Európsku kvalitu zdravotnej starostlivosti, prosím

Nová bratislavská nemocnica sa odlišuje z vonka na prvý pohľad svojím dizajnom. Pri jeho tvorbe sa aplikovali princípy liečivého prostredia a moderné technológie.

Ale nemocnicu robí nemocnicou jej personál a nie len moderné vybavenia a pekná budova. Bude najmodernejšia nemocnica v Bratislave podobná tým európskym aj zdravotnou starostlivosťou, ktorú bude poskytovať svojim pacientom? Existuje na to jednoduchá odpoveď – bude.

Projekt novej bratislavskej nemocnice, ktorú dokončujeme v bratislavskej časti Bory pre všetkých pacientov, má veľkú výhodu. Možnosť nastaviť procesy naraz a hneď od začiatku prevádzky inak, ako sme zvyknutí v slovenskom zdravotníctve. Veríme, že to pacienti pocítia od prvých dní spustenia novej nemocnice.

Prvým krokom je vrátiť sestry pacientom

Sestry totiž majú na starosti obrovské množstvo vecí, ktoré im berú čas. Aby sa sestry mohli venovať pacientovi, a neriešiť administratívu alebo prevádzkové záležitosti, oddelíme zdravotnú starostlivosť od prevádzkových záležitostí.

Nemocničný manažér alebo manažérka zmeny je nový typ pozície v rámci našej siete nemocníc Svet zdravia i v slovenskom zdravotníctve. Úlohou nemocničného manažéra zmeny bude riadiť rozloženie zdravotníckeho personálu naprieč nemocnicou Bory, manažment lôžkovej kapacity a akútnych príjmov. Viac o tejto novej pozícii si môžete prečítať na našom webe.

Nemocnica Bory – nemocnica bez papierov

Administratívne úkony, s ktorými sa trápil už asi každý z nás, pacienti v novej bratislavskej nemocnici nezažijú. Nový nemocničný informačný systém uľahčí vedenie všetkých legislatívnych požiadaviek. Navyše zabezpečí, aby sa z Nemocnice Bory stala postupne úplne bezpapierová nemocnica.

Vzorky biologického materiálu sestra už nebude musieť odnášať do laboratórií osobne. Urobí to za ňu potrubná pošta. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, a zo začiatku aj niektorých dokumentov. Viac vám o potrubnej pošte prezradí Juraj Kaiser, prevádzkový riaditeľ Nemocnice Bory.

Bezpečnosť pacientov je na prvom mieste

Zrýchlenie ošetrovateľským procesov a elimináciu chýb pri podávaní liekov zabezpečia inovácie ako identifikačné náramky, identifikačné karty a centrálna prípravovňa liekov.

Centrálna prípravovňa liekov s dávkovacím automatom odbremení sestry od manuálneho rozdeľovania tabliet a kapsúl do liekoviek. Taktiež zvýši bezpečnosť pacientov. K najvážnejším omylom dochádza práve pri podávaní liekov, kedy dochádza k ich zámene.

Pripravené balíčky s jednotlivými dávkami liekov budú na meno pacienta aj s časom, kedy majú byť podané. Príprava liekov prechádza niekoľkými stupňami kontroly a každý balíček je označený jednoznačným identifikačným kódom.

Proces bezpečného podávania liekov na najvyššej úrovni má Svet zdravia overený v nemocnici novej generácie v Michalovciach. Viac o tejto inovácii v slovenskom zdravotníctve si môžete prečítať tu.

Dobrou správou je, že v Nemocnici Bory v Bratislave na zdravotnú starostlivosť európskej kvality bude stačiť pacientom ich kartička poistenca. Spustenie plnej prevádzky je naplánované v roku 2023, kedy nová nemocnica privíta svojich prvých pacientov.

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu.