Krajší deň v stropkovskej nemocnici

Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské hry alebo len budú mlčky nablízku. Starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Stropkov budú chvíle strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Stropkovská nemocnica dnes totiž slávnostne odštartovala projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak štrnástou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila. Ambasádorom Krajšieho dňa v Stropkove sa stal spevák Tomáš Bezdeda.

„Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr trávili  zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa pred šiestimi rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a  podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ hovorí Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu Dobrovoľnícke centrá Krajší deň v sieti nemocníc Svet zdravia.

Dobrovoľnícky projekt vznikol ešte v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici. Postupne sa pridávali ďalšie a dnes oficiálne projekt spustila aj nemocnica v Stropkove, a to ako štrnásta v poradí.

„Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný azda pre každého, pre starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Mimo vyšetrení a procedúr tak pacienti môžu prísť na iné myšlienky a zmysluplne využiť svoj voľný čas,“  uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Stropkov Slavko Rodák.

Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacienta. Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, v rámci ktorých dobrovoľníci s pacientmi vyrábajú rôzne maličkosti, ktorými potom obdarúvajú svojich blízkych alebo sa využívajú na skrášlenie nemocničných priestorov. Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, Vianoce či Veľká noc.

Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu v Stropkove sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý dnes potešil svojím hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice.

„Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň,  to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“ povedal spevák.

V rámci centra Krajší deň sa v stropkovskej nemocnici zatiaľ vyškolili prví traja dobrovoľníci. V nemocnici im je k dispozícii jeden zamestnanec ako ich koordinátor, ktorý súčasne spolupracuje s inštitúciami a s organizáciami v meste. Pomáha dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi, venuje sa dobrovoľníkom pri zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z pôsobenia v nemocnici. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.

Odporúčaný profil dobrovoľníka:

  • vek 17 rokov a viac,
  • dobrý zdravotný stav,
  • správna dávka sebareflexie, empatie a trpezlivosti,
  • pozitívne naladený,
  • ochotný sa pravidelne pacientom v nemocnici venovať;

Projekt prebieha v celkovo 13 nemocniciach siete Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Partizánskom, Dunajskej Strede, Topoľčanoch, Galante a v Žiari nad Hronom.

Rok 2020 a 2021 bol diametrálne odlišný aj pre dobrovoľnícky projekt Krajší deň. Celosvetová pandémia zabránila rozvoju dobrovoľníckej práce v klasickom  ponímaní. Svoju pomoc dobrovoľníci prejavovali na diaľku alebo sprostredkovane.

„Napríklad nosili pacientom na oddelenia veci od príbuzných, pripravili ligotavé Vianoce za oknom pacientskych izieb či usporiadali koncert na streche nemocnice tak, aby pacienti mohli aspoň za oknom vnímať slávnostnú atmosféru. Alebo vyrábali darčeky či pripravili zábavné a poučné videá pre deti. Za uvedené roky dobrovoľníci takýmto spôsobom odpracovali 1625 hodín pre 255 detí a 1038 dospelých pacientov zväčša v seniorskom veku,“ doplnila autorka projektu Tatiana Kosťová.

Bližšie informácie vrátane potrebných kontaktov na dobrovoľnícke centrá Krajší deň pre záujemcov nájdete na www.krajsi-den.sk.