Revolúcia v nemocniciach sa začala

Aj keď si to možno neuvedomujeme, ale zdravotníctvo prechádza radikálnou zmenou. Kým za Márie Terézie bola kľúčovým parametrom jeho dostupnosť, za socializmu, že bolo zadarmo pre všetkých, v súčasnosti sa prioritou stáva kvalita zdravotnej starostlivosti.

Verejnosť sa najčastejšie o týchto zmenách dozvedá zo šokujúcich mediálnych správ. Svidník, Zlaté Moravce či Ilava, redukcia a reprofilácia zdravotníckych činností sa začína týkať čoraz viac nemocníc. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako katastrofa, je však nevyhnutný proces. Revolúcia v nemocniciach sa začala, otázkou len ostáva, ako ju uchopíme a aký bude mať efekt pre pacientov.

Projekt stratifikácie

Dnes nikto nepochybuje o tom, že nemocničná sieť sa musí zmeniť a niektoré nemocnice výrazne reprofilovať. Projekt stratifikácie, tak ako ho pripravujú zdravotné poisťovne spolu s ministerstvom, je preto veľmi vítanou reformou. Otázkou však nateraz ostáva, ako rýchlo a ako dôrazne sa ju podarí implementovať. Zmeny v nemocniciach sa totiž udejú aj bez stratifikácie. Nedostatok lekárov a sestier už dnes spôsobuje obrovské problémy a zatváranie oddelení po celom Slovensku. Nízky počet výkonov a lekárov na niektorých oddeleniach doslova ohrozuje pacientov a zároveň vedie k obrovskej neefektivite. Projekt riadenej stratifikácie teda musí zrýchliť. Nečakať, kým sa nemocničná sieť zmení živelne alebo úplne skolabuje.

Povedzme si pravdu

Jeho kľúčovou súčasťou však musí byť aj komunikácia. Nielen s manažmentom nemocníc a ich zamestnancami, ale aj s verejnosťou, teda ľuďmi žijúcimi v okolí nemocníc. Je čas povedať všetkým pravdu. Nie je možné mať špičkovú nemocnicu so všetkými výkonmi v každom okresnom meste. Jednak na to v zdravotníctve nemáme dosť financií a z medicínskeho hľadiska potrebuje každé pracovisko minimálny počet výkonov, aby mohlo zabezpečiť adekvátnu kvalitu. Je pekné, že zdravotnícki experti a manažéri tomu rozumejú. Ale primárne to musia pochopiť ľudia žijúci v regiónoch, kde sa dotknuté nemocnice nachádzajú. Presvedčiť ich o nevyhnutnosti a benefitoch zmien v nemocniciach sa však podarí, len ak na tom budú spolupracovať všetci zúčastnení. Teda nielen manažment nemocníc, ale aj poisťovne, ministerstvo či lekárski odborníci. Ak sa totiž proces stratifikácie nepodarí odkomunikovať správne, efekt sa dostaví len ťažko a po celej reforme zostane len trpká pachuť. Na to, aby sa zvýšila kvalita poskytovanej starostlivosti, však zmeny v nemocniciach nestačia.

Slovensko bude musieť v krátkej budúcnosti zmeniť celkový systém a viac zahrnúť do zodpovednosti za pacienta aj privátnu ambulantnú sféru. Bez jej zásadnej reorganizácie sa nebude dať udržať dostupnosť poskytovanej starostlivosti, nehovoriac o kvalite. Kým v lôžkovej starostlivosti je riešením koncentrácia výkonov, toto neplatí pre ambulantnú starostlivosť. Pri nej je redukcia nesprávny smer, keďže dlhodobý trend je posilňovať a rozširovať starostlivosť, ktorá sa poskytuje v ambulanciách.

Som presvedčený, že revolúcia sa v zdravotníctve udeje, či si to chceme pripustiť, alebo nie. Aby jej výsledkom bola skutočne lepšia starostlivosť pre pacientov, je nevyhnutná spolupráca všetkých zainteresovaných strán. Lebo len tak budeme vedieť tento proces riadiť a doviesť k želaným výsledkom.

Jozef Mathia

Investičný manažér v Penta Investments