Poznáme víťazov súťaže Medik a Florence roka!

Zašiť reznú ranu rôznymi technikami a typmi stehov, ošetriť čerstvo narodené bábätko či resuscitovať (figuríny) novorodenca i dospelého človeka – aj s týmito úlohami si muselo tento víkend priamo na pôde spišskonovoveskej nemocnice poradiť 24 tohtoročných finalistov súťaže Medik a Florence roka 2021. Víťazmi vôbec prvého spojeného ročníka medikov a budúcich sestier sa stali Július Okály – Medik roka 2021 a Mariana Tarbajová – Florence roka 2021. Obaja si domov odnášajú finančnú výhru vo výške po 3000 eur. Všetci finalisti zároveň získali garantované pracovné miesto v nemocniciach siete Svet zdravia.

„Už niekoľko rokov sa súťažami Medik roka a Florence roka snažíme študentom poskytnúť jedinečná príležitosť stretnúť sa s disciplínami, ku ktorým sa počas štúdia možno ani nedostanú, ukazujeme im, ako funguje skutočná nemocnica a dávame im priestor získať nové vedomosti od špičkových odborníkov. Tento rok sme súťaže spojili, pretože chceme poukázať na dôležitosť spolupráce medzi medikom a sestrou, ktorá je nesmierne dôležitá preto, aby pacient získal čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Teší ma, že sme počas tohto víkendu mohli spoznať 24 ambicióznych a šikovných mladých ľudí, ktorí verím, že budú pre slovenské zdravotníctvo prínosom,“ povedal Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

12 medikov a 12 budúcich sestier si počas víkendových workshopov mohlo vyskúšať niekoľko praktických disciplín v rámci svojich odborov. Budúce sestry sa napríklad naučili ako predchádzať dekubitom, aj ako ich v prípade vzniku liečiť a čo všetko treba urobiť pri ošetrení novorodenca. Medici si zas na trenažérnych podložkách vyskúšali zašiť rezné rany, získavali poznatky z rádio diagnostiky, prostredníctvom symptómov pacienta a laboratórnych parametrov sa učili určiť diagnózu pacienta. Spoločne s budúcimi sestrami nakoniec zistili ako funguje triážny systém na urgentnom príjme alebo ako správne resuscitovať novorodenca aj dospelého človeka.

Praha, Bratislava, Brno, Olomouc, Martin, Košice, ale aj Prešov, Ružomberok či Trnava – tohtoročné finále bolo zastúpené súťažiacimi z rôznych univerzít na Slovensku i v Česku. Súťažili študenti 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo a budúce sestry 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách, alebo v odbore diplomová všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní.

Najlepším medikom roka 2021 sa stal Július Okály, z budúcich sestier zvíťazila Mariana Tarbajová

„Tento víkend mi priniesol veľmi veľa nových skúseností. Som prekvapený, že som vyhral, samozrejme sa z toho teším a verím tomu, že som aj o niečo múdrejší. Celé tri dni boli zamerané najmä na prax. Naučili sme sa veci, ktoré si na fakultách nemáme možnosť vyskúšať, takže sa nám určite zídu. Každému by som odporučil, aby si súťaž Medik a Florence roka vyskúšal, pretože získa množstvo vedomostí a spozná skvelých ľudí,“ uviedol Medik roka 2021 Július Okály z 3. lékařskej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

„Veľmi sa z víťazstva teším a vôbec som to nečakala. Je to veľmi pozitívna skúsenosť, aj z toho pohľadu, že súťaž bola spojená a mohli sme si vyskúšať spoluprácu medzi medikom  a budúcou sestrou, čiže sme fungovali v tíme a náš tím bol perfektný. Vedeli sme si navzájom pomôcť, či už medici nám alebo my medikom. Súťaž mi dala veľa nových vedomostí a skúseností, ktoré sa mi určite zídu aj pri štátniciach, ktoré ma čakajú,“ povedala tohtoročná víťazka Florence roka 2021 Mariana Tarbajová, študentka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Hlavnou cenou pre víťazov súťaže Medik roka a Florence roka 2021 je finančná odmena vo výške 3000 eur netto pre každého. Víťazi druhého miesta si odniesli po 500 eur a tretieho po 300 eur. Všetkým 24 finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia, a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Finalisti mohli získať aj špeciálnu cenu od partnera súťaže, zdravotnej poisťovne  Dôvera,  vo výške 1000 eur. Za medikov si túto cenu odniesol Štefan Michút z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, za budúce sestry Monika Mináriková z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

„Veľmi ma teší, že na projekte súťaže môžeme spolupracovať od jej samého začiatku. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby či už medici alebo budúce sestry získavali prax v reálnych nemocniciach. Rovnako však za nemenej podstatné považujem, aby získavali aj poznatky o ostatných vzťahoch v zdravotníctve, medzi ktoré patrí napríklad aj vedomosť o tom, ako je financované a akú úlohu v ňom zohrávajú zdravotné poisťovne,“ Martin Kultan, generálny riaditeľ poisťovne Dôvera.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s generálnym partnerom súťaže – zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odbornými partnermi sú Lekárska fakulta UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnymi partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.