, kedy chceme vidieť, ako kandidáti riešia rôzne konflikty alebo problémy, ktoré môžu nastať v tíme. Aktuálne prebiehajú pohovory prevažne v online priestore. Plne si uvedomujeme, že pre mnoho kandidátov to môže byť stresujúce, preto odporúčame príprave venovať dostatok času. Určite je vhodné zamyslieť sa nad situáciami alebo príkladmi z praxe, ktoré preukazujú ich schopnosti,“ radí HR Generalista Nemocnice Bory Natália Kantorová.

Od kolegov, budúcich manažérov, v Nemocnici Bory očakávajú schopnosť viesť tím k vysokej odbornosti, spolupracovať a motivovať. Mnoho vecí však vedia kandidátov naučiť, preto skúsenosť s vedením ľudí nie je podmienkou. Čo však v Nemocnici Bory hľadajú u všetkých kandidátov sú hodnoty ako ľudskosť, empatia, rešpekt a flexibilita.

„Počuli sme už aj to, že hľadáme kozmonautov, pretože výberový proces je taký detailný. Ale keď sme si to vydiskutovali, väčšina z kandidátov uznala, že sami by to robili podobne. Pri budovaní celej veľkej nemocnice je veľmi dôležité nespraviť chybu. Je to jedinečná možnosť raz za život postaviť niečo výnimočné od základov,“ podotkla Jana Palenčárová.

Lekári chcú na Slovensku robiť to, čo zažili v zahraničí

Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať 1400 ľudí, z toho bude približne 300 lekárov a 900 sestier a ošetrovateľov. Výberové konania sú delené na tri hlavné časti – výber lekárov, výber sestier a ošetrovateľského personálu a výber ľudí na prevádzku nemocnice.

Čo sa týka prevádzky nemocnice, aktuálne sú obsadené hlavné manažérske pozície a výber ostatných kolegov sa začne koncom tohto roka a začiatkom roka 2022. Prevádzka budovy musí byť obsadená prvá, aby bolo všetko funkčné a mohli do nemocnice nastúpiť ďalší kolegovia.

Na úseku prevádzky budú aj nové pracovné pozície klastrových manažérov. Tieto pozície vznikli aj preto, aby boli sestry odbremenené od vecí, ktoré im neprislúcha riešiť. Aby sa mohli venovať len svojim pacientom a nemuselo ich trápiť, či napríklad niekde nekvapká vodovodný kohútik.

Medzitým prebieha veľký výber na lekárske pozície. „Začíname vždy od vrchu – medicínsky riaditeľ si vyberá a už má vybratých mnohých lídrov jednotlivých klinických úsekov. Títo lídri hľadajú k sebe ďalších primárov, primári zase ďalších senior lekárov a postupne ideme týmto systémom až po lekárov v špecializačnej príprave,“ priblížila personálna riaditeľka budúcej nemocnice.

Veľký počet lekárov, ktorí prichádzajú na pozíciu primárov viesť jednotlivé úseky, sú Slováci, ktorí strávili nejakú časť svojej kariéry v zahraničí alebo tam stále žijú a získali veľmi zaujímavé skúsenosti. „Motiváciou mnohých z nich je ukázať Slovensku, že sa to dá robiť na takej odbornej alebo procesnej úrovni, ktorú zažili v zahraničí. Vidia potenciál, že to, čo sa im nepodarilo alebo stále nedarí presadiť v rámci ich súčasných pracovísk na Slovensku, budú vedieť presadiť v Nemocnici Bory. Bude sa im tak pracovať do veľkej miery ľahšie a pacient dostane efektívnejšiu liečbu,“ dodala Palenčárová.

Výber sestier patrí sestrám

Sestier a ošetrovateľov bude spolu 900, aj preto tejto skupine nemocnica venuje špeciálnu starostlivosť i tým, že posilnila manažment. Riaditeľku ošetrovateľstva podporujú štyri manažérky ošetrovateľstva, ktorých úlohou bude denný manažment svojho úseku a z ktorých každá bude viesť svoj úsek s piatimi až desiatimi vedúcimi sestrami. Prvé manažérky ošetrovateľstva nemocnica už predstavila verejnosti, videá s nimi nájdete na https://nemocnica-bory.sk/videogaleria/.

Rovnako budú pod riaditeľkou ošetrovateľstva pôsobiť štyri nemocničné manažérky, resp. manažéri zmeny, ktorí budú v nemocnici nonstop a budú zabezpečovať kontrolu kvality a štandardov. „Budú to manažéri, akých poznáme z hotelových zariadení, kde je aj v nočných hodinách prítomný senior človek, napríklad na riešenie krízových situácií,“ dodala Palenčárová.

Aktuálne prebieha v oblasti ošetrovateľstva výber najmä vedúcich sestier. Sestry, vedúce sestry či manažérky ošetrovateľstva pritom nevyberajú primári či klinickí lídri úsekov, ale vyberá ich riaditeľka ošetrovateľstva. Celý proces výberu sestier totiž patrí sestrám. Výberové konania na manažérske pozície v ošetrovateľstve chce mať nemocnica ukončené ideálne do jesene.

„Hoci otvárame nemocnicu až v roku 2023, personál chceme mať vybraný skôr, keďže už dnes ho zapájame do procesov tvorby nemocnice a na svoju budúcu prácu sa môžu vedúce sestry začať pripravovať napríklad formou školení. Školenia v oblasti komunikačných zručností a procesov už dnes prebiehajú pre manažérky ošetrovateľstva,“ priblížila Kantorová.

„Veľa sme sa poučili zo štartu nemocnice v Michalovciach, kde sme zistili, že treba dať personálu dostatok času na zoznámeniu sa s budovou, zoznámenie sa s novými technológiami, novými postupmi. Takže našim kolegom plánujeme pomerne dlhé adaptačné obdobie, v ktorom nielen že spoznajú nemocnicu ako takú, ale naučia sa aj komfortne v nej pracovať. Aby v čase, keď v januári 2023 príde do nemocnice pacient, naňho nečakalo tisíc cudzích ľudí, ale jeden veľký a spolupracujúcu tím,“ doplnila Palenčárová.

Kolaudovať nemocnicu, ktorá bude pre všetkých, plánujú v lete 2022

Nemocnica Bory bude prvá koncová nemocnica siete ProCare a Svet zdravia. Bude mať 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem moderných intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, centrálnu robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy a špičkové rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či vytvorené liečivé prostredie. Plánovaná i akútna zdravotná starostlivosť, ktorú bude poskytovať na najvyššej európskej úrovni, bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. Najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva sa vyšplhá na 240 miliónov eur. Každý deň do nej aktuálne investujú priemerne 164-tisíc eur a tento rok sa táto čiastka vyšplhá až na 60 miliónov eur. Od konca minulého roku je dokončená hrubá stavba nemocnice vrátane strešných konštrukcií a takmer všetkých presklených výplní. V tomto období na stavbe beží naplno už aj realizácia 3D fasády a všetky vnútorné práce. S kolaudáciou sa počíta v priebehu leta 2022.