Státisíce eur na lepšiu zdravotnú starostlivosť

Dôvera venuje 280-tisíc eur na renováciu nemocničných priestorov, vybavenie ambulancií aj nákup medicínskych prístrojov pre lekárov po celom Slovensku. Aby sa o všetkých pacientov mohli postarať ešte lepšie.

V Dôvere nám záleží na tom, aby sa podmienky v slovenskom zdravotníctve zlepšovali. Dlhé roky investujeme vlastné finančné zdroje a pomáhame meniť prostredie v nemocniciach a ambulanciách k lepšiemu. Založili sme preto vlastný grantový program, prostredníctvom ktorého nás môžu všetky organizácie starajúce sa o pacientov požiadať o finančný príspevok.

280-tisíc na lepšiu zdravotnú starostlivosť

Na jeseň sme vyhlásili ďalší ročník grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie. Obrovský záujem zo strany zdravotníckych zariadení aj organizácií a neziskových združení pre pacientov nám len potvrdil, že zdravotníctvo na Slovensku si zaslúži omnoho viac pozornosti.

Zo všetkých žiadostí, ktoré k nám prišli, sme vybrali 24 organizácií, ktorým prerozdelíme sumu 280-tisíc eur. Z príspevku zrealizujú svoje projekty s cieľom zlepšiť alebo rozšíriť zdravotnú starostlivosť a zvýšiť tak komfort pre pacientov po celom Slovensku.

Zdravotnícke zariadenia hodné 21. storočia

Vďaka našej finančnej podpore v najbližšom období viacero nemocníc a ambulancií zmodernizuje svoje priestory. Pre pacientov s Crohnovou chorobou vznikne nové špecializované pracovisko, vybuduje sa rehabilitačná miestnosť pre deti na klinike detskej chirurgie, zriadi sa špecializovaný kútik v očnom centre pre deti so zrakovými poruchami. Viaceré zdravotnícke zariadenia vybavíme modernými medicínskymi prístrojmi. Pribudnú nové kreslá na podávanie chemoterapie pre onkologických pacientov, dialyzačné monitory pre pacientov s ochorením obličiek. Neonatologická klinika získa prístroje pre deti s novorodeneckou žltačkou, anestéziologický prístroj poslúži pri zubnom ošetrení hendikepovaných či nespolupracujúcich pacientov.

Zdravotná starostlivosť aj pre covidových pacientov

Mnohé z prijatých žiadostí reagovali na aktuálnu pandemickú situáciu. Pneumologickým ambulanciám prispejeme na nákup prístrojov na lepšiu diagnostiku pľúc či na pomoc pacientom s postcovidovým syndrómom, ktorí zaplavili ambulancie špecialistov.

Podporíme tieto projekty

Organizácia Výška príspevku (eur) Zámer projektu
TETIS, s.r.o., Dunajská Lužná 20.000 Zakúpenie prístroja na rehabilitáciu detských pacientov s neurologickými a ortopedickými ochoreniami.
DENT plus, s.r.o., Ľubotice 20.000 Nákup anestéziologického prístroja určeného pre nespolupracujúcich a hendikepovaných pacientov na ošetrenie chrupu v celkovej anestézii.
UVEA Klinika s.r.o., Martin 18.000 Vybudovanie detského kútika a prístrojové vybavenie pre centrum zrakových cvičení v detskom očnom centre.
POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o., Detva 18.000 Zabezpečenie MLS lasera pre liečbu pacientov s postcovidovým syndrómom.
ZaMED, s.r.o., Komárno 16.200 Vybudovanie moderného tréningového centra pre vzdelávanie a tréning lekárov, zdravotníckych záchranárov a vodičov záchrannej zdravotnej služby.
DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE! Bratislava 15.000 Vybudovanie rehabilitačnej miestnosti na klinike detskej chirurgie pre hospitalizovaných pacientov po úrazoch.
Pneumomedik s.r.o., Michalovce 15.000 Zakúpenie prístroja na lepšiu diagnostiku a liečbu dýchacej sústavy určeného pre pacientov s covidom a s postcovidovým syndrómom.
DAMIZA, s.r.o., Vyšný Kubín 15.000 Nákup prístrojov na lepšiu diagnostiku pľúc.
ENDOMED, s.r.o., Košice 15.000 Vybudovanie špecializovaného pracoviska pre pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou.
Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves 15.000 Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre hospic.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13.500 Vytvorenie navigačného systému pre ľahšiu orientáciu pacientov v nemocnici.
NOVAMED, spol s.r.o., Banská Bystrica 12.000 Zvýšenie kapacity dialyzačného strediska – nákup dialyzačných monitorov.
Mestská poliklinika, Šurany 12.000 Rekonštrukcia a modernizácia chirurgickej ambulancie a čakární pre pacientov.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora 12.000 Komplexná terapia – program pre pomoc a vzdelávanie rodín závislých pacientov.
PhDr. Marta Zaťková, Phd. s.r.o., Nitra 12.000 Vytvorenie terapeutických miestností pre prácu s detskými pacientmi trpiacimi neurovývinovými poruchami.
Fakultná nemocnica Trenčín 10.000 Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre pacientov s novorodeneckou žltačkou na neonatologickej klinike.
sPOKO, s.r.o. Ambulancia klinickej onkológie Hlohovec 8.800 Zakúpenie polohovacích kresiel na aplikáciu chemoterapie v onkologickej ambulancii.
Ošetrovateľské centrum, Humenné 8.000 Zakúpenie medicínskych pomôcok a vybavenia pre starostlivosť o chorých pacientov.
B-MEDIC Slovakia s.r.o., Martin 6.000 Nákup prístrojov na vyšetrenie zraku hendikepovaných a preverbálnych detí.
Fakultná nemocnica Trnava, Denný detský stacionár 6.000 Zakúpenie masážnej vane pre potreby rehabilitácie hendikepovaných detí.
ADOS Repiská, s.r.o., Nitra 5.000 Zakúpenie vybavenia pre skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov v domácom prostredí.
BENMEDIKA s.r.o., Senec 4.500 Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre ambulanciu všeobecného lekára.
Tamice, s.r.o, Košice 2.000 Zabezpečenie prístrojového vybavenia pre ambulanciu všeobecného lekára.
ENDO-EW s.r.o., Považská Bystrica 1.000 Podporná aktivita pre deti s ochorením diabetes a ich rodičov.

 

Viac o grantovom programe  pre organizácie nájdete na tejto stránke.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.