Východné Slovensko súrne potrebuje nové centrá intervenčnej rádiológie

Michalovská nemocnica je technologicky pripravená, žiada však väčšiu podporu zo strany najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce je v prvej línii v boji so súčasnou pandémiou COVID-19. Na exponované obdobie, kedy je potrebné hospitalizovať veľký počet infikovaných pacientov, a to aj v ťažkom stave, je dobre pripravená. V tieni koronavírusu sú však ďalšie veľmi vážne diagnózy so slabou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, a to špeciálne na východnom Slovensku. Minulý rok tu cievna mozgová príhoda postihla až 2977 pacientov, ktorí sa teoreticky mohli podrobiť cievnemu intervenčnému zákroku a tak výrazne zvýšiť svoje šance na prežitie.

Východné Slovensko má však iba dve pracoviská, ktoré tento výkon poskytujú. Obidve sa navyše nachádzajú v Košiciach. Preto sa v porovnaní s priemerom Slovenska k život zachraňujúcemu zákroku dostane o vyše polovicu menej pacientov, v porovnaní so západným Slovensko je to dokonca až trojnásobne menej. Koncom minulého roka michalovská nemocnica s pomocou eurofondov otvorila nové pracovisko intervenčnej angiológie v hodnote 1,3 milióna eur. Vďaka nemu je technicky pripravená spustiť intervenčný program aj pre cievne mozgové príhody. Nedostatočná podpora zo strany najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne však okrem tejto ambície brzdí aj nový angiologický program pre široký región Zemplína.

Nové pracovisko intervenčnej angiológie sa zameriava na intervenčnú liečbu ischemických chorôb dolných a horných končatín, postihnutia tepien vnútrobrušných orgánov a aneuryzmy aorty. Pri vážnych úrazoch sa súčasne rozšírili kompetencie trauma tímu nemocnice aj o možnosť embolizačnej liečby život ohrozujúceho krvácania. Pod vedením primára MUDr. Ľubomíra Špaka zrealizovalo oddelenie už 1078 operačných zákrokov. Až 60 percent pacientov pochádza z mimo michalovského okresu.

„V porovnaní s krajskými klinikami pacientov dokážeme vykonať intervenciu oveľa skôr, a to už do 14 dní. Moderné miniinvazívne intervenčné zákroky sú však veľmi nákladné a len náklady na špeciálny zdravotnícky materiál môžu pri jednom zákroku dosiahnuť desať tisíc eur. Úspešnosť liečby je však veľmi vysoká a potrebuje ju čoraz viac najmä seniorov,“ doplnil MUDr. Ľubomír Špak, primár oddelenia intervenčnej angiológie.

Štandardný intervenčný výkon sa vykonáva iba v lokálnom umŕtvení. Cez malý vpich sa do cievy zavádzajú inštrumenty (katétre), ktoré cievu umožňujú spriechodniť a obnoviť krvné zásobenie orgánov a končatín. Pacient je počas výkonu, ktorý v priemere trvá 60 minút, väčšinou pri plnom vedomí a na druhý deň je pripravený na návrat do aktívneho života.

„Vybudovanie nového pracoviska s bipolárnym angiografom si vyžiadalo rozsiahle investície v hodnote 1,3 milióna eur. Do veľkej miery boli financované z príspevku Európskej únie a schválené ministerstvom zdravotníctva. Spustili sme angiologický intervenčný program, ktorý v tomto regióne dlhodobo chýbal. Aj v tomto prípade počet pacientov a vykonaných intervencií jednoznačne ukázali, že Zemplín a okolie potrebuje nemocnicu so špecializovanými pracoviskami, ktoré boli doteraz doménou iba veľkých koncových kliník. Prevádzka a ich rozvoj materiálno-personálnej oblasti sú finančne veľmi náročné a bez adekvátnej podpory zo strany zdravotných poisťovní neudržateľné. Práve v oblasti angiologických intervencií sme, žiaľ, brzdení, pretože platby poisťovní často nepokrývajú ani náklady na špeciálny zdravotnícky materiál. Ak sa to nezmení, intervenčný program pre cievne mozgové príhody nebude reálny,“ vysvetlil Marián Haviernik, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Cievne mozgové príhody

Mozgové príhody a infarkt myokardu sú na Slovensku hlavnou príčinou úmrtí. Podľa Európskej komisie u nás každých 45 minút zomrie na tieto ochorenia jeden človek vo veku do 70 rokov zbytočne. Cievne mozgové príhody ročne zabíjajú a invalidizujú tisícky pacientov na celom Slovensko. Dostatok času a regionálna dostupnosť odbornej zdravotnej starostlivosti sú pre vyliečenie nevyhnutnou podmienkou. Pre najúčinnejšiu liečbu cievnej mozgovej príhody pomocou mechanickej trombektómie, čiže miniinvazívneho neurointervenčného zákroku, predstavuje časové okno iba šesť hodín. Ak sa podarí v tomto intervale od vzniku príhody zrealizovať tento zákrok, šanca na vyliečenia pacienta je oveľa vyššia.

Na Slovensku je dnes iba desať centier schopných vykonať tento zákrok. Na západnom Slovensku je ich šesť, v strede a na východe po dva. Koncentrácia pracovísk iba v Košiciach spôsobuje, že podiel vykonaných operácií je až o polovicu nižší oproti priemeru krajiny a trojnásobne nižší oproti jej západnej časti. Nové intervenčné pracovisko na Zemplíne by túto negatívnu štatistiku malo výrazne zlepšiť.

„Michalovská nemocnica má jednoznačnú ambíciu sa zaradiť medzi národné koncové pracoviská, ktoré realizujú neurointervencie cievnych mozgových príhod v nepretržitej prevádzke. Technicky sme plne pripravení, potrebujeme posilniť ešte lekársky tím v oblastiach neurochirurgie a invazívnej rádiológie. Podporu v tomto úsilí nám už vyslovili zdravotné poisťovne Dôvera a Union, chýba nám však jednoznačná deklarácia zo strany najväčšej štátnej poisťovne. Som presvedčený, že prebiehajúce rokovania vyústia v dohodu. Obyvatelia tohto regiónu si zaslúžia rovnakú zdravotnú starostlivosť ako v ostatných častiach Slovenska,“ zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.