Michalovská nemocnica predstavila nové centrum intervenčnej angiológie

Nemocnica má ambíciu v blízkom čase spustiť program neurointervenčných operácií cievnych mozgových príhod.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce dnes predstavila nové centrum intervenčnej angiológie. Jeho hlavnou súčasťou je nový špičkový biplanárny angiograf, ktorý zobrazuje cievy pod röntgenovou kontrolou a umožňuje tak realizovať moderné miniinvazívne endovaskulárne operačné zákroky. Angiologický operačný program spustila michalovská nemocnica v auguste 2018 a odvtedy zrealizovala vyše 600 operačných endovaskulárnych zákrokov primárne na tepnách dolných končatín. Dnes je už technologicky pripravená aj na neurointervencie cievnych mozgových príhod, na nevyhnutnú nepretržitú prevádzku potrebuje posilniť ešte lekársky tím v oblastiach neurochirugie a intervenčnej rádiológie. Tento projekt bol spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskej únie a vyžiadal si celkové investície v hodnote takmer 1,3 milióna eur. Prvé operácie na novom pracovisku by sa mali uskutočniť na začiatku roka 2020.

Nové pracovisko intervenčnej agiológie sa bude zameriavať na operačnú liečbu ischemických chorôb dolných a horných končatín, postihnutia tepien vnútrobrušných orgánov a aneuryzmy aorty. Pri vážnych úrazoch sa súčasne rozširujú kompetencie trauma tímu nemocnice aj o možnosť embolizačnej liečby životohrozujúceho krvácania.