Rozpočet pre zdravotníctvo je deravý

Zdravotníctvo môže čeliť v budúcom roku reálnym problémom s nedostatkom prostriedkov na zdravotnú starostlivosť.

Posledné týždne sme si v médiách mohli prečítať optimistické vyjadrenia ministerstva financií a zdravotníctva, že v roku 2019 bude pre zdravotníctvo vyčlenený historicky najvyšší objem prostriedkov na úrovni 5,2 miliárd EUR. Bohužiaľ, tento optimizmus nie je na mieste a podrobnejší pohľad na jednotlivé čísla skôr ukazuje, že zdravotníctvo môže opäť čeliť reálnym problémom s nedostatkom prostriedkov na zdravotnú starostlivosť.

Plánovaná vízia rozpočtu…

Očakávané výdavky verejného zdravotného poistenia (VZP) v tomto roku sú cca EUR 4,8 mld. Eur a očakávane daňové príjmy vo výške 4.85 mld. eur. Odhadovane daňové príjmy VZP na rok 2019 sú na úrovni 5 mld. eur, čo predstavuje nárast oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 o 141 mil. eur.

Tento nárast príjmov je spôsobený hlavne vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb v sume 356 mil. eur a negatívne kompenzovaný príjmami za poistencov štátu v sume 215 mil. eur. Vďaka tomu sa celkové výdavky kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019 predpokladajú na úrovni 1,2 mld. eur, čo je pokles oproti roku 2018 o 200 mil. eur.

Štát tak zaplatí mesačne za svojich poistencov iba v priemere 28 eur (v roku 2018 to bolo 34 eur a v roku 2017 to bolo cca 37 eur), čo je obzvlášť smutné v porovnaní s priemerným príjmom od ekonomicky aktívnych, ktorý je už skoro 130 eur.

Celkový nárast príjmov o cca EUR 141 mil. eur má v roku 2019 pokryť rast výdavkov o 311 mil. eur. Tie sú tvorené automatickým zvyšovaním platov, miezd ambulantných pracovníkov a príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky kumulovane v sume EUR 200 mil. eur. Zároveň do výdavkov vstupuje úprava pravidiel úhrady liekov s očakávanými nákladmi vo výške 56 mil. eur.

To má byť kompenzované úspornými opatreniami vo výške 92 mil. eur, čo predstavuje hlavne revízia úhrad kategorizovaných liekov a 46 mil. eur na výdavkoch nemocníc. Spolu tak úsporné opatrenia predstavujú 139 mil. eur.

… a jej náraz na realitu

Je však vysoko pravdepodobné, že tieto prepočty čoskoro narazia na realitu a výrazne zmenia situáciu. Tu sú najdôležitejšie faktory:

1.    Skutočnosť výdavkov VZP na rok 2018 bude vyššia, keďže poisťovne posledný kvartál roka 2018 dohadujú nové zmluvy, pričom najmä pri VšZP je skúsenosť z minulých rokov, že sa platby zmluvným poskytovateľom dvíhali. Tento nárast však nebude pokrytý príjmami v rozpočte (odhad cca 50-100mil. eur).

2.    Nárast výdavkov bude ešte vyšší ako predpokladaný, pretože výsledkom zverejnenia rozpočtu bude tlak na dofinancovanie (mimo miezd) iných podkapitol rozpočtu. Dobrým príkladom je ambulantná starostlivosť alebo nárast z titulu zmien politík (napr. zákon o dlhodobej starostlivosti), čo môže a nemusí predstavovať sumu dodatočných 50 až 100 mil. eur, ktoré nie sú rozpočtované.

3.    Realizácia úsporných opatrení bude len na úrovni 50%, čo bola praktická skúsenosť aj posledné dva roky a to predstavuje dodatočnú záťaž 70 mil. eur.

Na základe týchto udalostí tak predpokladám v roku 2019 vznik diery v rozpočte cca 200 mil. eur, pričom reálne výdavky VZP budú na úrovni 5,1 mld. eur a nie 4,9 mld. eur.

Je súčasné ministerstvo zdravotníctva a pani ministerka na túto situáciu pripravené a bude ochotné sektor dofinancovať? Nebolo by lepšie a transparentnejšie už dnes navýšiť o túto sumu výdavky za poistencov štátu? Nateraz to vyzerá však tak, že si radšej klameme a utvrdzuje sa v tom, že rozpočet na rok 2019 je lepší ako bude realita budúceho roka a ministerstvo nás presviedča, že všetko ma pod kontrolou. Naozaj?

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments