Nemocnicu Bory otvoríme už 30. marca 2023!

Nemocnica Bory sa intenzívne pripravuje na spustenie svojej prevádzky. Prvé pracoviská, v súlade s pôvodným plánom, otvorí už koncom marca 2023. Ešte pred ich otvorením si ich počas niekoľkých týždňov otestuje aj v skúšobnej prevádzke. Tento týždeň uzatvorila prvé zmluvy so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. V Nemocnici Bory doposiaľ pracovalo 300 zamestnancov, aktuálne k nim od začiatku mesiaca pribudlo ďalších 100 zamestnancov.

„Nemocnica Bory oficiálne spustí svoju prevádzku 30. marca. Dňa 15. februára sme podali žiadosť o zazmluvnenie na všetky tri zdravotné poisťovne. Už tento týždeň sme uzavreli zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti s poisťovňou Dôvera a Union. Veríme, že ešte do oficiálneho otvorenia sa nám podarí doladiť detaily zazmluvnenia aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Do Nemocnice Bory začiatkom marca nastúpilo 100 zamestnancov, ďalší nastúpia v polovici mesiaca. Je medzi nimi 25 lekárov, 35 sestier a pôrodných asistentiek a viac ako 25 ostatných zdravotných pracovníkov, ako sú praktické sestry, farmaceutickí laboranti, sanitári a ďalší. „Všetci noví kolegovia sa začínajú školiť na svoje pozície na pracoviskách, ktoré v Nemocnici Bory otvoríme o mesiac. Budú tak mať dostatočne dlhý čas na to, aby sa zoznámili s pracoviskom, spoznali nových kolegov a adaptovali sa,“ uviedla HR riaditeľka Nemocnice Bory Jana Palenčárová.

Nemocnica Bory bude prijímať zamestnancov postupne. Jednotlivé pracoviská plánujeme postupom času rozširovať, a teda budú prijímať aj väčší počet zamestnancov. „Výber zamestnancov bude pokračovať postupne počas celého roka. S približujúcim sa termínom otvorenia evidujeme intenzívnejší záujem o prácu v Nemocnici Bory,“ dodáva HR riaditeľka Jana Palenčárová.

Ako prvé budeme otvárať špecializované nemocničné ambulancie. V týždni nasledujúcom po oficiálnom otvorení nemocnice budú môcť prísť na vyšetrenia prví pacienti, po predošlom objednaní s výmenným lístkom a preukazom poistenca. Ambulancie budú slúžiť pacientom, ktorí sa budú pripravovať na hospitalizáciu v nemocnici, alebo budú sledovaní po operačných zákrokoch.

Budú medzi nimi ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, gastroenterologické ambulancie či gynekologicko-pôrodnícke ambulancie. Medzi prvými, ktoré v Nemocnici Bory otvoríme, budú aj chirurgická ambulancia, ambulancia vnútorného lekárstva, ale aj oftalmologické, otorinolaryngologické ambulancie, ortopedická ambulancia, ambulancia radiačnej onkológie, ambulancia klinickej onkológie, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, a tiež ambulancia klinickej farmakológie.

Okrem špecializovaných nemocničných ambulancií bude koncom marca otvorené aj rádiologické oddelenie a pracovisko radiačnej onkológie. Nasledovať bude jednodňová chirurgia. V máji pribudnú prvé hospitalizácie v lôžkovej časti nemocnice, začiatkom júna bude otvorená pôrodnica s neonatológiou. Od 30. marca bude dostupné aj call centrum a webový formulár, ktorý bude slúžiť na objednávanie pacientov.