TOP lekár 2022

Odborný týždenník venovaný medicínskym témam, Zdravotnícke noviny, vyhlasuje už po ôsmykrát anketu TOP lekári na Slovensku. Za sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare a.s. bola do ankety nominovaná pätica špičkových špecialistov, ktorí svojou každodennou prácou a nazbieranými skúsenosťami prispievajú k poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu TOP lekári na Slovensku je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí a zároveň ukázať, že aj na Slovensku máme špičkových lekárov a odborníkov. Hlasovať môžete v desiatich kategóriách, do 24. júla 2022.

Hlasovať za TOP lekára v jednotlivých kategóriách môžete TU.

MUDr. Radovan Barila, PhD.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce – Onkológia

MUDr. Radovan Barila, PhD. je hlavným lekárom siete ProCare a Svet zdravia pre onkológiu a prednostom onkologického centra v Nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce.

Radovan Barila pôsobí v michalovskej nemocnici od roku 1992. Svoje odborné znalosti a skúsenosti zbieral počas stáží na významných svetových onkologických pracoviskách. V roku 2015 ako člen ESMO vzdelávacej komisie odborne participoval na Univerzite v Oxforde pri vzdelávacom kurze pre európskych onkológov v rámci prípravy na európsky Certifikát z Medical Oncology. Na Slovensku je držiteľom bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za rozvoj onkológie.

HLASOVAŤ

MUDr. Eva Sádová

Nemocnica Svet zdravia Michalovce – Nefrológia

MUDr. Eva Sádová je hlavnou lekárkou Centra pediatrickej nefrológie a zástupkyňou primára pediatrického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

V michalovskej nemocnici pôsobí od roku 2020, kde dodnes odovzdáva svoje dlhoročné odborné znalosti a skúsenosti ako hlavná lekárka nového Centra pediatrickej nefrológie. Je jedným zo základných pilierov centra a v duchu tímovosti úzko spolupracuje s oddelením detskej urológie a s ďalšími lekármi, čím na Zemplíne vytvorili výnimočné pracovisko, ktoré je vyhľadávané rodičmi detí s ochoreniami obličiek z celého Slovenska. V rámci svojho odborného rastu sa neustále venuje kontinuálnemu odbornému vzdelávaniu či prednáškovej a publikačnej činnosti v odbore detská nefrológia v rámci Slovenska, ale aj zahraničia, ktoré sú pri takomto špecifickom odbore nevyhnutné.

HLASOVAŤ

MUDr. Maroš Eľko

Nemocnica Svet zdravia Michalovce – Traumatológia

MUDr. Maroš Eľko je hlavným lekárom Centra športovej medicíny a primárom oddelenia úrazovej chirurgie Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Ako rodený Michalovčan pôsobí v michalovskej nemocnici od roku 1994. Maroš Eľko patrí medzi prvých lekárov na Slovensku, ktorí začali vykonávať artroskopie zápästia a drobných kĺbov ruky. Vďaka svojmu špecializovanému zameraniu na chirurgiu ruky sa stal popredným odborníkom v tejto oblasti a vyhľadávaným operatérom pacientov z celého Slovenska, medzi ktorých patria aj úspešní slovenskí športovci. Excelentná odbornosť a ľudský prístup lekára Maroša Eľka ocenilo a dodnes oceňuje veľké množstvo pacientov.

HLASOVAŤ

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.

Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare –  Klinická farmakológia a toxikológia liečiv

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. je klinickou farmakológičkou siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare.

Klinickej farmakológii sa venuje už 17 rokov a v sieti ProCare & Svet zdravia pôsobí od roku 2016. Vďaka nej sa podarilo zaviesť do praxe viacero významných farmakologických intervencií, napr. komplexnú antibiotickú politiku, ktorej stupeň dodržiavania je na úrovni 85 %, čo je unikátne nielen v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Andreu Demitrovičovú pacienti síce nepoznajú, napriek tomu pomohla už tisíckam z nich. Kolegom – lekárom, je neustále k dispozícii a ako „priateľ na telefóne“ pracuje 24 hodín 7 dní v týždni.

HLASOVAŤ 

doc. MUDr. Nelli Kishko, CSc.

Poliklinika ProCare Prešov – Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast

Lekárka Nelli Kishko sa venuje detským pacientom od prvých dní života až po dospelosť. Jej cieľom je, aby sa deti správne vyvíjali, a aby sa opakovane nevracali do ambulancie choré. Dôraz kladie najmä na prevenciu a dôslednú liečbu. Za dôležité považuje začiatky správnej výživy dieťatka, či správne smerovanie tak fyzického, ako aj psychosomatického vývoja a celkovú harmonizáciu osobnosti.

V sieti ProCare pôsobí od roku 2015 a spolu so zdravotnou sestrou tvoria zohraný tím a sú jednou z najvyhľadávanejších detských ambulancií v Prešove.

HLASOVAŤ