Rožňavská nemocnica odštartovala rozsiahlu prestavbu: Bude mať moderný urgentný príjem

20. februára 2020

Nemocnica Svet zdravia Rožňava štartuje v týchto dňoch rozsiahlu prestavbu a v jej priestoroch vznikne moderný urgentný príjem. Za vyše 5,1 milióna eur okrem prestavby urgentu zároveň nakúpi novú diagnostickú techniku vrátane nového počítačového tomografu, či takmer 200 postelí.

Na prestavbu a nákup technológií využije nenávratný finančný príspevok z eurofondov, pričom investícia je spolufinancovaná z prostriedkov siete Svet zdravia. Stavebné práce spolu s dodaním prístrojového vybavenia nového urgentu by mali byť ukončené do konca roka.

Rožňavská nemocnica bola ministerstvom zdravotníctva zaradená do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých majú byť vytvorené urgentné príjmy prvého typu. Od júla 2018 tak nemocnica splnila požiadavky rezortu a vtedajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach nahradila urgentným príjmom.

Centralizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti považujeme za jednu z hlavných priorít nemocnice. Dotácia z eurofondov nám v najbližšom období umožní uskutočniť komplexnú prestavbu a adaptáciu pôvodných, značne provizórnych priestorov. Pomôže nám teda vytvoriť urgentný príjem na oveľa vyššej kvalitatívnej úrovni,“ podotkol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Rožňava Dušan Suchý. Stavebné úpravy urgentného príjmu sa vyšplhajú na vyše 1,1 milióna eur.

Pre urgent vytvorili náhradné priestory

Aby nemocnica mohla odštartovať práce na novom urgentnom príjme, vytvorila pre jeho chirurgickú a traumatologickú ambulanciu dočasné priestory. Z vlastných prostriedkov zrekonštruovala bývalé ambulantné pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde sa urgentný príjem presťahoval. Obnovou prešli omietky či obklady, čiastočne boli zrekonštruované elektroinštalačné, vodovodné a kanalizačné rozvody a uskutočnené drobné dispozičné úpravy. Nemocnica vymenila v priestoroch okná a podlahy, nakúpila nový nábytok. Celková výška tejto rekonštrukcie sa vyšplhala na asi 20-tisíc eur.

Chirurgická a traumatologická ambulancia urgentného príjmu sa tak presťahovala z prízemia (označené ako poschodie -1) pavilónu B o poschodie vyššie (označené ako nulté poschodie) do pavilónu A. Po ukončení prestavby pacienti v priestoroch naďalej nájdu chirurgickú a traumatologickú ambulanciu, ktorú môžu navštíviť v čase ordinačných hodín.

Kvalitnejšia diagnostika a nové CT

Rádiodiagnostické oddelenie dostane zároveň vďaka dotácii novú diagnostickú techniku. Najväčšou investíciou je obstaranie nového počítačového tomografu (CT), ktorý spresní, urýchli a skvalitní diagnostiku. Do nemocnice by mal byť dodaný na jeseň tohto roku.

Najmodernejšie medicínske zariadenia tohto typu neustále napredujú a umožňujú tak lekárom odhaľovať závažné ochorenia v oveľa včasnejšom štádiu. Najmä u onkologických pacientov sa tak pravdepodobnosť úplného vyliečenia zvyšuje,“ vysvetľuje riaditeľ s tým, že nový CT prístroj má zároveň významne nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta.

Diagnostické zázemie nemocnice do konca roka doplnia aj tri digitálne röntgenové prístroje a na jeseň i šesť ultrasonografov pre jednotlivé oddelenia. Moderné technické vybavenie rozšíri možnosti a spektrum hlavne nevaskulárnych intervenčných rádiologických výkonov.

Nové operačné stoly i postele pre pacientov

Operačné sály zase počas prvého polroku tohto roka získajú nové zariadenia, najmä moderné operačné stoly s príslušenstvom. V nemocnici pribudnú aj monitory vitálnych funkcií, anestéziologické prístroje a ventilátory pre umelú pľúcnu ventiláciu, laparoskopická a artroskopická veža či inkubátory, výhrevné lôžka a ďalšie.

Nemocnica vďaka dotácii zároveň obstará 150 elektricky polohovateľných postelí a iné špeciálne lôžka určené pre intenzívnu starostlivosť. Tie by mali byť dodané v poslednom štvrťroku tohto roka.

Rožňavská nemocnica podpísala zmluvu o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť a zvýšenie ich produktivity a efektívnosti.