Legendy medicíny

Je nám cťou predstaviť vám pri príležitosti dňa lekárov velikánov a skutočné legendy slovenskej medicíny. Počas ich pracovného života boli skutočnou oporou ich domácim pracoviskám a stali sa inšpiráciou pre ďalšie generácie mladých zdravotníkov. Ich skúsenosti sa pretavili aj do kvality nemocníc, v ktorých pracovali a preto je nám veľkou cťou, že môžeme pokračovať v napĺňaní ich odkazu aj v súčasnosti.

Legenda medicíny MUDr. Andrej Leňo

Pri príležitosti dňa lekárov by sme vám chceli predstaviť legendu medicíny z humenskej nemocnice – MUDr. Andreja Leňa (* 19. 7. 1908 Báčsky Petrovec – † 30. 9. 1976 Bratislava), ktorý patrí medzi legendy československej chirurgie.

Vzdelaný, pracovitý, rozvážny, spravodlivo prísny, náročný na seba a svojich kolegov. Tak si pamätajú na MUDr. Andreja Leňa, primára chirurgického oddelenia (1946 – 1976), jeho kolegovia a obyvatelia Humenného.

Za skvelé operačné výsledky, vysoké profesionálne nasadenie, húževnatosť a rozhodujúci vplyv na rozvoj chirurgie je právom zaraďovaný medzi legendy československej chirurgie. Zaslúžil sa o vzdelanostný rast troch generácií chirurgov. V operačnej praxi neustále presadzoval inovácie, nové myšlienky a vízie, čím prekračoval hranice regiónu.

V roku 2000 bola na jeho počesť po ňom humenská nemocnica pomenovaná. Navždy ostáva v pamäti tých, ktorí s ním mali česť spolupracovať, či byť jeho pacientmi pre jeho chirurgické a ľudské kvality. Aj tom, aké boli, sa dozviete vo videu.

Legenda medicíny MUDr. Eugen Gressner

Chceli by sme Vám predstaviť aj ďalšiu legendu medicíny, tentokrát z topoľčianskej nemocnice – primára MUDr. Eugena Gressnera (* 17. november 1907, Nové Zámky, † 30. marec 1998, Bratislava), spoluzakladateľa odborov geriatrie a gerontológie, ktoré uviedol aj na medzinárodnú scénu.

Ako líder týchto medicínskych odborov kládol dôraz na prevenciu a predvídal význam chronických a civilizačných ochorení.

V druhej polovici 30. rokov sa stal primárom interného a infekčného oddelenia v nemocnici v Michalovciach, odkiaľ v roku 1939 odišiel do Topoľčian na interný primariát. Vybudoval tam röntgenové pracovisko, biochemické laboratórium, transfúznu stanicu a odčlenením infekčných, tuberkulóznych a detských postelí položil základy rozvoja týchto odborov v okrese.

Ako si ho pamätá jeho kolega z topoľčianskej nemocnice a rodina? Aké princípy uplatňoval pri výkone lekára až do svojho vysokého veku? Ako sa podarilo vidieckemu lekárovi vybudovať gerontologický odbor na Slovensku? Dozviete sa vo videu.

Legenda medicíny MUDr. Štefan Kukura

V neposlednom rade by sme vám chceli predstaviť legendu medicíny z michalovskej nemocnice MUDr. Štefana Kukuru.  Ako primár chirurgického oddelenia chcel v Michalovciach vybudovať vysoko erudované pracovisko všeobecnej chirurgie podľa odborných zásad popredných kliník.

MUDr. Štefan Kukura nepochybne patrí k výnimočným osobnostiam slovenského zdravotníctva.  Vysokou profesionalitou, obrovským rozhľadom a bohatými životnými skúsenosťami prispel k budovaniu a šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny. S obrovským zanietením sa oddal medicíne a chirurgii zvlášť.

Ako primár chirurgického oddelenia michalovskej nemocnice chcel vybudovať vysoko erudované pracovisko všeobecnej chirurgie podľa odborných zásad popredných kliník. Vykonával celú škálu operácií vrátane tých, ku ktorým mnohí chirurgovia nachádzajú cestu až dnes. Zdokonaľoval sa v endoskopii a rozvážne rozvíjal jej diagnostickú a liečebnú zložku.

Jeho život a práca sa natrvalo zapísali do histórie chirurgie a medicíny na Zemplíne a východnom Slovensku. Od roku 1996 bola na jeho počesť michalovská nemocnica  premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

Navždy ostáva v pamäti tých, ktorí s ním vďaka jeho medicínskym a ľudským kvalitám mali česť spolupracovať, či byť jeho pacientmi. Prečo? Dozviete sa vo videu.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.