Nová bratislavská Nemocnica Bory nemá obdobu v našich zemepisných šírkach

Nemocnica Bory v Bratislave je unikátna. Nielen z pohľadu inovatívneho konceptu interdisciplinárnej starostlivosti o pacienta, liečivého prostredia s dostatkom denného svetla v interiéroch, ale aj v medicínskom vybavení.

Svetovú úroveň zdravotnej starostlivosti budeme schopní zabezpečiť pre všetkých pacientov, ktorí majú kartičku poistenca, aj vďaka medicínskym technológiám. Môžeme povedať, že takéto vybavenie nemá v našej zemepisnej šírke obdobu.

V novej bratislavskej nemocnici Bory budú napríklad dva lineárne urýchľovače, dve magnetické rezonancie, päť CT prístrojov, 28 ultrazvukov, 80 liekových chladničiek, 300 monitorov vitálnych funkcií, 400 infúznych púmp a dávkovačov. A to nie je všetko.

Pracovisko radiačnej onkológie vybavené špeciálnymi prístrojmi

Radiačná onkológia sa v Nemocnici Bory nachádza na prvom podzemnom podlaží. Nájdete tu dve špeciálne miestnosti so stenami z betónu hrúbky viac ako jeden a pol metra, v ktorých sú umiestnené lineárne urýchľovače.

Jedným z nich je veľmi špecifický robotický prístroj Cyber Knife, tzv. „kybernetický nôž“, ktorý bude prvým v slovenskom zdravotníctve. Vďaka tomuto urýchľovaču už nebudú musieť pacienti s určitým typom onkologických diagnóz dochádzať za liečbou do zahraničia.

Lineárne urýchľovače dopĺňa CT simulačný prístroj, ktorý umožní lekárom a fyzikom vytvoriť 3D model onkologického pacienta, potrebný na prípravu ožarovacieho plánu.

Na prvom podzemnom podlaží pripravujeme okrem radiačnej onkológie tiež pracovisko nukleárnej medicíny, kde budú hybridné technológie PET/CT a SPECT/CT slúžiť pre široké spektrum pacientov, napríklad na diagnostiku nádorových ochorení alebo zápalov.

Centrálne operačné sály

Dominantou druhého nadzemného podlažia je štrnásť operačných sál, v rámci ktorých sa nachádza hybridná sála určená pre kombinované operačné a zobrazovacie, tzv. intervenčné výkony. Prakticky každá operačná sála v novej bratislavskej nemocnici bude niečím výnimočná. Jednotlivé technológie závisia od rozsahu plánovaných výkonov.

Napríklad súčasťou operačnej sály určenej pre chirurgiu pečene, žlčových ciest a pankreasu je špeciálny prístroj na peroperačnú ultrasonografiu či mikrovlnný ablačný prístroj na odstránenie metastáz z pečeňového tkaniva.

Prostredie v operačných sálach bude oproti klasickým nemocniciam neštandardné. Operačné tímy v Nemocnici Bory ocenia veľké okná a prísun denného svetla, čo umožní zdravotníkom pracovať v kvalitnom a príjemnom prostredí.

Liekové vozíky i robotický automat na lieky

Jednou z nadčasových inovácií, ktoré v novej bratislavskej nemocnici pripravujeme, sú liekové vozíky. Je pre nás dôležité uľahčiť prácu sestrám, a v preto považujeme tento koncept za kľúčový. Liekový vozík sestry je vlastne mobilná pracovná stanica. Môžete si ju predstaviť ako mini kanceláriu s počítačom a liekový sklad v jednom. Umožňuje prísť sestre priamo k pacientovi, podať mu lieky, odmerať vitálne funkcie či vykonať zápis do informačného systému priamo na izbe.

Pre lekárov máme tiež podobné vozíky bez liekových boxov – počítač na kolieskach. Umožní realizovať lekársku vizitu, preskripciu liekov či príjmovú dokumentáciu priamo pri pacientovi. Toto v tradičných nemocniciach nie je možné. Infraštruktúra v budove Nemocnice Bory je prispôsobená tak, aby boli pre tieto vozíky všade dostupné dobíjacie stanovištia a wifi pripojenie.

Unikátna technológia, ktorá odbremení prácu sestier a zároveň zvýši bezpečnosť pacienta, je centrálna prípravovňa liekov. Ide o automatizované robotické zariadenie, ktoré pripravuje pre pacientov balíčky liekov s jedinečným kódom. Nová technológia zabezpečí, aby každý pacient dostal vždy správny liek v správnej dávke a v správnom čase. Výrazne tým zvyšujeme bezpečnosť medikačného procesu a minimalizujeme chybovosť pri preskripcii a podávaní liekov.