Naj nemocnica

Na Slovensku je približne 130 nemocníc, od tých najmenších po najväčšie tzv. fakultné a univerzitné. Tie sú pomenované podľa toho, že slúžia aj na výučbu medikov a počtom lôžok a oddelení sú skutočne najväčšie.

Ročne je vo všetkých nemocniciach hospitalizovaných 1,2 milióna pacientov, presnejšie povedané, toľko je evidovaných hospitalizácií. Každý z nich vstupuje do nemocnice s rovnakým očakávaním: chce byť hospitalizovaný v najlepšej nemocnici.

Apropo najlepšia nemocnica. Aká to vlastne je? Najkrajšia s najlepším architektonickým riešením? Najmodernejšia, teda so špičkovým technologickým vybavením a príslušným zázemím? Alebo, jednoducho tá najbližšia, lebo všetky sú rovnaké, a teda najdôležitejšie je mať ju za rohom? Núka sa jednoduchá laická odpoveď – najlepšia je tá, ktorá je poruke, má moderné vybavenie a dobre vyzerá.

To podstatné laikovi uniká. Nezaoberá sa zdravotnou starostlivosťou, akosi automaticky očakáva, že všade liečia rovnako dobre. No práve  kvalita zdravotnej starostlivosti je najdôležitejšia a rozhodne nie je všade rovnaká. Jej hodnotenie je ťažkým orieškom, ale slovenský pacient lačný po informáciách nemusí zúfať. Rebríček nemocníc zohľadňujúci kvalitu liečby definovanú vybranými kritériami spracováva a každoročne aktualizuje inštitút INEKO. Ako uvádza na svojom portáli http://nemocnice.ineko.sk/, ich rebríček berie do úvahy viac ako 770 000 údajov o lôžkovej starostlivosti, preto sú aktuálne dáta za predchádzajúci rok dostupné až v jesenných mesiacoch.

Predvojom nového vydania spomínaného rebríčka sú výsledky prieskumov, ktoré robia zdravotné poisťovne a publikujú ich vždy na jar. Slúžia im na to dotazníky od pacientov, ktorí v predchádzajúcom roku absolvovali aspoň 24 hodinovú hospitalizáciu v ktorejkoľvek nemocnici na Slovensku.

V Dôvere sa tejto činnosti venujeme systematicky, pretože vieme, ako sú výsledky spokojnosti s nemocnicami dôležité pre ostatných pacientov. Chcú sa čo najlepšie rozhodnúť, kde sa nechajú hospitalizovať.

S týmto cieľom kladieme dospelým pacientom 12 otázok, rozčlenených na spokojnosť so správaním lekárov a sestier, úrovňou ubytovania, stravy a hygieny a so zdravotnou starostlivosťou. Pri vyhodnocovaní dotazníkov nemocnice rozdeľujeme do štyroch kategórií: fakultné a univerzitné nemocnice, všeobecné nemocnice, špecializované nemocnice,  ostatné nemocnice. Ak vás zaujíma ako to dopadlo v najnovšom vydaní, tu je link na aktuálny rebríček nemocníc podľa našich poistencov.

A pokiaľ vás čaká operácia či hospitalizácia, určite vám príde vhod aj prehľad čakacích lehôt v jednotlivých nemocniciach a to nielen v plánovanej ale aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Prehľad nájdete na tomto linku.

Martin Kultan

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera