Spišskonovoveská nemocnica získala 3. miesto v hodnotení nemocníc inštitútom INEKO

Šiesty ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti je na svete.

Nemocnica Sveta zdravia Spišská Nová Ves sa dostala na bronzovú priečku v hodnotení Nemocnica roka 2020 najmä vďaka postupnému kontinuálnemu zlepšovaniu sa krok za krokom.

 

pcsz-ineko-snv-1.jpg

 

 

S výnimkou parametra náročnosti diagnóz hospitalizovaných pacientov, kde nemocnica zaostáva, je pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenostiach zdravotníckych pracovníkov s vybranými operáciami, pri spokojnosti pacientov, pri hospodárení a transparentnosti nadpriemerná.

Medziročne si najviac bodovo pomohla pri ukazovateľoch spokojnosti pacientov, vrátane nízkeho počtu sťažností a pri transparentnosti. V Indexe transparentnosti za rok 2020, ktorý je zostavovaný v spolupráci Transparency International Slovensko a INEKO, obsadila spišskonovoveská nemocnica spolu so sieťovou kolegyňou z Humenného medzi súkromnými nemocnicami druhé miesto.

“Veľmi nás teší, že práve naša nemocnica dosiahla tento rok takéto krásne ocenenie. Postupne sme v rebríčku hodnotenia INEKO stúpali a tento rok sa nám podarilo dosiahnuť zatiaľ najlepší výsledok. Je to ocenenie pre všetkých našich zamestnancov, ktorí pracujú s láskou a snažia sa urobiť všetko, čo je v ich silách pre zdravie pacienta. Najmä tento rok to mali skutočne náročné a aj preto im patrí moja vďaka.

Chcem sa zároveň poďakovať našim pacientom za ich dlhoročnú dôveru, s ktorou sa vkladajú do našich rúk. Aj toto ocenenie nás zaväzuje do ďalších rokov, aby sme sa snažili neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti i spokojnosť pacientov. Veľmi oceňujeme INEKO za ich hodnotné výstupy, vďaka čomu dostáva pacient relevantné a transparentné informácie o kvalite nemocnice a dokáže sa tak kvalifikovane rozhodnúť. Zároveň to motivuje nás, zdravotnícke zariadenia, sa neustále zlepšovať.“  povedala riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice Renáta Šuláková.