Martina Handulová – nemocničná manažérka zmeny

Nemocničný manažér zmeny je v slovenskom zdravotníctve neznáma pozícia, pričom prvý raz bude zavedená v Nemocnici Bory. Jeho úlohou bude zabezpečovať medziodborovú spoluprácu. Jedným zo štyroch budúcich manažérov zmeny bude Mgr. Martina Handulová, ktorá tvrdí, že urobí maximum, aby sa posilnilo postavenie sestier.

Už na základnej škole vedela, že bude zdravotnou sestrou

Martina Handulová ako prváčka síce ešte chcela byť letuškou, ale od druhej triedy v tom už mala jasno. Keď mala na výtvarnej výchove nakresliť, čím chce byť, namaľovala sestričku. Vzorom jej bola mama, ktorá pracovala v sociálnom zariadení pre deti so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Nikto iný v rodine k zdravotníctvu neinklinoval. 

Počas štúdia na strednej zdravotníckej škole som obľubovala predovšetkým odbornú prax v nemocnici. Na zdravotníckej škole sa mi veľmi páčilo,” s úsmevom spomína M. Handulová. Vďaka svojej náklonnosti k vzdelávaniu neprestala študovať ani po tom, ako začala pracovať na Klinike gynekologickej onkológie v onkologickom ústave na Heydukovej.

Pracovné skúsenosti zo zahraničia

Vyštudovala vysokú školu II. Stupňa v odbore ošetrovateľstvo v Bratislave. Po nej získala pracovné skúsenosti v Saudskej Arábii. Vysoké nároky kladené voči sebe samej jej napomohli, že dostala prácu na oddelení gynekológie a gynekologickej onkológie v nemocnici King Abdulaziz Medical City v Rijáde.

Po návrate zo Saudskej Arábie získala špecializáciu zameranú na ošetrovateľskú starostlivosť v odboroch chirurgie. Keď sa po čase stala vedúcou sestrou na neurológii, absolvovala špecializáciu aj v oblasti zdravotníckeho manažmentu a financovania a následne v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva, aby mohla vykonávať svoje povolanie na čo najvyššej úrovni.

Neoceniteľné skúsenosti v ošetrovateľstve získala v Saudskej Arábii

Popri zamestnaní študovala M. Handulová magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Nemala v pláne odísť do cudziny. Zo zvedavosti však prišla na prezentáciu o zahraničných pracovných ponukách v zdravotníctve. 

Po tom, ako získala magisterský titul sa začala na prácu v Saudskej Arábii intenzívne pripravovať prostredníctvom rôznych multidisciplinárnych kurzov. M. Handulová síce pracovala v King Abdulaziz Medical City iba rok, no aj tak to podľa nej bola neoceniteľná skúsenosť. Najväčším prekvapením pre ňu neboli len kultúrne rozdiely arabského sveta, ale predovšetkým priebeh adaptačného procesu. Myslela si, že príde na oddelenie a začne hneď pracovať. 

Prvé dva týždne jej však len predstavovali nemocnicu. Následne sa rozbehol proces zaúčania, ktorým museli prejsť všetci noví zamestnanci. “K ošetrovaniu pacientov som sa dostávala postupne, ako som získavala príslušné kompetencie. Keď ma konečne pustili k ošetrovateľskej činnosti, ešte niekoľko týždňov som fungovala pod dohľadom preceptorky. Prvých pacientov mi pridelili až po mesiaci a pol,” vysvetľuje budúca nemocničná manažérka zmeny.

V porovnaní so Slovenskom môžu sestry v Saudskej Arábii vykonávať len tie činnosti, na ktoré získajú kompetencie. Na druhej strane vôbec nie sú zaťažované prevádzkovými záležitosťami, tie zabezpečujú iní pracovníci. Vzhľadom na to, že maximálny počet pacientov na jednu sestru je podľa tamojších normatívov nižší, majú sestry na pacientov oveľa viac času, a to sa týka aj vedenia ich zdravotnej dokumentácie. 

Komunikačné štandardy

M. Handulová podotýka: “Musela som zaznamenávať naozaj všetky uskutočnené výkony, na čo som v tom období na Slovensku nebola zvyknutá. Dnes sa už aj u nás v tomto smere situácia zlepšila.” Nemocnica veľmi prísne dbala na uplatňovanie komunikačných štandardov a bezpečnej komunikácie, čo sa týka bezpečnej identifikácie pacientov, telefonickej ordinácie, pri preberaní a odovzdávaní pacientov na operačné sály alebo pri výmene služieb. 

Komunikácia pritom bežne prebiehala v anglickom jazyku. Niektoré pacientky vedeli po anglicky veľmi dobre, niektoré pár slov, ale niektoré vôbec, takže to nebolo jednoduché. Na oddelení preto pôsobila asistentka, ktorá v prípade potreby tlmočila – ak napríklad bolo potrebné pacientku pred operáciou poučiť. „Po určitom čase som sa aj ja naučila nejaké základné arabské frázy, pomocou ktorých som sa dorozumievala. Prácu nám uľahčovalo i to, že všetka dokumentácia bola dvojjazyčná, v angličtine a arabčine,“ konštatuje M. Handulová. 

Zo Saudskej Arábie si priviezla mnoho poznatkov, ako by malo fungovať zdravotníctvo

Keď ako mladá sestra nastúpila do svojho prvého zamestnania, bola psychicky pripravená na prostredie, ktoré ju čaká. Z odborných praxí počas školy totiž veľmi dobre poznala realitu v slovenskom zdravotníctve. Oveľa viac tieto nedostatky začala vnímať, keď sa vrátila zo zahraničia. 

Som rada, že Nemocnica Bory preberá prvky, ktoré sú typické pre moderné zdravotnícke zariadenia. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku bude možné napríklad, aby počas hospitalizácie bol s pacientom na izbe rodinný príslušník,” vysvetľuje M. Handulová.

Po príchode z Rijádu sa zamestnala v nemocnici v Topoľčanoch na pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti. „Bol to pre mňa naozaj šok,“ priznáva. „Nemocnica patrila pod vyšší územný celok, mala zastaralé vybavenie aj priestory. Dosť zle som to znášala.”

Najviac jej však chýbal špeciálny zdravotnícky materiál, najmä jednorazové pomôcky, na ktoré bola zvyknutá zo Saudskej Arábie. Niektoré nedostatky sa podarilo odstrániť, iným sa musela prispôsobiť. Situácia sa zlepšila, keď nemocnicu prebrala sieť Svet zdravia. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti začala postupne rásť.

Vedúca pozícia jej umožnila robiť zmeny na oddelení

Po uvoľnení pozície vedúcej sestry na neurologickom oddelení v topoľčianskej nemocnici sa prihlásila na výberové konanie, na ktorom uspela so svojím rozvojovým projektom. Ako hovorí, nikdy nemala záujem o riadiacu funkciu, jej naturelu viac vyhovovalo robiť sestru pri lôžku. 

Ak bol pacient spokojný, mala aj ona dobrý pocit z vykonávanej práce. Na druhej strane vedúca pozícia je umožnila trošku viac spoznať samú seba – ako reaguje na niektoré veci a situácie. Teraz ju uspokojuje, keď sa jej darí zlepšovať bezpečné pracovné podmienky pre sestry. Na tejto pozícii vydržala až dodnes, navyše je aj hlavnou sestrou pre odbor neurológie v sieti Svet zdravia.

Priznáva, že na súčasnej práci jej najviac chýba kontakt s pacientmi, a inak to zrejme nebude ani na budúcom pracovisku. Aj ako vedúca sestra síce chodí medzi pacientov, ale dôvodom je už viac-menej len to, aby odhalila a upozornila zdravotnícky personál na prípadné nedostatky. 

Preto som rada, keď ma sestry zavolajú pomôcť posúdiť zdravotný stav pacienta alebo zaviesť periférny katéter. Vedia, že mne sa to väčšinou podarí na prvý raz. Dúfam, že aj na Boroch sa mi podarí udržať priamy kontakt s pacientmi, hoci viem, že to nebude tak často,“ tvrdí M. Handulová.

Na neurologickom oddelení má na starosti tím sestier, praktických sestier a sanitárok, riadi, podporuje ich v pracovnom, ale aj v osobnom živote, zabezpečuje chod a zásobovanie pracoviska zdravotníckym materiálom a liekmi a motivuje personál k odbornému rastu a empatickému prístupu k pacientom. S hrdosťou poukazuje na to, že už takmer všetky sestry na jej oddelení majú špecializáciu. Riadiť pracovný kolektív podľa nej nie je jednoduché, no verí, že nadobudnuté skúsenosti bude vedieť zúročiť i vo funkcii nemocničného manažéra zmeny v Boroch, ktorej sa oficiálne ujme v septembri tohto roka.

Koncová nemocnica pre sieť Svet zdravia

Keďže pracuje v sieti Svet zdravia, vedela, že sa v Bratislave začala budovať nová moderná nemocnica. Na porade hlavných sestier jej jedna kolegyňa prezradila, že už sa vyberajú ľudia na manažérske pozície. Aj keď sa mi to zdalo príliš skoro, pretože výstavba sa len rozbiehala, poslala si životopis. 

Na pohovor som išla opäť tak trochu zo zvedavosti – zistiť, o čom to všetko bude. Keď mi však predstavili projekt, bolo rozhodnuté. Nadchla ma myšlienka, že na Slovensku konečne bude nemocnica, akú som videla v zahraničí,“ prezradila M. Handulová.

V rámci výberového konania dostala za úlohu navrhnúť pravidlá adaptačného procesu sestier na podmienky Nemocnice Bory a nájsť východisko z krízovej situácie, ak by z pracovného procesu súčasne vypadlo viacero sestier z niekoľkých pracovísk. Pri vypracovávaní zadania vo veľkej miere inšpirovala skúsenosťami zo Saudskej Arábie. 

Ďalšie udalosti nabrali rýchly spád a zhruba pred rokom a pol vyústili do podpísania akceptačného listu. Hoci zostávajúci čas strávi na terajšom pracovisku, už teraz sa pripravuje na budúcu funkciu. Raz za mesiac sa s ostatnými manažérkami  stretávajú na školeniach, ktoré sú zamerané na leadership, podávanie konštruktívnej spätnej väzby a zlepšovanie soft skills, mäkkých zručností. Zároveň pripravujú, pripomienkujú e-learningové cvičenia pre vzdelávanie budúcich sestier.

Nemocničný manažér zmeny – nová pozícia v slovenskom zdravotníctve

Nemocničný manažér zmeny je nová funkcia, ktorá v slovenských nemocniciach nemá obdobu. Jeho primárnou úlohou bude zabezpečovať optimálne rozmiestňovanie personálu v nemocnici na jednotlivých ošetrovateľských jednotkách počas zmien, ideálne v rámci príbuzných odborov. 

Zároveň bude zodpovedať za efektívne využívanie lôžkovej kapacity a koordináciu akútnych prípadov, resp. preklady pacientov na iné pracoviská. Bude tiež monitorovať čakacie doby na urgentnom príjme a v prípade potreby posilňovať personálne zdroje. 

Okrem toho bude pri vyhlásení červeného kódu, čiže v núdzových situáciách, mať na starosti mobilizáciu príslušných zdravotníckych pracovníkov. Takisto bude jeho povinnosťou počas služby auditovať poskytnutú kardiopulmonálnu resuscitáciu a iné ošetrovateľské výkony a postupy.

V Nemocnici Bory budú pôsobiť štyri nemocničné manažérky zmeny. Budú sa striedať v dvanásť hodinových službách, aby bola zaistená ich nepretržitá prítomnosť v nemocnici, pričom po 15. hodine budú preberať aj kompetencie manažérok ošetrovateľských úsekov. 

Nechceme, aby sestry vyhoreli

V Nemocnici Bory budú pôsobiť zdieľané ošetrovateľské tímy a sestry budú rotovať medzi viacerými pracoviskami v rámci svojho úseku. To znamená, že nebudú pôsobiť na jednom a tom istom mieste niekoľko rokov, čo im jednak zabráni upadnúť do stereotypu rutinnej práce, ale zároveň získajú aj zručnosti a znalosti z iných špecializácií. 

Odhliadnuc od toho, že rotáciou u nich budeme predchádzať syndrómu vyhorenia a strate niektorých zručností, rozhodli sme sa ju zaviesť aj preto, aby sestry boli navzájom viac zastupiteľné, čo nám umožní predchádzať nechceným nadčasom. Samozrejme, každá sestra bude musieť najprv prejsť adaptačným procesom. Určite to nebude tak, že ju presunieme na iné pracovisko bez toho, aby si bola istá, že to zvládne a že to chce. Adaptácia bude prebiehať v rámci kontinuálneho vzdelávania,“ naznačuje M. Handulová.

Rotácia sa bude týkať všetkých sestier vrátane špecialistiek na všetkých príbuzných odboroch okrem dialýzy. Podľa budúcej nemocničnej manažérky zmeny je to jeden z hlavných benefitov, prečo by sestry mali chcieť prísť pracovať do Nemocnice Bory. Za ďalší možno považovať to, že nemocnica bude striktne presadzovať rovnocenné postavenie lekárov a sestier. 

Sestra aj vďaka tomu, že je v kontakte s pacientom častejšie ako lekár, dokáže zhodnotiť jeho stav nielen z fyzického, ale aj  psychického hľadiska, čo je veľmi dôležité. Nebude to tak ako v iných nemocniciach, že sestry budú plniť len ordinácie lekárov. Napríklad certifikované ranové sestry budú môcť samostatne odporúčať liečbu chronických rán či dekubitov, teda bez účasti lekára.

Povolanie sestry si vyžaduje celoživotné vzdelávanie

Zdravotník sa vzdeláva celý život. Neustále totiž vychádzajú nové štandardy a metodické usmernenia. Záujemcovia o prácu v Nemocnici Bory si už teraz môžu prejsť predpripravené on-line e-learningové vzdelávanie a pozrieť si, čo nová bratislavská nemocnica očakáva od sestier. Elektronické školenia budú hlavnou formou vzdelávania zdravotníckych pracovníkov aj po otvorení nemocnice. 

V rámci zvyšovania kompetencií ich všetci v pravidelných intervaloch budú povinní absolvovať. Súčasťou e-learningov pre budúce sestry budú aj komunikačné štandardy, na príprave ktorých sa v súčasnosti už intenzívne pracuje. Tie sa budú vzťahovať nielen na komunikáciu s pacientmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.