Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny bude zabezpečovať poskytovanie perioperačnej a intenzívnej starostlivosť pre všetky klinické programy Nemocnice Bory.

Oddelenie bude mať špičkové vybavenie ako pre 24 lôžok intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, tak aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti, ktoré budú primárne využívané pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii.

Všetky operačné sály sú špičkovo vybavené z pohľadu medzinárodných štandardov. Celé pracovisko bude disponovať veľkým počtom ultrazvukových prístrojov s využitím v rámci:

  • anestéziologickej starostlivosti,
  • intenzívnej a urgentnej starostlivosť,
  • zahájenia činnosti unikátneho edukačného centra “point of care ultrasound” pre lekárov a sestry.

Vedenie OAMIS

Český lekár prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM bude v Nemocnici Bory viesť Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny. V Českej republike patrí medzi vedúcich predstaviteľov oboru anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Nemocnica Bory je treťou nemocnicou, kde prof. MUDr. Černý prijal poverenie vybudovať oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kliniky v Hradci Králove a Ústí nad Labem si pod jeho vedením vydobyli postavenie rešpektovaných pracovísk, a to nielen po stránke medicínskej, ale aj organizačnej a edukačnej. Dlhú dobu pracoval v zahraničí, pôsobil v USA, Saudskej Arábii či Kanade.

V novej nemocnici začne na plný úväzok pracovať už v novembri 2022, teda niekoľko mesiacov pred jej otvorením. Vysvetľuje, že tento predstih je potrebný, aby bolo na začatie poskytovania odborne správnej a bezpečnej starostlivosti pre pacientov všetko pripravené. Ako tvrdí, na novom pôsobisku „nechce objavovať svet, ale chce dostať svet na Slovensko“.

Vízia oddelenia

Špičkové a rešpektované pracoviská odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny vo svete budujú svoju povesť na troch základných pilieroch:

  1. Poskytovanie odborne správnych, bezpečných a nových poznatkov reflektujúcich zdravotnú starostlivosť.
  2. Prepracovaný a efektívny systém vzdelávania, ktorý je v súlade so vzdelávacími systémami pregraduálnej a postgraduálnej výuky vyspelých krajín sveta.
  3. V neposlednom rade – výskum.

Do niekoľkých rokov je našou víziu posilniť práve výskumnú a edukačnú funkciu pracoviska OAMIS, z ktorého chceme vybudovať rešpektované a žiadané miesto pre lekárov, ktorí sa chcú vzdelávať v obore anestéziológie a intenzívnej medicíny v súlade so štandardmi vyspelých zemí sveta, a ktorí obstoja profesijne kdekoľvek. Vzdelávanie pre mladých lekárov bude koncipované s cieľom byť pripravený i na získanie európskeho diplomu.

Náš tím

Na oddelení vedenom prof. MUDr. Černým bude pôsobiť vyše 40 lekárov. Našou ambíciou je mať tím lekárov, ktorí sa chcú podieľať na vzniku oddelenia, kde sú unikátne podmienky a dostatočný priestor pre osobné, profesijné a pracovné naplnenie každého člena tímu, ktorý má motiváciu a schopnosť spoluvytvárať prostredie, kde vyššie spomenuté vízie budú napĺňané.

Záujemcovia o prácu, dajte nám o sebe vedieť! Zašlite svoj profesijný životopis prostredníctvom nášho online formuláru.

Kultúra a pracovné prostredie

Vysoká odbornosť, implementácia nových, vedecky podložených postupov a mimoriadne silný dôraz na systematické vzdelávanie budú kľúčovými princípmi odborného chodu oddelenia.

Smerom k pacientom budeme budovať kultúru profesionality, empatie a rešpektu k dôstojnosti chorých. V oblasti anestéziologickej starostlivosti budeme presadzovať prístup – anestéziológ by mal byť “advokátom” svojho pacienta a “sprievodcom” v celom procese od indikácie k operácii až po ukončenie pooperačnej starostlivosti.

Otvorenie Nemocnice Bory a OAMIS

Aj keď je otvorenie Nemocnice Bory naplánované na prvý kvartál roka 2023, samotná Nemocnica Bory bude spustená v etapách. Lôžkovú časť budeme zapájať postupne spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Na príprave pracoviska OAMIS pracujeme už mesiace pred jeho otvorením. V prípade tak dôležitého pracoviska je potrebné, aby bolo všetko pripravené do posledného detailu.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.