Gynekológia a pôrodníctvo

Program Žena a dieťa zastrešuje odbory gynekológie a pôrodníctva, ktoré sa v mnohých oblastiach prelínajú. Pokiaľ ide o úsek gynekológie, Nemocnica Bory bude okrem všeobecnej benígnej gynekológie poskytovať aj komplexnú a úplnú onkogynekologickú a urogynekologickú liečbu vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Tím odborníkov, ktorý bude patriť k najlepším v regióne strednej Európy, bude klásť maximálny dôraz na miniinvazívne výkony.

Gynekológia a jednodňová chirurgia

Nemocnica Bory má ambíciu byť referenčným centrom onkogynekológie a urogynekológie nielen pre sieť Svet zdravia, ale pre celé Slovensko. Súčasťou programu bude aj jednodňová chirurgia.

Nebude sa týkať iba:

  • gynekologických výkonov, ako sú kyretáže,
  • ale aj prenatálnej diagnostiky pri použití invazívnych techník, čo už sú výkony spadajúce pod oblasť pôrodníctva.

V prípade potreby ďalšieho operačného zákroku alebo liečby budeme v Nemocnici Bory schopní poskytnúť pacientkam i následnú zdravotnú starostlivosť v rámci nemocnice. Je veľkou výhodou, že nebude potrebné posielať pacientky na iné pracoviská, ako je to bežné v zariadeniach jednodňovej chirurgie.

Pôrodnica v Nemocnici Bory

Pôrodnica Bory bude disponovať ôsmimi pôrodnými izbami vybavenými medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály. Pacientkam pre pôrod v Nemocnici Bory bude stačiť ich preukaz poistenca.

Pôrodnica Bory má cieľ realizovať vyše 3 500 pôrodov ročne, na čo bude vybavená kapacitne, technicky a najmä po profesionálnej a odbornej stránke. Stane sa najväčšou pôrodnicou na Slovensku a prinesie novú kvalitatívnu úroveň v starostlivosti o matku a dieťa.

Pôrodnica bude okrem pôrodov poskytovať aj úplnú maternofetálnu medicínu vrátene komplexnej prenatálnej diagnostiky a intervenčnej fetálnej terapie, ktoré umožnia včasné odhalenie vrodených vývojových chýb plodu a ich riešenie, čiže liečbu plodu už počas jeho vývoja, ako je napríklad transfúzia krvi, drenáž obličiek a močového mechúra, podávanie liekov do plodovej vody a podobne.

V Nemocnici Bory budeme zabezpečovať komplexnú predpôrodnú starostlivosť vrátane konziliárnej prenatálnej diagnostiky s možnosťou liečby plodu, ako aj starostlivosť o pacientky s rizikovou graviditou. Jediným odborom, ktorý v súčasnosti nie je v pláne, je liečba sterility a asistovaná reprodukcia, hoci diagnostiku budeme ponúkať aj v týchto prípadoch.

Starostlivosť o predčasne narodené deti

Pracovisko bude po odbornej aj technickej stránke pripravené poskytovať zdravotnú starostlivosť aj predčasne narodeným deťom, spočiatku deťom narodeným po 32. týždni tehotenstva a postupne aj veľmi predčasne narodením deťom pred 32. týždňom tehotnosti.

V tejto oblasti budeme v Nemocinici Bory k dispozícii veľké neonatologické oddelenie, ktoré bude patriť k najväčším v regióne. Práve preto sa v Nemocnici Bory chceme v budúcnosti venovať aj predčasne narodeným deťom s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou, čiže menej ako 1 500 gramov, ktoré si vyžadujú oveľa komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Napriek šírke záberu oddelenia to však neznamená, že sa deti narodené s vrodenými vývojovými chybami nebudú v prípade potreby z Nemocnice Bory presúvať na špecializované pracoviská, ako sú Detské kardiocentrum a Národný ústav detských chorôb. Tieto pracoviská poskytujú špičkové výkony, ktoré v Nemocnici Bory neplánujeme, práve pre existenciu týchto partnerských pracovísk zabezpečovať.

Starostlivosť o pacientky

Pacientka, ktorá príde s gynekologickým alebo tehotenským problémom, na oddelení vždy nájde gynekológa-pôrodníka alebo pri fyziologickej tehotnosti pôrodnú aistentku, ktorí jej prípad budú individuálne riešiť, v prípade potreby zabezpečia príslušného špecialistu.

Keď bude budúca mamička pociťovať bolesti, buď sa dostaví na urgentný príjem alebo na ambulanciu tehotenskej poradne, kde službukonajúci lekár zhodnotí jej stav. Ak pôjde o pôrod, presunú ju na pôrodnicu, kde sa o ňu postarajú. Ak nie, pošlú ju na ďalšie odborné vyšetrenia. Všetko sa pritom udeje v rámci Nemocnice Bory. Pacientky nebudú musieť blúdiť po nemocnici, ani samé pátrať, za akým špecialistom majú ísť.

Liečba

Za liečbu pacientky bude vždy zodpovedný jeden ošetrujúci lekár. Podľa diagnózy bude pridelená danému špecialistovi, ktorý ju následne bude mať na starosti po celý čas starostlivosti. Zatiaľ čo v odbore gynekológie bude liečbu pacientky riadiť lekár, ktorý sa špecializuje na diagnostikovaný problém, v prípade gravidity žena bude mať od začiatku prideleného svojho pôrodníka, ktorý ju bude sledovať počas celého tehotenstva, prípadne bude viesť aj pôrod.

O mamičky s fyziologickým pôrodom, teda nekomplikovaným priebehom tehotnosti, sa bude starať pôrodná asistentka až do samotného pôrodu. Predpôrodná starostlivosť aj starostlivosť počas samotného pôrodu búdu tak individualizované pre potreby každej tehotnej ženy.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení bude pôsobiť viac ako tridsať gynekológov a pôrodníkov a päťdesiat pôrodných asistentiek. Okrem ôsmich pôrodných izieb budú mať k dispozícii dve gynekologické a dve sekčné operačné sály.

Operačné sály a cisársky rez

Jedna z operačných sál bude slúžiť na plánované pôrody cisárskym rezom a jedna na akútne prípady, pri ktorých bude potrebné vykonať cisársky rez. Táto operačná sála bude ako záložná nonstop pripravená na použitie, čo má veľký význam z hľadiska bezpečnosti pacientiek. Oddelenie bude taktiež môcť využívať operačnú sálu pre jednodňovú chirurgiu.

Gynekologické operácie

Pracovisko bude vybavené modernými medicínskymi prístrojmi s vrátane viac ako 7 špičkovými  ultrazvukmi. Gynekológia sa okrem tradičných laparoskopických výkonov bude zameriavať aj na asistované robotické operácie, ktoré sa budú využívať pri miniinvazívnych onkogynekologických operáciách.

Laparoskopický operačný systém da Vinci Xi

Operácie sa budú realizovať pomocou najmodernejšieho robotického systému da Vinci Xi, čo je viacramenná laparoskopická technológia s navigačnou kamerou, ktorá simuluje pohyby chirurgových rúk v tele pacienta. Hlavnou prednosťou tejto špičkovej technológie, ktorá sa na Slovensku využíva už vyše desať rokov, je, že je presnejšia, precíznejšia a flexibilnejšia ako operatér. Robotické rameno najnovšieho modelu da Vinci Xi je možné otáčať o 360 stupňov, čo ľudská ruka nedokáže. Navyše obsahuje intuitívne funkcie, ktoré zvyšujú bezpečnosť operácie.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.