Barbarka z michalovskej nemocnice navštívila prezidentku SR

Barbara Balogová bola jednou z tých, ktorých tento mesiac pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov v Prezidentskom paláci prijala hlava štátu Zuzana Čaputová. Mladá 19-ročná zdravotnícka asistentka pôsobí v Nemocnici Svet zdravia Michalovce na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ako toto stretnutie s prezidentkou prežívala? Vyspovedali sme ju!

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 8. apríla Rómov a Rómky z prvej línie boja proti pandémii a jej dôsledkom. Prečo si vybrala práve teba a ako stretnutie prebiehalo?

Som štipendistkou mimovládnej organizácie Roma Education Fund, teda Rómskeho vzdelávacieho fondu, ktorá ma na stretnutie s hlavou štátu navrhla. Pracujem totiž na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa okrem iného staráme aj o pacientov s ochorením COVID-19.

Náš program pozostával z viacerých častí. Všetci pozvaní sme sa v úvode stretnutia prezidentke SR predstavili a povedali jej viac o našej činnosti. Nasledovala diskusia, počas ktorej sme debatovali o pandémii a jej dopade na spoločnosť. Okrem mňa sa stretnutia zúčastnili aj Rómovia, ktorí pôsobia jednak v sociálnej oblasti a tiež v oblasti vzdelávania. Náš program sme zakončili tlačovým brífingom pre médiá.

Mala si pred stretnutím s prezidentkou SR trému?

Tréma tam určite bola, predsa len je to hlava štátu. Na stretnutie som sa preto zodpovedne pripravovala, veď takéto pozvanie človek nedostáva každý deň. Pani prezidentka je však úžasná osoba, takže tréma z nás všetkých veľmi rýchlo opadla.

Prečo si sa rozhodla stať zdravotníčkou a ako sa ti v michalovskej nemocnici pracuje?

Už ako dieťa som vedela, že chcem pracovať s ľuďmi a pomáhať im. V michalovskej nemocnici pracujem ako praktická sestra, resp. zdravotnícky asistent len od augusta minulého roku. Na oddelenie OAIM som bola pridelená, začo som však nesmierne vďačná. Pôsobia tam skutoční profesionálni, od ktorých sa každý deň môžem veľa naučiť.

Do nemocnice som nastúpila hneď po skončení strednej zdravotníckej školy a aktuálne pokračujem v štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Som v prvom ročníku v odbore ošetrovateľstvo.

Ako si prežívala obdobie pandémie?

Zvládanie tejto situácie je v niektorých prípadoch nesmierne ťažké. Myslím si, že budem hovoriť za každého zdravotníka na svete ak poviem, že táto situácia je fyzicky a psychicky neskutočne vyčerpávajúca. Všetkým nám ale ukázala, že si máme vážiť jeden druhého a nič nebrať ako samozrejmosť.

Musela si na svojej ceste životom prekonávať nejaké prekážky, ktoré vyplývali z farby tvojej pleti?

Samozrejme, človek na začiatku každej cesty prekonáva prekážky. Som si vedomá, že na mojej ceste boli ľudia viackrát na pochybách. Nikdy som však nemala pocit menejcennosti alebo pocit diskriminácie. Je potrebné vystúpiť z lode nazývanej stereotyp, treba sa posúvať stále vpred a veriť si. Každý neprajník a každá pochybnosť ma stále hnala dopredu.

Čo je tvoj najväčší sen?

Mojím najväčším snom v živote je byť šťastná a môcť sa každý deň zobudiť s pocitom, že moja existencia má zmysel.

Prezidentka SR: Ste dôkazom toho, že nikto nesmie byť posudzovaný podľa svojho pôvodu

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili okrem Barbarky aj pracovníčka sociálnej rehabilitácie v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove Veronika Danielová, triedny učiteľ špeciálnej triedy ZŠ v Slovenskom Novom Meste Jozef Demeter, zástupca riaditeľa ZŠ I. Krasku v Trebišove Martin Farbar, riaditeľ mimovládnej organizácie eduRoma Vladimír Rafael, regionálny koordinátor Rastislav Zubaj z Humenného (Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.), študentka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity a dobrovoľníčka Stanislava Dotková a Lenka Bužová, ktorá pôsobí ako koordinátorka asistentov podpory zdravia v Snine.

Prezidentka ocenila ich úsilie a poďakovala sa im za to, ako pomáhajú zvládať pandémiu.

„Viem, že Rómov a Rómiek, ktorí si zaslúžia poďakovanie je mnohonásobne viac. Ďakujem vám za to, čo robíte. Ste dôkazom toho, že nikto nesmie byť posudzovaný podľa svojho pôvodu či farby pokožky, ale len podľa svojich činov. Žiaľ, toto stále nie je realitou pre každého človeka rovnako. Musí byť naším spoločným úsilím to zmeniť. Pandémia zdravotne a sociálne dopadá na každého, osobitne ťažko na ľudí, ktorí boli na okraji spoločnosti už pred ňou,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.