Aby rodičia nemuseli vysielače platiť v plnej výške, naša poisťovňa sa bude v odôvodnených prípadoch spolupodieľať na ich úhrade schvaľovaním žiadostí o výnimku.

Dlhodobo upozorňujeme na nesprávne nastavenie indikačných obmedzení a žiadame ich zmenu. Sme presvedčení, že senzory, a teda aj vysielače, by mali byť dostupné pre všetkých detských pacientov s diabetom 1. typu. Preto každú jednu žiadosť o výnimku posúdime individuálne.

Doplatok za vysielače

Keďže zákon neumožňuje na výnimku uhradiť plnú sumu za zdravotnícku pomôcku, ale iba jej časť, obrátili sme sa s požiadavkou o finančný príspevok aj na dodávateľov vysielačov, ktoré sú kompatibilné s kategorizovanými glukózovými senzormi v zmysle zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok k 1.3.2021.

V oboch prípadoch sa nám podarilo s dodávateľmi dohodnúť a rodičia tak za vysielač nebudú platiť nič. Ide o tieto vysielače:

  • V prípade súpravy vysielača D96995 Guardian Connect MMT-7820 s aplikáciou Guardian Connect CSS7200 pôjde o schválenie výnimky na 2 roky.
  • V prípade vysielača D99352 Dexcom G6 pôjde o schválenie výnimky na 90 dní.

V praxi to bude vyzerať tak, že po predpísaní niektorého z kategorizovaných glukózových senzorov pre dieťa nás lekár elektronicky požiada aj o schválenie výnimky na vysielač. My skontrolujeme, či je žiadosť v poriadku a do 5 pracovných dní ju schválime. Lekár následne vystaví dieťaťu eRecept, s ktorým rodič vyzdvihne vysielač v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok.

* V čase indikácie senzorov nedostatočne kompenzovaný DM s HbA1c ≥ 7,5 % DCCT alebo výskyt závažných hypoglykémií o viac ako 30 %, vysoká glykemická variabilita > 36 % alebo SD > 3,0 mmol/l.