Dr.Max rozsvietil Čičmany

Lekárne Dr.Max s podporou Behaj lesmi pomáhajú. Ikonickej dedinke Čičmany sme spoločne poukázali nenávratný finančný dar vo výške 12 600 €, ktorý poslúžil na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Zastaralé a často nefunkčné osvetlenie nahradila moderná LED technológia.

Čičmany boli tohtoročnou novinkou bežeckej série Behaj lesmi. Športového podujatia, ktoré kladie mimoriadny dôraz na udržateľnosť a zakladá si na maximálnej šetrnosti k prírode a prostrediu, kde sa jednotlivé preteky konajú. Lekárne Dr.Max ako hlavný partner série a tiež ako garant ekologických aktivít vstúpil do tohtoročnej sezóny aj mimoriadnym počinom. S podporou organizátorov odovzdal do rúk starostky Čičmian symbolický šek v hodnote 12 600 €.

„Neprajná ekonomická situácia, na ktorú upozornili Čičmany verejnou výzvou o podporu a pomoc obci, nás inšpirovala pri rozširovaní konceptu ekologického partnerstva série Behaj lesmi. Udržateľnosť a rešpekt k prírode patria k našim základným hodnotám, a rovnako tak definujú toto bežecké podujatie. Aj preto sme obci poskytli nenávratný finančný dar, ktorý bol účelovo viazaný na revitalizáciu verejného osvetlenia. Modernizovaná technológia, dnes šetrí nielen životné prostredie, ale prispieva aj k efektívnejšiemu využívaniu finančných zdrojov obce,“ vysvetľuje Andrej Križan, komerčný riaditeľ lekární Dr.Max.

Finančné prostriedky poslúžili obci na výmenu starého a neefektívneho verejného osvetlenia, ktoré nahradila moderná LED technológia. Vďaka podpore získali Čičmany dostatok prostriedkov na výmenu spolu 60 ks lámp. Modernizácia verejného osvetlenia Čičmian znamená úsporu energií na úrovni 50 percent. Nehovoriac o priamom šetrení finančných zdrojov obce, ku ktorým nové osvetlenie prispieva. „Staré osvetlenie nás stálo každoročne veľa finančných prostriedkov. Okrem vyššieho odberu energie sme museli rátať s nákladmi na výmenu a opravu starých lámp, ktoré už boli menej alebo úplne nefunkčné. Som veľmi vďačná za poskytnutú pomoc, ktorej sa nám dostalo. Nové osvetlenie, ktoré sme pred časom plne sfunkčnili slúži nielen obci a jej obyvateľom, ale bude prínosom aj pre tisíce návštevníkov, ktorí do Čičmian každoročne zavítajú,“ hovorí starostka obce Čičmany Iveta Michalíková.

V malebných Čičmanoch, ktoré boli jednou z dvoch tohtoročných noviniek série sa zišlo 1 058 bežcov. Rekordné množstvo účastníkov si v ideálnom bežeckom počasí vyskúšalo trate vedúce cez malebné Strážovské vrchy a zatlieskalo nevšednej finančnej pomoci pre obec Čičmany. „Ekológia sa stala, najmä vďaka hlavnému partnerovi Dr.Max, jedným z nosných pilierov našich pretekov. Sme veľmi šťastní, že už druhý ročník po sebe sa nám spoločne podarilo prísť s mnohými inovatívnymi myšlienkami, ktoré povzbudia nielen našich účastníkov k udržateľnejšiemu spôsobu života, ale, veríme, že inšpirujú i ďalšie podobné akcie k šetrnosti voči prírode a našim lesom. Špecificky nás teší naša spoločná pomoc pre Čičmany, ako jednu z piatich  atraktívnych lokalít, ktorú sme v tomto roku priniesli návštevníkom a účastníkom série,“ dopĺňa Richard Valoušek, tlačový hovorca série Behaj lesmi.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.