Naše nemocnice a polikliniky posielajú na pomoc štátu pri testovaní 800 pracovníkov

Koncom októbra sa uskutočňuje v nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare po celom Slovensku testovanie zdravotníkov a hospitalizovaných pacientov.

Sieť našich 17 nemocníc Svet zdravia a 12 polikliník ProCare má spolu vyše 10-tisíc zamestnancov. Testovanie pacientov a zamestnancov nemocncíc a polikliník prebieha v spolupráci s ministerstvom obrany.

Z doterajších štatistík vyplýva, že paradoxne na COVID pracoviskách, kde sú hospitalizovaní suspektní pacienti a pacienti s potvrdeným koronavírusom, je najnižšia incidencia ochorenia u zdravotníkov, čo je dané vysokou disciplínou pri dodržiavaní preventívnych opatrení.

Naopak, vyššia incidencia je u tých pracovníkov, ktorí majú menšie objektívne riziko, čo zrejme vedie aj k nižšej ostražitosti.

Testovanie sa uskutočňuje v tomto skoršom termíne, aby nemocnice neboli zaťažené víkendovým plošným testovaním, naši zdravotníci sa mohli do celoslovenského testovania zapojiť a zároveň bola zabezpečená prevádzka zdravotníckych zariadení.

Naša sieť ProCare a Svet zdravia posiela na pomoc štátu pri plošnom testovaní približne 800 svojich zamestnancov, z ktorých sú drvivá väčšina zdravotníci.

Plošné testovanie sme v našej sieti dokázali zrealizovať v rekordne rýchlom čase a vďaka enormnému úsiliu všetkých našich zamestnancov, za čo im veľmi pekne ďakujem. Masívne, ale cielené testovanie týchto zraniteľných skupín má veľký význam, práve na takýto typ testovania by sme sa mali zamerať,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Vladimír Dvorový.