Reakcia na mýty o Pente v zdravotníctve

Aj po skončení predvolebnej kampane sa v súvislosti s pôsobením Penty v zdravotníctve objavuje celý rad nezmyslov a zavádzajúcich tvrdení. Chceli by sme upozorniť a zareagovať predovšetkým na nasledovné:

1. „Penta má vraj dominantné postavenie v slovenskom zdravotníctve, ktoré sa blíži monopolu, vlastní zdravotnú poisťovňu, nemocnice, lekárne a laboratóriá.“

 

Realita: Penta nie je dominantným a už vôbec nie monopolným hráčom v slovenskom zdravotníctve a ani sa k nemu v žiadnom segmente neblíži.

V zdravotnom poistení má Dôvera 29% trhový podiel, pričom najväčším subjektom v tomto sektore je dlhodobo VšZP. V segmente lekární prevádzkuje na Slovensku Dr.Max približne 300 lekární z celkového počtu viac ako 2000 a má tak približne 15% podiel. Máme síce najväčšiu súkromnú sieť regionálnych nemocníc, ale vzhľadom na ich počet a veľkosť (trhový podiel nepredstavuje viac ako 10% v segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti a na celkových nákladoch na zdravotnú starostlivosť netvoríme viac ako 3%) nie sme v tomto sektore dominantným poskytovateľom, tým sú štátom vlastnené a zároveň najväčšie nemocnice.

Penta nevlastní žiadne medicínske laboratória. Bola v minulosti vlastníkom spoločnosti Alpha Medical, tú však predala renomovanému zahraničnému investorovi pred takmer 10 rokmi. Odvtedy v tomto segmente nepôsobí.

2. „Penta vraj dosahuje v zdravotníctve neúmerné zisky, ktoré idú na úkor pacientov a poskytovania zdravotnej starostlivosti.“

 

Realita: Tak ako pri každom súkromnom podnikateľovi, aj motiváciou Penty je, aby jej spoločnosti boli v zisku a netvorili dlhy. Ani jedna z našich zdravotníckych spoločností však negeneruje zisk, ktorý by dlhodobo prekračoval 4% z jej tržieb. Investície Penty v zdravotníctve tak zďaleka nepatria medzi najziskovejšie časti sektoru. To, že firmy Penty hospodária so ziskom okrem iného znamená aj to, že štát nemusel z verejných zdrojov vynaložiť ani euro na ich oddlžovanie, či záchranu.

Žiadnych 400 miliónov zo slovenského zdravotníctva nebolo vytiahnutých, práve naopak. Penta za posledných desať rokov investovala do nemocníc už stovky miliónov eur. Peniaze išli do obnovy budov, do nových prístrojov či inovácií v liečbe.

Dobrým príkladom je naša nová nemocnica v Michalovciach, vôbec prvá postavená všeobecná nemocnica na Slovensku po 30 rokoch. Ak do tejto sumy zarátame aj výstavbu najmodernejšej nemocnice v Bratislave, tak do roku 2023 Penta preinvestuje do slovenského zdravotníctva takmer pol miliardy eur.

Penta je nielen najväčším súkromným investorom do slovenského zdravotníctva, ale zároveň do neho vkladá výrazne viac prostriedkov ako je zisk jej zdravotníckych spoločností.

3. „Pentu treba vytlačiť zo zdravotníctva a zabrániť jej, aby mohla vlastniť zdravotnú poisťovňu, lekárne, nemocnice a laboratóriá.“

 

Realita: Penta laboratóriá v zdravotníctve nevlastní. Ako vlastník zdravotnej poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti svoje postavenie nijako nezneužíva. Neexistuje ani jeden takýto prípad, na ktorý by poukázal akýkoľvek kontrolný orgán alebo mimovládna organizácia či novinár.

Od vstupu Penty do zdravotníctva sú vzťahy medzi našimi spoločnosťami založené na trhovej báze a transparentne zverejňované. Platby ZP Dôvera do siete nemocníc a polikliník Svet zdravia a ProCare sú buď na úrovni alebo dokonca ešte nižšie ako sumy, ktoré dostávajú nemocnice od zvyšných poisťovní.

Zároveň, vo svete je väčšia integrácia v zdravotníctve trendom, keďže preukázateľne zabezpečuje lepšie výsledky v liečbe a taktiež efektivitu systému. Na Slovensku pritom stále platí, že najväčším krížovým vlastníkom v zdravotníctve je štát, ktorý je zároveň regulátor a aj vlastník väčšiny nemocníc a najväčšej zdravotnej poisťovne.

4. „Penta v zdravotníctve podniká cez schránkové firmy na Cypre, kam vraj odvádza svoje zisky.“

 

Realita: Penta má transparentnú vlastnícku štruktúru a nevyužíva žiadne schránkové firmy. Štruktúra Penty je zverejnená a schválená daňovými úradmi každej jednej krajiny, v ktorej pôsobíme. Takúto štruktúru využíva Penta aj preto, lebo je medzinárodnou skupinou, nepôsobí len na Slovensku, ale v ďalších takmer desiatich európskych krajinách.

Označovať sídlo našich spoločností na Cypre alebo v Holandsku ako „schránkové firmy“ je neadekvátne a úplne mimo skutočnej reality. V oboch krajinách máme kancelárie, v ktorých sedia naši zamestnanci a tam sídliace spoločnosti v nich aj disponujú majetkom, resp. aktívami.

V neposlednom rade, dane z podnikateľskej činnosti platíme vždy v krajine, kde spoločnosti fungujú, teda aj na Slovensku. Len za rok 2018 sme zaplatili 169 miliónov EUR na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu a sme tak pravdepodobne jeden z najväčších platcov daní v kategórii spoločností so slovenským kapitálom.

Zdravotnícke spoločnosti Penty dnes na Slovensku zamestnávajú viac ako 10-tisíc ľudí a ročne v nich poskytneme starostlivosť viac ako 5 miliónom pacientom. Tisíce lekárov a sestier v našich zariadeniach každodenne zachraňuje životy pacientov aj vďaka našim investíciám. Považujeme preto za slušné, minimálne voči práci našich zamestnancov, aby sa pri diskusii o Pente v zdravotníctve rešpektovali aspoň základné fakty.

Penta Investments