Staráme sa o vás

Každý rok rokujeme s lekármi, nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami o zmluvách, ktorými ich zaviažeme, aby vám poskytovali zdravotnú starostlivosť.

Najpočetnejšou skupinou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú lekári a špecialisti. S takmer všetkými sme sa dohodli a vybojovali pre vás nové výhody, ako sú možnosť objednať sa na vyšetrenie, maximálne trojtýždňová doba čakania na prvé vyšetrenie u špecialistu a ďalšie.

Rokovania so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) však na chvíľu uviazli, čo vo vás mohlo vyvolať pocit neistoty. Mrzí nás to o to viac, že od lekárov ZAP sme pre vás chceli rovnaké výhody, na aké nám kývli všetci ostatní lekári. Napokon sme dospeli k dohode, čo znamená, že máte zabezpečenú plnú zdravotnú starostlivosť, všetky vyšetrenia u lekára všetky lieky ako predtým.

Situáciu sme považovali za vážnu, preto sa vám prihovoril aj náš generálny riaditeľ. Pridávame sa k jeho poďakovaniu za obrovskú podporu, ktorú ste nám v kritických dňoch preukázali.

 

Martin Kultan

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera