Vranov nad Topľou: Vynovili sme oddelenie anestéziológie a intenzívnej starostlivosti

Kompletne vybavených päť izolačných miestností so vstupným filtrom, najmodernejšie prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu či plávajúce lôžka so starostlivosťou o kritických pacientov na jednom mieste. Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou otvorila rozšírené oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

Nové zázemie je vybavené modernou medicínskou technikou a priestormi, ktoré sú bezpečnejšie pre pacientov, aj personál. Náklady nemocnica spolufinancovala z eurofondov a celkovo sa vyšplhali na viac ako 1,8 milióna eur. Približne 246-tisíc eur z toho financovala z vlastných zdrojov.

„Nemocnice Svet zdravia začali s výstavbou nového konceptu spojených multiodborových oddelení anestéziológie a intenzívnej starostlivosti ešte v roku 2014. Dnes sú našim sieťovým štandardom. Som veľmi rád, že tento koncept rozvíjame aj vďaka veľkým skúsenostiam z pandémie COVID-19 ďalej a do praxe uvádzame ešte vyspelejšie oddelenia,“ zdôraznil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

„Keď sme v roku 2014 otvárali ako prví v sieti oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti, boli sme šťastní, že môžeme skvalitniť starostlivosť o pacientov v kritickom stave a v bezprostrednom ohrození života. Súčasným rozšírením oddelenia sme túto starostlivosť opäť posunuli na vyššiu úroveň. Nové priestory s moderným medicínskym vybavením zvýšia kvalitu liečby a bezpečnosť pacienta a navyše uľahčia prácu zdravotníckemu personálu,“ dodáva Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Vďaka pristavanej časti sa zvýšil počet intenzivistických lôžok z 12 na 17. Rozšírením oddelenia vytvorili päť izolačných boxov, z ktorých štyri jednotky majú aj oddelený vstup slúžiaci ako vstupný filter. Práve tie zohrali významnú úlohu v starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19.

„V izolačných boxoch môžeme v prípade potreby ošetrovať kritických pacientov, ktorí sú svojím ochorením rizikový pre okolie, napríklad ak majú infekčné ochorenie ako COVID-19. Alebo, naopak, v nich vieme od ostatných izolovať pacientov, ktorí majú ťažké poruchy imunitného systému. Oproti predchádzajúcemu stavu môžeme zlepšiť hygienicko–epidemiologický režim a každú jednotku vieme samostatne dezinfikovať aj za plnej prevádzky ostatného oddelenia,“ povedal Dušan Kostovčík, primár oddelenia OAMIS Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Jednotlivé lôžka sú vybavené potrebným prístrojovým vybavením na komplexnú intenzívnu starostlivosť. Každé z nich je napojené na centrálny monitor životných funkcií, kde je možné  kontinuálne sledovanie stavu pacienta.

Celé oddelenie je situované tak, aby bolo na každého pacienta vidieť z jedného miesta. Funguje na princípe plávajúcich lôžok, kedy sa o jednotlivých pacientov nepretržite starajú lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Kriticky chorým pacientom je teda poskytovaná plná intenzívna liečba od začiatku až do konca na jednom lôžku, bez nutnosti prekladania a prevážania pacienta, a jeho stav je pritom sledovaný z pohľadu rôznych odborností. Oddelenie OAMIS je navyše umiestnené priamo v blízkosti CT pracoviska a urgentného príjmu, preto je aj presun pacienta v kritickom stave medzi oddeleniami možný v priebehu pár sekúnd.

Okrem zázemia oddelenia rozšírili aj prístrojové vybavenie o mobilný ultrazvukový prístroj, monitorovaciu techniku s centrálnym monitorom, prenosný RTG prístroj, dialyzačný prístroj, videobronchoskop a najmodernejšie prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu.

Rýchlejšia diagnostika pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Čiastočnou rekonštrukciou prešlo aj rádiologické oddelenie a pribudli nové zobrazovacie prístroje. Dôležitým zázemím urgentného príjmu je CT pracovisko s novým CT prístrojom. Vďaka nemu dokážu s minimálnou dávkou žiarenia získať obraz s vysokou diagnostickou kvalitou.

  „Prístroj je oveľa výkonnejší, skrátila sa doba skenovania, znížila sa radiačná záťaž pre  pacientov a zvýšila sa diagnostická hodnota vyšetrení. S využitím systému e-Stroke Brainomix

v spolupráci s tímom neurológov, intenzivistov a intervenčných rádiológov výrazne participujeme na rýchlej a kvalitnej diagnostike akútnych cievnych mozgových príhod. Čo znamená, že vieme rýchlo a presne vyhodnotiť miesto obštrukcie v mozgovej tepne a kvantifikovať objem poškodeného mozgového tkaniva“ dodala Mariana Pirščová, primárka rádiologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

V rámci rekonštrukcie a kompletnej digitalizácie sa prístrojové vybavenie rozšírilo aj o digitálne skiagrafické RTG prístroje, digitálne mobilné RTG prístroje, digitálne C-rameno a ultrazvukové prístroje. Celkovo do tejto zdravotníckej techniky investovali takmer 874-tisíc eur, z čoho 775-tisíc financovali z eurofondov.