Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

Špičkoví odborníci a najmodernejšie technológie. Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) bude poskytovať pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. Vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktoré bude v rozsahu, ako iné podobné zariadenie na Slovensku nemá, bude možná funkčnosť nemocnice v prevádzkovom režime 24/7.

Špičkové medicínske zariadenie CINRE budú tvoriť:

  • Päť moderných endovaskulárnych katetrizačných sál (cathlabov), ktoré budú vybavené najmodernejšími angiografmi vrátane softvéru s 3D dynamickým zobrazovaním mäkkých tkanív.
  • Súčasťou je tiež neuroendovaskulárna sála s biplane angiografom, ktorú špecialisti využívajú napr. na liečbu mozgových aneuryziem.
  • Hybridná neurochirurgicko-endovaskulárna operačná sála.

Tím odborníkov bude pracovať s najmodernejším a najnovším počítačovým tomografom v strednej a východnej Európe, ktorý má o 50 až 75 percent nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta. Lekárom tiež umožní 4D dynamické snímanie vo vysokom rozlíšení, odstraňovanie kovových artefaktov či možnosť priamej navigácie liečby spojením obrazu s angiografmi.

Súčasťou je aj softvér pre odhaľovanie vhodných kandidátov na mechanickú trombektómiu pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode v 24-hodinovom okne. Z neurointervenčných výkonov bude dominovať ošetrovanie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, karotický stenting a mechanická stent-trombektómia pri cievnej mozgovej príhode.

Spektrum výkonov CINRE

  • Neurologické výkony ako napríklad endovaskulárna liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, neuroembolizačná liečba tumorov, malformácií a durálnych fistúl.
  • Kardiologické výkony ako napríklad koronárna angioplastika a stenting.
  • Angiologické výkony ako napríklad endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, venózne intervencie, endovaskulárna liečba ochorení aorty.
  • Výkony cievnej chirurgie ako napríklad angiochirurgické vyšetrenia, konvenčná chirurgická operácia varixov, bypassové operácie, operácia krčných tepien i cievnych tumorov.
  • Neurochirurgické výkony ako napríklad endoskopická endonazálna operatíva nádorov hypofýzy, na mozgu, v očnici, spinálna otvorená aj endoskopická neurochirurgia, chirurgická liečba cievnych malformácií mozgu a miechy.

Vedenie CINRE

V súčasnosti MUDr. Vulev vedie Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. V počte zrealizovaných výkonov je najväčším intervenčným pracoviskom na Slovensku. Za posledný rok CINRE uskutočnilo približne 5 000 miniinvazívnych výkonov mozgových periférnych ciev a srdcových ciev.

Tím nemocnice CINRE bude v Nemocnici Bory tvoriť 240 zamestnancov, z toho 60 lekárov, vrátane lekárov z Českej republiky, Maďarska či Slováci, ktorí sa vrátili z Nemecka a Rakúska.

Vízia CINRE

Pred 20 rokmi sme sa na niektoré diagnózy iba pozerali, pred desiatimi ich začali už robiť, avšak ešte nie s absolútne uspokojivými výsledkami, pred piatimi sme sa ich už dokázali robiť dobre a dnes sú dennou súčasťou našej práce, s neuveriteľne nízkym rizikom komplikácií, ktoré sa približuje nule. To všetko vďaka uplatneniu a zavádzaniu do praxe tých najpokrokovejších, či už zobrazovacích alebo materiálových technológií.

V nemocnici CINRE sa operuje napríklad 350-400 mozgových aneuryziem ročne, s výskytom komplikácií pod jedno percento. To je ríša snov, kde sa medicína za posledné roky posunula. Najmä táto časť kardio a neurovaskulárnej medicíny sa rozvíja veľmi rýchlo, rovnako rýchlo ako naše mobilné telefóny či počítače.

Práve najnovšie technológie k našej práci potrebujeme najviac, rovnako sa ale potrebujeme aj vzdelávať a aplikovať najnovšie poznatky do praxe. Motto nemocnice CINRE je preto od jej vzniku: neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. A o to sa aj snažíme.

Otvorenie Nemocnice Bory a CINRE

Aj keď je otvorenie Nemocnice Bory naplánované začiatkom roka 2023, samotná Nemocnica Bory bude spustená v etapách. Lôžkovú časť budeme zapájať postupne spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. Približne v tom istom čase začne logisticky náročný proces sťahovania CINRE z priestorov Polikliniky ProCare Medissimo.

CINRE by sa malo do Nemocnice Bory sťahovať v lete budúceho roka. Sťahovanie je naplánované na obdobie približne štyroch mesiacov, počas ktorých však bude prevádzka neustále bežať.

V prvej fáze do Nemocnice Bory prevezú vybavenie prvých dvoch katetrizačných sál, čo budú realizovať špecialisti z Nemecka a pracovisko bude krátku dobu fungovať len v dvoch sálach. Následne sa zo dňa na deň presunie personál a s ním aj zvyšok vybavenia. Všetko je potrebné zorganizovať tak, aby pacienti nepocítili žiadne obmedzenie.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.