Voňavá nemocnica už aj v Galante

V polovici kalendárneho roka 2019 sa galantská nemocnica pripojila v rámci projektu „Voňavá nemocnica“ k ostatným nemocniciam Sveta zdravia.

Projekt v sebe zahŕňa inštaláciu osviežovačov vzduchu do priestorov nemocnice, ktoré samočinne v pravidelných intervaloch uvoľňujú do vzduchu aromatické látky, ktoré zároveň pohlcujú pachy z prostredia. Prostredie nemocnice je aj napriek prísnym hygienickým podmienkam prostredím, v ktorom sa kumuluje množstvo ľudí a prirodzene aj ľudí chorých. V niektorých návštevníkoch nemocnice preto takéto prostredie automaticky evokuje zápach v prostredí, ktorý býva často umocnený emocionálnym nastavení, ktoré si do nemocnice so sebou prinášame, či už ako pacienti, alebo návštevníci, dokonca i personál.

Nemocnica Galanta sa preto rozhodla uchádzať sa o finančnú podporu z grantu Nadácie Penta, ktorý získala na konci minulého roka, vďaka internému hlasovaniu zamestnancov akciových spoločností Penta Investments. Nemocnica sa uchádzala o prostriedky vo výške takmer 1000 € s projektom, ktorý počítal s nákupom automatických osviežovačov vzduchu od spoločnosti Lorika, ktorý je dlhodobým partnerom siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, v oblasti hygieny rúk a ostatného sortimentu, týkajúceho sa technickej prevádzky zariadení.

Galantská nemocnica vďaka úspechu v hlasovaní a následnej podpore nie len zo strany grantu Nadácie Penta, ale aj podpore miestneho občianskeho združenia Templars Slovakia, zabezpečila a uviedla do prevádzky 21 automatických osviežovačov vzduchu, ktoré sú umiestnené vo verejných priestoroch nemocnice, teda najmä na chodbách, v čakárňach, pri toaletách či vstupných vo halách. Efekt, ktorý sa dostavil okamžite po inštalácii zariadení, je zo strany návštevníkov nemocnice vnímaný pozitívne. Preto všetkým, ktorí sa podieľali na uvedení tohto mini projektu do života, vrátane všetkých hlasujúcich, patrí úprimné poďakovanie za to, že podmienky, v akých je poskytovaná zdravotná starostlivosť, im nie sú ľahostajné.