Tešme sa zo súkromných investícií do zdravotníctva

Slovenské zdravotníctvo je dlhé roky obeťou populizmu, ideologických prestreliek a zatvárania si očí pred skutočnými problémami.

Skvelým príkladom takéhoto prístupu je ostatný text p. Beblavého a p. Dvořáka, ktorý možno spĺňa kritériá politického komentára, ale z odborného hľadiska len ukázal programovú prázdnotu a neschopnosť prinášať reálne riešenia, ktoré by slovenské zdravotníctvo konečne posunuli dopredu.

V prvom rade, riešením nie je zvyšovať monopol štátu v zdravotníctve, ale práve naopak čím viac posilňovať konkurenciu v ňom, lebo len tá generuje tlak na zlepšovanie podmienok nielen pre zdravotnícky personál, ale aj pre pacientov. Z nášho pohľadu ako najväčšieho súkromného investora v slovenskom zdravotníctve vítame akýkoľvek vstup nových hráčov na trh, stokrát radšej súperiť so štandardnými zahraničnými investormi ako so štátnym monopolom, ktorý si ohýba pravidlá ako sa mu práve hodí. Rola štátu by mala spočívať najmä v rozumnej regulácia na zabezpečenie potrieb a kvality pre pacientov.

Po druhé, bez súkromných investícií sa slovenské zdravotníctvo nikam nepohne. Nič lepšie nedemonštruje túto skutočnosť ako Nemocnica novej generácie v Michalovciach. Prvá nová regionálna nemocnica postavená na Slovensku po viac ako 20 rokoch, ktorú bol schopný postaviť až súkromný investor a slúži všetkým pacientom bez rozdielu v rámci zdravotného poistenia. Ako chceme bez týchto investícii opravovať desiatky rokov podkapitalizované nemocnice, ktoré v niektorých častiach Slovenska padajú pacientom doslova na hlavu?

Po tretie, nedá sa nesúhlasiť s argumentom, že čelíme nedostatku lekárov a sestier. Robiť z nich však nesvojprávne figúrky a kritizovať ich za rozhodnutie odísť do zahraničia či k súkromnému poskytovateľovi je úplne nepochopenie ich situácie. V našich zariadeniach ideme opačným smerom, ukazujeme lekárom aj sestrám, že zariadenia v ktorých pracujú majú jasnú víziu, že sa do pracovísk investuje a že pre všetkých platia rovnaké a spravodlivé podmienky. Aj preto sa nám darí oslovovať lekárov, ktorí dlhé roky pracujú v zahraničí, aby sa vrátili späť na Slovensko.

Na záver to najdôležitejšie, v celej tejto politicko-ideologickej diskusii sa stráca záujem o pacienta. Môžeme donekonečna diskutovať, či je lepšia štátna alebo súkromná nemocnica, ale odpoveď leží niekde inde. Nemocnica by mala v prvom rade poskytovať tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a zároveň garantovať personálu všetky podmienky, ktoré pre svoju prácu a rozvoj potrebujú. Pacientom je úplne jedno, či ležia v štátnej alebo súkromnej nemocnici, chcú mať v prvom rade pocit, že je o nich postarané čo najlepšie.

My sme už viackrát deklarovali, že máme záujem o diskusiu a sme pripravení spolupracovať pri snahe zlepšiť súčasnú situáciu v zdravotníctve. Som presvedčený, že Penta nepatrí medzi problémy slovenského zdravotníctva, ale je súčasťou ich riešenia.

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments