Nemocnica Bory je pre sestry veľmi príťažlivá

“Nemocnica Bory a jej tvorcovia sú pre mňa úžasní a nadčasoví vizionári.”
Čo inšpirovalo Zuzanu Krajčovič, manažérku ošetrovateľstva pre hladké lôžka v Nemocnici Bory, aby sa prihlásila do výberového konania na túto pozíciu? Ako sama hovorí, bola to bezmocnosť a frustrácia. Fakt, že v štátnom sektore nevedela posunúť kvalitu tam, kam by chcela.

Aké skúsenosti má Zuzana Krajčovič v ošetrovateľstve?

Svoju naozaj profesionálnu dráhu sestry započala v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Táto pozícia ju naučila byť odbornou, ľudskou sestrou s holistickým prístupom a poskytujúcou komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. A po tejto skúsenosti jej do života prišli možnosti podieľať sa na otváraní nových oddelení a zariadení. Tu sa naučila manažérskym a komunikačným zručnostiam.

Prečo sa rozhodla ísť pracovať do Nemocnice Bory?

V situácii, keď na svojej pozícii vedúcej sestry na novovzniknutej neurochirugii nevedela s vecami pohnúť, nevedela veci riešiť a stretla sa s množstvom prekážok, poslala si životopis do Nemocnice Bory. S tým, že skúsi, uvidí, možno to bude pre ňu niečo nové, čo ju naštartuje k tomu, aby znova bola kvalitnou sestrou.

Už prvý telefonát z personálneho oddelenia Nemocnice Bory bol veľmi prekvapivý. “Bola to prvá iskra. Bola som si istá, že poslať  životopis bolo dobré rozhodnutie,“ popisuje svoje prvé skúsenosti s Nemocnicou Bory Zuzana Krajčovič.

“Rada by som vytvorila komunitu úspešných, nadčasových ľudí, ktorí radi tvoria, sú profesionáli, neboja sa výziev, sú dynamickí. Pre mňa, keď sa otvorí Nemocnica Bory, je kvalitná starostlivosť o pacienta a zabezpečenie všetkých jeho potrieb do najvyššej možnej miery to najviac,” dodáva na záver Zuzana Krajčovič.

Čo sa jej páči na Nemocnici Bory?

V prvom rade – v Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste. “To je pre mňa najdôležitejšie, pretože či už sestra, lekár alebo ktokoľvek v zdravotníckom alebo sociálnom prostredí poskytuje starostlivosť, tak by to malo byť najmä o  prijímateľovi starostlivosti,” vysvetľuje budúca manažérka ošetrovateľstva.

Po skúsenosti v štátnom sektore oceňuje aj búranie priepastného rozdielu medzi ošetrovateľstvom a medicínou, partnerské vzťahy medzi lekárom a sestrou. Pretože sú to ozubené kolieska a tieto vedné disciplíny by mali byť v symbióze.

Teší sa na pracovné prostredie založené na:

  • Transparentnej komunikácii,
  • Jasne definovaných kompetenciách a procesoch
  • Stručných a zrozumiteľných pravidlách
  • Flexibilite
  • Kreativite a ochote meniť sa a trvať na nich.
  • Inovatívných postupoch.

Čo by chcela zmeniť v slovenskom zdravotníctve?

Páčilo by sa jej, keby sa odstránili chyby v komunikácii a odovzdávaní rôznych informácií, najmä tragických, negatívnych. Keby v tom boli jasné pravidlá. Aj v Nemocnici Bory myslíme na túto časť a pracujeme na komunikačných štandardoch.

“Aj v tomto je nemocnica veľmi príťažlivá, lebo je naozaj zameraná na detail a myslí sa úplne na všetko,” teší sa Zuzana.

Aká sestra by mala prísť pracovať do Nemocnice Bory?

Sestra, ktorá sa hlási do Nemocnice Bory, by mala byť do výraznej miery kreatívna, flexibilná, nastavená k zmenám. Pretože začíname na zelenej lúke, máme úplne novú nemocnicu, ktorá je od podlahy po strop inovatívna.

Od anestéziologicko-resuscitačného oddelenia, cez urgent, hladké lôžka, technické vybavenie. Každý, kto sa prihlási, musí mať na pamäti, že s týmto všetkým sa musí naučiť pracovať. Všetky tie zmeny musí personál postupne prijímať a nastaviť sa na novú kultúru.


Chceli by ste pracovať v tíme urgentného pracoviska Nemocnice Bory? Pošlite nám svoj životopis alebo si vyberte z našich aktuálnych voľných pozícií.

Motivácia sestier pracovať v Nemocnici Bory

Motiváciou sestier môže byť nielen krásne prostredie nemocnice, ale aj inovácie, ktoré jej budú v práci pomáhať. Nie je ich málo:

Pozrite si nové video so Zuzanou Krajčovič, manažérkou ošetrovateľstva pre hladké lôžka v Nemocnici Bory:

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.