Nové zmluvy s lekármi sľubujú vyššiu kvalitu a lepšiu dostupnosť

Poisťovňa bude pri odmeňovaní lekárov klásť väčší dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila spoločne s ambulantnými lekármi nový systém úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Inšpirovala sa sa krajinami s vyspelými zdravotníckymi systémami, ako Veľká Británia či Holandsko. Pozorný pacient poistený v Dôvere si možno všime zmenu už pri najbližšej návšteve svojho ambulantného lekára.

O čo presne ide?

Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za nákup zdravotnej starostlivosť, a teda aj za platby za jej poskytovanie. Vhodným nastavením platobného mechanizmu môže lekárov motivovať tak, aby pozitívnu zmenu pociťovali pacienti. Zdravotná poisťovňa Dôvera a zástupcovia ambulantných lekárov sa dohodli, že výška úhrady za poskytovanú zdravotnú starostlivosť sa bude z veľkej časti odvíjať od plnenia nových parametrov kvality, efektivity a inovácií.

Sme veľmi spokojní, že sme s partnermi na strane lekárov našli dohodu, ktorá je v súlade so svetovými trendmi a z ktorej budú v prvom rade profitovať pacienti v podobe dostupnejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Ceníme si konštruktívny prístup lekárov a sme presvedčení, že novinku ocenia aj v praxi,“ povedal riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere MUDr. Marian Faktor.

Ako sa novinka prejaví v praxi?
 • Lekár získa od zdravotnej poisťovne Dôvera vyššie finančné ohodnotenie, ak pred každým predpísaním lieku skontroluje elektronickú liekovú knižku pacienta, aby mal zaručený prehľad o všetkých jeho liekoch. Zníži tým riziko vzniku neželaných liekových interakcií.
 • Zvýšenie úhrady za CRP vyšetrenie nadväzuje na snahu o zníženie zbytočného užívania antibiotík, teda ďalšieho dohodnutého parametra. Zníženie zbytočnej spotreby antibiotík je zároveň prevenciou voči rezistencii na antibiotickú liečbu.
 • V nových zmluvách bolo dohodnuté zavedenie bezlimitného prostredia pre všetky odbornosti špecialistov a nový kapitačno-výkonový model pre pediatrov. Tieto zmeny motivujú lekárov ošetriť viac pacientov. To je možné napríklad zlepšením manažmentu pacienta v ambulancii.
 • Očakávame zvýšenie počtu preventívnych prehliadok, pretože u všeobecných lekárov pre dospelých a u gynekológov sú dôležitým hodnotiacim parametrom, od ktorého sa bude odvíjať výška úhrady.
 • V budúcom roku sa pacienti môžu stretnúť s prieskumom, ktorý bude zisťovať ich spokojnosť so svojím lekárom. Subjektívna spokojnosť sa totiž po novom stáva jedným z parametrov, ktorý budeme vyhodnocovať a v budúcnosti by sa mal premietnuť do výpočtu úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Platnosť zmlúv s novými parametrami
 • Od 1. júla 2018 – Zväz ambulantných poskytovateľov/ZAP
 • Od 1. augusta 2018 – Asociácia súkromných lekárov/Zdravita
 • Od 1. augusta 2018 – Združenie všeobecných lekárov pre dospelých
 • Od 1. septembra 2018 – Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
 • Od 1. septembra 2018 – lekári nezaradení v lekárskych združeniach
 • Od 1. októbra 2018 – ambulantní lekári v nemocniciach združených v ANS