Rimavskosobotská nemocnica otvorila pracovisko urgentného príjmu

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota v týchto dňoch spustila do prevádzky nové pracovisko urgentného príjmu. Pomoc akútnym pacientom tak poskytuje v nepretržitej prevádzke na jednom mieste.

Ministerstvo zdravotníctva SR minulý rok zaradilo rimavskosobotskú nemocnicu do pevnej siete všeobecných nemocníc, v ktorých budú vytvorené urgentné príjmy prvého typu.

Vytvorili sme samostatný priestor, ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kritériá predpísané rezortom. Pacient s akútnym problémom tak už môže prísť alebo bude privezený do nemocnice vždy na jedno miesto, kde bude neustále k dispozícii potrebný zdravotnícky personál,“hovorí námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Richard Hrubý, ktorý je dočasne poverený vedením nemocnice.

Nový urgentný príjem nahradil doterajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach nemocnice, akútni pacienti sa tak už nemiešajú  s hospitalizovanými.

Pacienti rozdelení podľa závažnosti ich stavu

Nové pracovisko sa nachádza na prízemí pavilónu C, v budove interného oddelenia. Ponúka dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou. Ich ošetrenie bude založené na modernom triediacom systéme pacientov, tzv. triáži.

Pacienti budú po zaregistrovaní zdravotníckym pracovníkom rozdelení do piatich skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a to bude určovať poradie ich ošetrenia. Osoby s potrebou resuscitácie a bezodkladnej podpory životných funkcií budú mať najvyššiu prioritu a budú sa riešiť bezodkladne,“ vysvetľuje Hrubý. Naopak, ak príde pacient s menej závažnou komplikáciou, je možné, že bude v čakárni sedieť dlhšie, keďže systém uprednostňuje najvážnejšie prípady.

Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. Pri nejasnej diagnóze tak lekári počas niekoľkých hodín sledujú zdravotný stav pacienta a následne rozhodnú buď o jeho prijatí na lôžkové oddelenie alebo odporučia domácu liečbu.

Ak si zdravotný stav bude vyžadovať ďalšie vyšetrenia, pacient bude vnútronemocničnou dopravou prevezený na ďalšiu diagnostiku do iného pavilónu. „Od momentu, kedy pacient príde na urgentný príjem, nemocnica sa postará o všetky jeho následné kroky,“ podotkol Hrubý. Akútni pacienti s jasnou diagnózou sú priamo privezení rýchlou zdravotnou službou na príslušné pracovisko.

Pacientom je nepretržite k dispozícii potrebný zdravotnícky personál a na spresnenie diagnózy pri ťažkých alebo nejasných ochoreniach na urgentnom príjme prebieha aj porada tímu lekárov z rozličných odborov (konzílium).

Rimavskosobotská nemocnica plánuje v budúcnosti vytvoriť centrálny urgentný príjem a diagnostiku tak sústrediť na jedno miesto. Momentálne to však vzhľadom na pavilónové členenie nemocnice nie je možné, preto projektový tím prehodnocuje všetky možné varianty rekonštrukcie alebo dostavby nemocnice v Rimavskej Sobote. Finálny návrh riešenia bude predstavený vedeniu kraja, zastupiteľstvu a samozrejme verejnosti.

V prácach na novom pracovisku budeme teda ďalej pokračovať, aby sme procesy pre zdravotníkov i pacientov čo najviac uľahčili a neustále zvyšovali kvalitu zdravotnej starostlivosti,“ dodal Hrubý.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.