Sieť nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare spustila nonstop infolinku ku koronavírusu

Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera dnes ráno spustila pre verejnosť nonstop infolinku ku koronavírusu. Na čísle 02/32 32 38 38 pacientom z celého Slovenska 24 hodín denne poradia vyškolení pracovníci, ako ďalej postupovať, ak majú príznaky respiračného ochorenia. Infolinkou chce sieť a poisťovňa prispieť k lepšej informovanosti.

Každý deň sa staráme o pacientov v našich 17 nemocniciach a 12 poliklinikách po celom Slovensku a považujeme za svoju zodpovednosť prispieť v tomto období k zvýšeniu všeobecnej informovanosti verejnosti. Pracovníci na našej infolinke odkonzultujú s volajúcimi základné otázky, ktoré ich v súvislosti s koronavírusom trápia, aby získali správne informácie z prvej ruky s cieľom predísť panike aj zamedziť chybnému správaniu. Chceme nielen usmerniť pacientov, aby neohlásene nenavštevovali ambulancie či pohotovosti, ale zároveň aj pomôcť odbremeniť našich zdravotníkov od otázok, ktoré dokážeme zodpovedať telefonicky. O zriadení infolinky sme informovali aj hlavného hygienika SR,“ uviedol generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Vladimír Dvorový.

To, že informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením COVID 19, ktoré spôsobuje koronavírus, potvrdzujú aj slová Martina Kultana, generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera: „Priamymi linkami informujeme nielen našich poistencov, ale aj partnerov a zamestnávateľov, aby svojich zamestnancov vedeli usmerniť. Poistenci určite uvítajú možnosť sa kedykoľvek poradiť na infolinke. Pokiaľ sa vracajú z rizikových krajín a plánujú ísť do našej kamennej pobočky, ušetríme im cestu. Všetko potrebné vybavia cez emailovú adresu navratzozahranicia@dovera.sk, ktorú sme pre nich špeciálne zriadili.“

Infolinka 02/32 32 38 38 funguje od dnešného dňa v nonstop prevádzke a pacientom budú jej pracovníci odpovedať na základné otázky o koronavíruse. Poradia, čo robiť, ak na sebe pacienti spozorujú príznaky respiračného ochorenia alebo aké zásady treba dodržiavať pri ochrane seba či ostatných. Infolinka dokáže prijať stovky hovorov denne.

Sieť zároveň zriadila podstránku www.procare.sk/koronavirus, kde pacienti nájdu základné informácie o koronavíruse a vypočuť si môžu podcast s radami, ako sa chrániť. Zároveň si môžu overiť, či má ich nemocnica aktuálny zákaz návštev na lôžkových oddeleniach alebo či v tomto období prijala pacienta s podozrením z nákazy koronavírusom.

Maximálne preventívne opatrenia voči epidémii koronavírusu a chrípke

Sieť nemocníc a polikliník prijala maximálne preventívne opatrenia voči prípadnej epidémii koronavírusu a chrípky. Jej zdravotníci sa plne riadia odborným usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky.

Sme plne súčinní s Úradom verejného zdravotníctva SR a ďalšími regulačnými orgánmi. Nezávisle na tom, či sa pacient s podozrením objaví vo fakultnej alebo regionálnej nemocnici a kto je jej prevádzkovateľom, zdravotnícke zariadenia postupujú podľa toho istého predpisu a spoločne tvoríme jeden funkčný celok. Robíme všetky potrebné opatrenia, ktoré sú rovnaké ako pri štandardnej chrípkovej epidémii. Avšak na michalovskej infektológii sme pripravení zvládnuť aj neštandardné hromadné nákazy, čo sa napokon ukázalo pred rokom pri epidémii osýpok,“ uviedol medicínsky riaditeľ ProCare a Svet zdravia Róbert Hill.

V sieti sa štandardne dohliada na prísne dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, ktorý je dozorovaný i nemocničnými epidemiológmi. Základom je podľa siete dobrá informovať a správny manažment zdrojov. Personál pozná postupy, ktoré treba zvoliť pri príjme pacienta s podozrením na koronavírus a zásadné opatrenia, ktoré je nutné dodržať. Najmä zdravotníci prvého kontaktu na urgentných príjmoch či ambulanciách pohotovostnej služby sú priebežne školení nemocničnými epidemiológmi, ktorých koordinuje hlavná epidemiologička siete. Pracoviská sú tiež priebežne zásobované  ochrannými pracovnými pomôckami pre personál.  Ich dostupnosť na trhu je však kritická. Na viacerých pracoviskách boli aj v súvislosti s aktuálnou epidémiou chrípky zakázané návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach.

Michalovská nemocnica na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach preventívne vyčlenila celú lôžkovú kapacitu samostatného pavilónu iba pre pacientov, u ktorých vzniklo podozrenie z nakazenia koronavírusom. Hospitalizovaní pacienti z oddelenia dlhodobo chorých a geriatrie boli presunutí do okolitých nemocníc alebo prepustení domov. Ostatní infekční pacienti sú rovnako transportovaní do iných nemocníc. Do dnešného dňa michalovská infektológia hospitalizovala celkovo desať pacientov v súvislosti s podozrením na koronavírus. U šiestich z nich sa ochorenie COVID-19 nepreukázalo, pri ostatných nemocnica čaká na výsledky laboratórnych testov.

Osobná hygiena je základ

Hlavná epidemiologička siete ProCare a Svet zdravia Jana Skalová poukazuje na to, že základom ochrany pred koronavírusom je dôsledné dodržiavanie osobnej hygienu.

Poznáme totiž vstupné brány infekcie, ktorými sú spojovka oka, nosová sliznica a ústa. Práve tie si treba chrániť pred kontaktom s baktériami. Keď vidíme človeka, ktorý má príznaky respiračného ochorenia, vyhýbame sa priamemu kontaktu tvárou v tvár. Ak si totiž chorý človek kýchne alebo zakašle, častice slín sú schopné preletieť až do vzdialenosti jeden až jeden a pol metra. Každá častica pritom obsahuje obrovské množstvo vírusov, ktoré môžu dopadnúť na naše telo, teda na plochy, ktorých sa následne dotýkame,“ vysvetľuje Jana Skalová.

Preto je podľa jej slov veľmi dôležitá hygiena rúk.

Všade o nej počúvame, no napriek tomu mnohokrát práve túto tému najviac podceňujeme, lebo čakáme na iné riešenia danej situácie, napríklad respirátory. Hygiena rúk je ale základ. Priebežne si ruky dezinfikujme alebo ak máme možnosť, umývajme si ich mydlom a vodou. V priebehu dňa sa tiež snažme nedotýkať sa rukami tváre, nosa, úst či očí. Ak totiž máme na rukách zachytený vírus, pri dotyku s tvárou si ho sami môžeme preniesť do dýchacích ciest,“ priblížila.

Je tiež potrebné pri kýchaní či kašlaní využívať vreckovky alebo ľavý lakeť ruky. Nekýchať do dlaní. Taktiež je vhodné vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí a necestovať do oblastí s výskytom koronavírusu, ak to nie je nevyhnutné.

Obávame sa ochorenia, proti ktorému neexistuje očkovanie, no pri chorobách, proti ktorým máme vyvinutú účinnú očkovaciu látku, ochranu ignorujeme. Máme jednu z najnižších preočkovaní voči chrípke v Európe, hoci to hradí verejné zdravotné poistenie. Ak by sa pritom tieto dve infekcie stretli u jedného človeka súčasne, riziko zlého priebehu ochorenia by narástlo,“ dodala Skalová.