Galantská nemocnica plánuje na jar otvoriť nový urgentný príjem

Nemocnica Svet zdravia Galanta bude mať nový urgentný príjem. Jeho prestavbu pozdržala pandémia COVID-19, no pred letom sa rozsiahla rekonštrukcia už naplno rozbehla. Aktuálne prebiehajú búracie práce a nový urgent by mal byť dokončený do konca tohto roka.

Otvoriť ho následne plánujeme v prvom štvrťroku budúceho roka. Celkové náklady na jeho prestavbu presiahnu 1,5 milióna eur a sú spolufinancované z eurofondov. Nemocnica ešte počas pandémie otvorila aj kompletne zrekonštruované oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS).

Po novom sa bude urgentný príjem, OAMIS a už zrekonštruované rádiodiagnostické pracovisko  nachádzať v spoločnom priestore. „Naším cieľom je vybudovať kvalifikovanú urgentnú starostlivosť, v rámci ktorej bude moderný urgentný príjem, oddelenie OAMIS a rádiodiagnostické oddelenie tvoriť jeden funkčný celok. Tým, že budú špecialisti a diagnostické vybavenie koncentrované v tesnej blízkosti, odstránime zbytočné straty pri presune akútnych pacientov a dokážeme tak poskytovať komplexnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Galanta Alexandra Pavlovičová.

Urgentný príjem budú naďalej tvoriť dve ambulancie, zákroková miestnosť pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sedem expektačných lôžok vrátane jedného izolovaného a spoločné pracovisko sestier. To bude umiestnené tak, aby mali sestry dobrý prehľad o dianí na zverenom úseku.

Súčasťou nového urgentného príjmu bude aj čakáreň a vstupná recepcia. Poradie pacientov sa bude určovať na základe moderného triediaceho systému, tzv. triáže. „Pacienti budú rozdelení do piatich skupín na základe závažnosti ich zdravotného stavu. Poradie ich ošetrenia nebude stanovené podľa času ich príchodu na urgentný príjem, ale podľa naliehavosti zdravotného stavu. Znamená to, že najvážnejšie prípady dostanú najvyššiu prioritu,“ vysvetľuje riaditeľka galantskej nemocnice.

Na urgentnom príjme nemocnica minulý rok ošetrila vyše 19-tisíc pacientov. Verejnosť prosí o zhovievavosť a trpezlivosť, stavebné práce totiž so sebou prirodzene prinášajú aj krátkodobé prevádzkové obmedzenia.

Nový OAMIS už pomáhal počas pandémie

Nemocnica s pomocou eurofondov počas pandémie koncom roka 2020 dokončila prestavbu nového multiodborového pracoviska OAMIS. Hneď teda mohlo začať pomáhať kritickým COVID pacientom, v januári 2021 sa totiž galantská nemocnica stala červenou.

Nový OAMIS vznikol spojením jednotiek intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, chirurgie a neurológie a pôvodného oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Koncept OAMIS vychádza zo zahraničných modelov intenzívnej starostlivosti a jeho cieľom je neustále zvyšovanie bezpečnosti v starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Model zahŕňa tzv. plávajúce lôžka, ktoré v rámci oddelenia využívame podľa aktuálnej potreby nemocnice. Dokážeme vďaka tomu vždy dynamicky reagovať na potreby jednotlivých odborností,“ vysvetľuje riaditeľka s tým, že nemocnica má k dispozícii 17 takýchto lôžok.

Centralizácia zároveň okrem zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti vytvorila aj priestor pre multiodborovú spoluprácu.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.