Pacientom v trebišovskej nemocnici pri liečbe pomáhajú aj psí terapeuti: Nemocnica zaviedla kanisterapiu

Pacientom psychiatrickej liečebne v Nemocnici Svet zdravia Trebišov pomáhajú pri ich liečbe aj psí terapeuti.

V trebišovskej nemocnici totiž začali s kanisterapiou a pacienti tak majú možnosť absolvovať svoju terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. Cieľom projektu je vytvoriť v nemocnici rodinné prostredie, znížiť depresiu a úzkosť pacientov, podporiť sebaúctu a prispieť tak k ich celkovému zlepšeniu zdravotného stavu.

V trebišovskej nemocnici sa neustále snažíme zavádzať do praxe nové ošetrovateľské či medicínske procesy, vďaka ktorým dokážeme pacientovi pomôcť kvalitnejšie a rýchlejšie. V niektorých oblastiach sme priekopníkmi v regióne či dokonca aj celoslovensky. Teším sa preto, že opäť môžeme pacientom ponúknuť niečo nové, a to formu terapie, ktorá napomáha liečbe, rýchlejšej rekonvalescencii a zároveň predstavuje osvieženie v dennom režime hospitalizácie pacienta,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár.

Kanisterapia je určená pre psychiatrických pacientov od 18 rokov. So psími terapeutmi sa stretávajú vždy raz za dva týždne približne na hodinu, a to buď v špeciálnej komunitnej miestnosti nemocnice alebo vonku v ohradenej časti nemocničného parku. Do terapie sú zapojené špeciálne vycvičené a pravidelne monitorované psy plemena borderská kólia.

Prítomnosť zvieraťa vytvára viac familiárne prostredie a autentickú atmosféru s prirodzenejšími a spontánnejšími reakciami. Zároveň majú pacienti možnosť psíka sa dotknúť, čo prispieva k uvoľneniu napätia, redukuje pocit osamelosti či zvyšuje ich vnímavosť,“ vysvetľuje Slavomíra Dupláková, ktorá realizuje v trebišovskej nemocnici intervencie s asistenciou psov.

Dupláková podotýka, že v psychosociálnej oblasti chcú pomocou kanisterapie pomôcť pacientom minimalizovať depresívne prežívanie, úzkosť, podporiť sebaúctu a sebadôveru, zlepšiť orientáciu v realite či sebakontrolu. Tú napríklad dokážu pozitívne ovplyvniť hry, pri ktorých psovod zadáva inštrukcie súvisiace so starostlivosťou o psa a jeho tréningom a podporuje pacienta v ich plnení.

Kanisterapia zároveň dokáže zlepšiť deskriptívne schopnosti pacienta, pozornosť, koncentráciu či cvičiť jeho pamäť. Taktiež pacienti v rámci tejto formy terapie trénujú jemnú a hrubú motoriku či každodenné samoobslužné schopnosti,“ vymenúva Dupláková.

Psychiatrická liečebňa trebišovskej nemocnice poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými či recidivujúcimi duševnými poruchami vyžadujúcimi dlhodobú hospitalizáciu. Oddelenie je koedukované, má 32 lôžok a jeho súčasťou je miestnosť na liečbu prácou (ergoterapiu), telocvičňa a park, kde majú pacienti možnosť vychádzok a aktivít denného režimu. Pacienti tiež môžu absolvovať arteterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu a najnovšie aj kanisterapiu. Nemocnica tiež pre nich realizuje rôzne kultúrne a športové aktivity.