Žiarska nemocnica otvorila tri vynovené ambulancie

Pacienti Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom dostali tri nové ambulancie. Nemocnica vyše dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila komplexne nové zázemie pre ambulanciu úrazovej chirurgie, ambulanciu cievnej chirurgie a gastroenterologickú ambulanciu. Ambulancie zároveň presťahovala z pôvodných do nových priestorov, čo významne zlepšilo logistiku pacientov. Dnes priestory slávnostne otvorila.

Žiarska nemocnica otvorila tri vynovené ambulancie

„Sme veľmi radi, že sa nám koncom minulého roka podarilo ambulancie komplexne zrekonštruovať. Ich cieľom bolo nielen zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ponúknuť pacientom a personálu krajšie priestory, ale aj ambulancie presťahovať a zlepšiť tak logistiku. Napríklad v prípade gastroenterologickej ambulancie ide o významnú kvalitatívnu zmenu. Celkové náklady na rekonštrukciu priestorov sa vyšplhali na 92-tisíc eur,“ vysvetlil riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom Ivan Mokrý.

Rekonštrukcia priestorov prebiehala koncom minulého roka a trvala vyše dva mesiace. Posúvali sa priečky, vybúravali nové dverné otvory, v niektorých častiach zatepľoval obvodový plášť a v celom priestore bola vymenená podlahová krytina i okná. Okrem stavebných úprav bola súčasťou rekonštrukcie aj komplexná obnova elektroinštalácie vrátane štruktúrovanej kabeláže a osvetlenia. Ambulancie a čakárne zároveň nemocnica vybavila novým funkčným mobiliárom, v čakárňach pre pacientov boli nainštalované aj televízne obrazovky.

Ambulancie sa presťahovali

Ani jedna z ambulancií nezostala na svojom pôvodnom mieste, keďže nemocnica chcela zlepšiť logistiku a pacientom pohyb v nemocnici uľahčiť.

„Napríklad gastroenterologickú ambulanciu sme v minulosti prevádzkovali v budove polikliniky. Ambulancia síce technicky vyhovovala, ale hospitalizovaného pacienta sme museli na vyšetrenie transportovať sanitkou cez areál nemocnice. V nových priestoroch tento problém odpadá,“ vysvetľuje riaditeľ.

Všetky vynovené ambulancie dnes pacienti nájdu v bloku C na prízemí nemocnice, a to v priestore bývalej pľúcnej ambulancie. Ambulancie počas minulého roka vykonali spoločne vyše 14-tisíc vyšetrení a ošetrili vyše 6500 pacientov.

Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore traumatológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti, súčasne ambulantné kontroly, kontroly pacientov po operáciách pohybového ústrojenstva, konzultácie v odbore traumatológia a lokálnu vnútrokĺbnu aplikáciu prípravkov nahradzujúcich chrupavku.

Úrazová chirurgia urobila v roku 2018 3 604 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených 1 132 pacientov. Denne sa na ambulancii vyšetrí cca 28 pacientov.

Ambulancia cievnej chirurgie

Ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore cievna chirurgia, hlavne starostlivosť o pacientov s chorobami žilového systému ako sú kŕčové žily, žilová trombóza, hemoroidálne ochorenie a choroby tepenného systému, obliterujúce arteriálne ochorenie dolných končatín, choroby lymfatického systému.

Zabezpečuje medikamentóznu, chirurgickú, vazodilatačnú liečbu, kontrolné vyšetrenia, preväzy chronických rán,  vykonáva prevenciu a poradenstvo daných ochorení. Cievna chirurgia urobila v roku 2018 3583 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených  2 414 pacientov. Na ambulancii sa vyšetrí denne cca 27 pacientov.

Gastroenterologická ambulancia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára. Vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

  • endoskopické vyšetrenia (gastrofibroskopia, rektoskopia, kolonoskopia) s možnosťou odberu vzoriek na histológiu,
  • inštaláciu perkutánnej endoskopickej gastrostómie (PEG-u),
  • konziliárne vyšetrenia,
  • kontrolné vyšetrenia,
  • vykonávanie pravidelných kontrol dispenzarizovaných pacientov,
  • edukáciu pacientov.

Gastroenterologická ambulancia urobila v roku 2018 7 521 vyšetrení, z toho bolo vyšetrených 3 009 pacientov. Na ambulancii sa vyšetrí denne cca 35 pacientov.