Svet zdravia postaví do roku 2021 prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave

22. februára 2018

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku. Najväčšia sieť doteraz aktuálne 17 regionálnych nemocníc je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov.

Nemocnica novej generácie Bratislava sa bude nachádzať v novej, dynamicky sa rozvíjajúcej lokalite Bory. Cieľom bude poskytovať pacientom z celého Slovenska akútnu a intervenčnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni. Nemocnica má slúžiť pacientom všetkých zdravotných poisťovní.

 

Ambíciou projektu je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými na potreby pacienta má nová nemocnica dokázať, že aj v súčasných lokálnych podmienkach možno vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti. Ak všetko pôjde podľa plánu, začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2018. Nová nemocnica by mohla prvých pacientov privítať už v prvej polovici roka 2021. Doteraz najvyššia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva má dosiahnuť sumu viac ako 100 miliónov eur.

Sedem princípov nemocnice novej generácie

Základné fakty o nemocnici novej generácie

Nemocnica novej generácie v Bratislave bude pri počte 400 lôžok poskytovať kombináciu zdravotnej starostlivosti koncovej a všeobecnej nemocnice. V rámci koncovej zdravotnej starostlivosti bude nemocnica zahŕňať aj:

 • 14 moderných operačných sál;
 • urgentný príjem novej generácie;
 • 36 jednolôžkových izieb intenzívnej starostlivosti;
 • pôrodnicu novej generácie s modernými pôrodnými izbami, perinatologické centrum a modernú  rodinne orientovanú jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov;
 • prvé komplexné centrum zamerané na liečbu mozgových príhod;
 • traumacentrum schopné zvládnuť aj náročné operácie poranení chrbtice, panvy a mozgu;
 • transplantačné centrum zamerané na príbuzenské transplantácie.

Všetky pacientske izby budú v jednolôžkovom štandarde. Nová, dynamicky sa rozvíjajúca mestská lokalita Bory v Bratislave poskytne nemocnici a jej pacientom vynikajúcu dopravnú dostupnosť (bezprostredné napojenie na diaľnicu, mestskú a prímestskú hromadnú dopravu, na medzinárodné letiská a blízkosť veľkých rezidenčných častí.)

V novej nemocnici nájde prácu približne 1 200 zamestnancov. Z toho bude približne 230 lekárskych a 700 ošetrovateľských miest. Prví kľúčoví ľudia sa môžu zamestnať už v prípravnej fáze projektu. Väčšina pracovných miest sa začne aktívne obsadzovať približne rok pred plánovaným spustením.

Nový štandard nemocničnej izby
 • jedno moderné lôžko,
 • doplnkové lôžko pre sprevádzajúcu osobu,
 • samostatné sociálne zariadenie,
 • komunikačno-infotainmentový systém (TV, internet, video komunikácia s personálom a rodinou, prístup do zdravotnej dokumentácie a k doplnkovým službám nemocnice).

 

Plánovaný harmonogram

Projektový tím momentálne pripravuje potrebnú dokumentáciu na získanie právoplatného územného rozhodnutia a následného stavebného povolenia. Cieľom je splniť obidve nevyhnutné podmienky na začatie výstavby v priebehu budúceho roka. Spustenie výstavby je naplánované na rok 2018 a uvedenie nemocnice novej generácie do prevádzky už v prvej polovici roka 2021.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.