Ministerka zdravotníctva SR ocenila lekára a sestru zo siete nemocníc Svet zdravia

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov.

Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja víťazi v každej z kategórii. Jedným z troch víťazov v kategórii lekár sa stal dlhoročný primár kožného stacionára v trebišovskej nemocnici MUDr. Ondrej Bobík. V kategórii sestra sa víťazkou stala Renáta Pavlíková z galantskej nemocnice.

MUDr. Ondrej Bobík bol ocenený za takmer päťdesiatročné pôsobenie ako lekár, ktorý v posledných rokoch zohral kľúčovú rolu pri zvládnutí akútnej epidémie syfilisu v trebišovskom okrese.

Neočakával som to, bolo to prekvapenie. V Trebišove pracujem 50 rokov a deväť mesiacov bez prerušenia a maródoval som jedine pri úraze dva mesiace,“ hovorí Bobík, ktorého práca stále napĺňa, hoci by už mohol byť na dôchodku. „Ešte som potrebný. Už pripravujem aj tú poslednú generáciu, aby som mohol čestne odísť.“

Ondreja Bobíka nominoval Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti. „Napriek dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje v nemocnici a s jeho pomocou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa podarilo opakovane zvládnuť epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese,“ uviedol trebišovský spolok k jeho nominácii.

Na akútnom výskyte syfilitickej epidémie pracujem od roku 2002. V tomto čase nám imigrovali pacienti so syfilitickou infekciou z Európskej únie a od toho času nám sa vyskytovala syfilitická infekcia,“ uviedol Bobík.

Bobík zastáva funkciu primára kožného oddelenia v regióne s vysokým výskytom pohlavne prenosných ochorení od roku 1985. Je tiež jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove. Má atestáciu z dermatológie I. a II. stupňa a ďalšie postgraduálne školenia.

Nominácie posielali nemocnice z celého Slovenska, odborné komory či zdravotné poisťovne. Medzi ďalšími dvoma ocenenými lekármi sú Andrej Klepanec, primár rádiologickej kliniky z Fakultnej nemocnice v Trnave a prednosta kliniky chirurgickej onkológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave Daniel Pinďák.

Ocenená aj zdravotná sestra galantskej nemocnice

Pani Renátu Pavlíkovú nominovala Nemocnica Svet zdravia Galanta. V nemocnici pracuje už takmer 34 rokov. Popri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v pacientoch vzbudiť optimizmus a denne im ako zmenová sestra oddelenia chirurgie a urológie dodáva potrebnú energiu pre uzdravenie.

Pani Pavlíková je podľa nemocnice výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. Popri tom je skromná, pokorná, v kolektíve mimoriadne obľúbená a vždy pripravená pomôcť. Spomedzi zamestnancov nemocnice vyniká i tým, že počas svojej profesionálnej kariéry nebola takmer nikdy pracovne neschopná.

Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za poctivého, obetavého a profesionálne erudovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť vo svojej profesii príkladom pre terajšie i budúce generácie.

Ako lekárka som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu a telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie, čo máme, a to je zdravie. Toto ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí. Viem, že podmienky nie sú ideálne, no robíme všetko pre to, aby sa postupne zlepšovali a spolu bojujeme za lepšie slovenské zdravotníctvo,” povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.