Nemocnica v Spišskej Novej Vsi predstavila nový počítačový tomograf

11. septembra 2019

Pribudli nové rádiodiagnostické možnosti na diagnostiku ochorení ciev, mozgové príhody a vyšetrenia hrubého čreva.

Spišskonovoveská nemocnica dnes oficiálne predstavila nové pracovisko počítačovej tomografie (CT). Rádiológovia majú už od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa rýchlejším a presnejším zobrazovaním. Navyše radiačná záťaž sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre pacientov znížila o viac ako polovicu.

Projekt v hodnote takmer 400tisíc eur je prvou časťou veľkej modernizácie medicínskeho vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku z eurofondov vo výške  takmer 2,5 milióna eur. Nemocnica súčasne sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení.

Nové CT pracovisko, ktoré je priamo prepojené s urgentným príjmom a OAMIS (oddelenie anestéziológie a multiodborovo intenzívnej medicíny), získalo významnú technologickú novinku. Počítačový tomograf Siemens SOMATOM Perspective vďaka 128-vrstvovému zobrazovaniu zrýchľuje vyšetrenia a lekárom poskytuje oveľa presnejšie výstupy pre diagnostiku. To, čo pri pôvodnom desaťročnom 16-vrstvovom prístroji trvalo desiatky sekúnd, zaberie dnes už iba sekundy. Najviac však oceňujem zníženie radiačnej záťaže pre pacienta o viac o 50%. Pre zdravia každého človeka je to veľmi dobrá správa,“ zdôraznila MUDr, Zuzana Wolfová, primárka rádiologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves. Nová technológia pomôže nemocnici zaviesť nové diagnostické výkony v oblasti angiografie, pri cievnych mozgových príhodách a ochoreniach hrubého čreva. Na CT pracovisku sa pacienti vyšetrujú priebežne a bez čakacích lehôt.

Som veľmi rada, že nám podarilo úspešne zrealizovať prvú časť modernizácie medicínskeho vybavenia financovaného z eurofondov. Prvý projekt si vyžiadal náklady takmer 400-tisíc eur. Tento rok máme ešte naplánovanú dodávku 64 elektricky polohovateľných lôžok, ktorú budú určené pre intenzivistické oddelenia a pre chirurgické odbory. Najväčšia časť z celkovo schváleného objemu takmer 2,5 milióna eur bude dodaná v priebehu budúceho roka,“ doplnila Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.

V nemocnici majú pribudnúť nové anestéziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. „Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podotýka R. Šuláková. Nové prístrojové vybavenie dostanú aj detské a novorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napr. monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. „Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka. Podiel vlastných financií siete nemocníc Svet zdravia na eurofondových projektoch predstavuje minimálne 10% a súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu.

Pri príležitosti otvorenia nového CT pracoviska nemocnica prestavila ešte jednu významnú novinku. V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vybudovala novú recepciu na rádiologickom oddelení. „Pacienti sa museli doteraz registrovať a objednávať pri neosobnom okienku, čo z nášho pohľadu už dnes nepredstavovalo požadovanú úroveň služieb nemocnice. Za finančnej pomoci nášho partnera spúšťame na tomto frekventovanom oddelení recepciu,  ktorej celkový prístup bude pre návštevníkov osobnejší a príjemnejší. V našej nemocnici máme odskúšané, že kultúrnejšie prostredie pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a rovnako aj vzťahy medzi zdravotníkmi a pacientami,“ uzavrela riaditeľka nemocnice. Celkové náklady si v tomto prípade vyžiadali vyše 12-tisíc eur.