Programové vyhlásenie vlády – reakcia

Nedá sa nevšimnúť, že PVV je ambiciózne, obsahuje relatívne veľa sľubov, pričom je zrejmé, že značnú časť vláda nedokáže za štyri roky splniť

Pozitívami programového vyhlásenia vlády sú snaha zabezpečiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta, finančné posilnenie zdravotníckeho systému, podpora elektronizácie a telemedicínskych služieb pre pacientov alebo viac kompetencií a ocenenie pre zdravotné sestry. A pozitívom bude, ak vláda dodrží svoj sľub, že pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo.

Menšou revolúciou pre slovenské zdravotníctvo (pozitívnou) by bolo spustenie dobrovoľného pripoistenia. Pomohlo by upratať v tom čo je a nie je súčasťou základného nároku pacienta. Obávame sa však, že uvedený návrh bude nerealizovateľný, pretože jeho súčasťou sú aj zmeny, na ktoré bude chýbať odvaha, a to napríklad jasné zadefinovanie a aj zúženie základného balíka (nároku).

Naopak, negatívami sú deklaratórne posilňovanie úlohy štátu, väčšia vlastnícka prítomnosť a posilňovanie na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti, poistenia, distribúcie… Toho štátu, ktorý v týchto oblastiach opakovane zlyháva, opakovane vytvára prostredie pre korupciu, posilňovanie moci, potláča konkurenciu a tým pádom aj benefity pre občanov, pacientov. Bolo by dobré, aby sa štát zameral na dobrú reguláciu a prísnu a férovú kontrolu. Ak by toto dokázal, výrazne pomôže slovenskému zdravotníctvu, slovenskému pacientovi.

Od novej vlády by sme očakávali stabilné regulačné prostredie, stabilné financovanie. Pravidelnú a otvorenú diskusiu. A aby na prvom mieste videla konečného konzumenta zdravotníckych

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Penta Investments