Prvý onko-gynekologický online workshop v michalovskej nemocnici. Pomáhalo aj hlasom ovládané robotické rameno

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa pod vedením MUDr. Marcela Vanča z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem a primára onko-gynekologického oddelenia MUDr. Jána Bujňáka uskutočnil v spolupráci s firmami Ultramed, Medirecord, Johnson, Promedeus a Medtronik šiesty endoskopický workshop, ktorý bol vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu po prvýkrát vysielaný online a naživo cez internú sieť nemocnice.

Hlavným mentorom tohto workshopu bol Dr. Vančo, ktorý po splnení veľmi prísnych kritérií pricestoval na Slovensko. Všetci účastníci z Českej republiky museli mať negatívne testy na COVID-19, nie staršie ako 72 hodín, a tiež pred cestou absolvovali domácu karanténu. Vzdelávanie lekárov a predstavovanie nových postupov a technológií na pomoc pacientom musí ísť ustavične vpred. Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa vďaka online priestoru darí tento progres udržať v pohybe.

Podľa slov Dr. Vanča budú takéto online vysielania v budúcnosti primárnou formou vzdelávania. Veľa profesií sa už dnes čiastočne presúva k práci z domu, tzv. home office. Preto aj budúcnosť medicínskeho vzdelávania smeruje k výučbe na diaľku prostredníctvom živého prenosu. Samozrejme, takéto formy sú ešte na začiatku a je potrebné vyladiť množstvo nedostatkov. Pri samotnej laparoskopickej operatíve je podobný systém už veľmi slušne zabehnutý.

Na trend online prenosu z operačných sál reagujú aj firmy, ktoré sa snažia celý tento proces zjednodušiť, aby nebola napríklad potrebná ťažká nahrávacia technika. Cieľom je to, aby každý lekár, ktorý operuje, bol schopný v prípade potreby flexibilne zareagovať a streamovať operáciu pre určené publikum. Postupne sa prechádza aj k FULL HD okuliarom, ktoré sa pripevnia na okuliare samotného operatéra a prenášajú plynulý obraz, keďže kamera v okuliaroch disponuje stabilizáciou obrazu.

Zmyslom týchto workshopov je predstavenie nových technológií, ktoré existujú vo svete. Na predchádzajúcom ročníku sme po prvýkrát prezentovali vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny s použitím ICG a systému OLYMPUS pri laparoskopickej operácii karcinómu endometria. Zakaždým sa snažíme priniesť nejakú novinku.

Tentoraz bolo predstavené robotické laparoskopické rameno s názvom Soloassist od firmy Promedeus.

Do ramena sa vkladá optika, pričom operatér pohybuje ramenom pomocou ovládača. Rameno má aj funkciu hlasového ovládania, ktorú preferuje aj samotný Dr. Vančo. Hlavné výhody tohto systému sú veľmi praktické. Pri drobných krátkych operáciách a menších výkonoch je možné použiť tento systém bez nutnosti asistenta. V prípade onko-gynekologickej operatívy je najväčšou výhodou to, že operatér sám ovláda optiku a vďaka tomu má asistent dva porty a pracuje sa s piatimi portmi súčasne a pre samotné pacientky je to veľký benefit. MUDr. Marcel Vančo je podľa jeho slov s týmto systémom veľmi spokojný, aj keď priznáva určité nedostatky, no hodnotí to ako budúcnosť v operatíve onko-gynekologických pacientov.

Na záver Dr. Vančo upozornil, že bez ohľadu na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 sú onkologickí pacienti operovaní ako za bežných podmienok. Týchto pacientov nie je možné odsunúť nabok, a preto aj na margo množstva dezinformácií pripomína, že zdravotníci robia všetko, čo je v ich silách, aby onkologickí a akútni pacienti mali dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj počas pandémie.

MUDr. Marcel Vančo, PhD.

  • vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo 1. stupňa absolvoval počas svojho pôsobenia v NsP Žiar nad Hronom. Od roku 2003 pracuje v KZ, a.s., Masarykovej nemocnici v Ústí nad Labem na gynekologicko-pôrodníckej klinike, kde absolvoval špecializačnú skúšku 2. stupňa, subšpecializáciu v odbore onkológia v gynekológii a zároveň obhájil akademický titul PhD.
  • Pôsobí ako vedúci lekár a školiteľ laparotomickej, vaginálnej a miniinvazívnej chirurgie (laparoskopia, robotická chirurgia) v gynekológii a onkogynekológii. Je školiteľ na robotické systémy Da Vinci v onkogynekológii. Centrum a klinika sú výukovým pracoviskom pre strednú a východnú Európu. Jeho tím v pravidelných intervaloch poskytuje praktickú a teoretickú výučbu pre medzinárodné tímy operatérov.

MUDr. Ján Bujňák, PhD.

  • vyštudoval lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo 1. a 2. stupňa absolvoval počas svojho pôsobenia v NsP Trebišov a zároveň obhájil akademický titul PhD. Špecializačnú skúšku v odbore onkológia v gynekológii absolvoval v roku 2018.
  • V súčasnosti pracuje ako hlavný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo spoločnosti Svet zdravia a vedie onko-gynekologický tím michalovskej nemocnice. Špecializuje sa na onkogynekológiu a mammárnu chirurgiu.