Novým výkonným riaditeľom lekární Dr.Max bude Marián Jánoš

Lekárne Dr.Max na Slovensku majú od 1. júna nových členov vedenia spoločnosti. Z pozície výkonného riaditeľa bude jednotku na slovenskom lekárenskom trhu viesť Marián Jánoš. Zmena v TOP manažmente nastáva aj na pozícii komerčného riaditeľa. Andreja Križana, ktorý sa posúva na novovytvorenú rolu v rámci štruktúr materskej spoločnosti Dr.Max Group, nahradí Emil Huraj.

„Lekárne Dr.Max vnímam cez osobnú skúsenosť ako miesta s ochotným a odborným personálom. Dr.Max je značka, ktorá vynakladá mimoriadne úsilie pri pozitívnom formovaní lekárenského prostredia s dôrazom na inovácie, zdravotnú starostlivosť a rozvoj služieb. K práci farmaceutov mám veľký rešpekt a je pre mňa veľkou výzvou byť súčasťou tohto tímu. Teším sa na spoluprácu a verím, že svojimi skúsenosťami prispejem k ďalšiemu rozvoju spoločnosti, ktorý bude aj v prospech pacientov a zákazníkov,“ zhodnotil Marián Jánoš.

Marián Jánoš prichádza do vedenia spoločnosti od 1. júna, kde rolu preberá po Janovi Žákovi, ktorý od 1. marca riadi v pozícii CEO spoločnosť Česká lekárenská holding, prevádzkovateľa lekární Dr.Max Česko.

Marián Jánoš ako kľúčová osoba spoločnosti bude zodpovedný nielen za dosahovanie obchodných cieľov, ale v roli lídra bude významnou mierou formovať firemnú kultúru spoločnosti a snažiť sa o ďalší rozvoj aj v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom dcérskej spoločnosti ViaPharma.

Nový výkonný riaditeľ Dr.Max Slovensko získal a zdokonaľoval svoje zručnosti top manažéra v ostatných rokoch najmä v spoločnostiach Danone a Mars. V spoločnosti Danone pôsobil najprv na pozícii Country manažéra pre Česko a Slovensko a následne posledných 6 rokov ako Generálny riaditeľ pre Česko, Slovensko a isté obdobie aj pre Maďarsko. Rozsiahle manažérske skúsenosti získal Marián Jánoš aj v spoločnosti Mars, kde zastával viacero pozícií ako Marketingový riaditeľ, Obchodný riaditeľ a Generálny riaditeľ pre Česko a Slovensko.

Počas svojej kariéry dosahoval Marián Jánoš úspechy najmä v oblasti kontinuálneho rastu obratu, implementácie zmien, zlučovania spoločností a integrácie. Ako sám o sebe hovorí, koncentroval sa na dosahovanie obchodných cieľov cez silnú zákaznícku orientáciu, podporu spolupráce naprieč spoločnosťou a rozvoj talentovaných zamestnancov.

Zmena na pozícii komerčného riaditeľa

Lekárne Dr.Max sa za 16 rokov pôsobenia na slovenskom trhu vypracovali na lekárenskú jednotku v krajine. K tomuto statusu zásadným spôsobom prispel aj Andrej Križan ako Komerčný riaditeľ Dr.Max. Po necelých šiestich rokoch pôsobenia na tejto pozícii dostal vďaka úspešnej aplikácii stratégie rozvoja značky príležitosť posunúť sa v kariére ďalej. Od 1. júla bude zastávať novovytvorenú rolu v centrálnom komerčnom tíme materskej spoločnosti Dr.Max Group, ktorá pôsobí na 8 trhoch a patrí jej 2. miesto v Európe.

Úlohou nového komerčného riaditeľa Emila Huraja bude nadviazať na úspešný rozvoj značky. Jeho manažérska kompetencia si bude vyžadovať najmä riadenie rozsiahleho tímu oddelenia predaja a marketingu, obchodného a analytického oddelenia či ďalší rozvoj eCommerce biznisu.

„Byť súčasťou príbehu značky, ktorá v zásade definuje celý segment a neustále sa snaží o jeho zveľaďovanie a rozvoj, vnímam ako jedinečnú príležitosť. Prijal som túto výzvu s veľkým rešpektom a zároveň nadšením. Teším sa, že budem môcť pretaviť moje manažérske i expertné skúsenosti z rôznych oblastí a spolupodieľať sa na inováciách či prispieť k ďalšiemu pozitívnemu formovaniu značky Dr.Max,“ uviedol Emil Huraj.

Nový komerčný riaditeľ Dr.Max Slovensko Emil Huraj prichádza zo spoločnosti Nay a.s. & Electro World s.r.o. Vo svojej viac ako 23-ročnej kariére nadobudol bohaté skúsenosti s implementáciou omni-channel stratégie, rozvojom e-Commerce, zavádzaním 360° marketingových kampaní, personalizovaným marketingom, rozvojom vernostného programu a budovaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov.